Header decorative image
Kir Żałobny

Wykonawcy zadań z BO w komplecie

Wykonawcy zadań z BO w komplecie
Wszystkie przetargi na projekty w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej zostały już rozstrzygnięte. Jednym z ostatnich było postępowanie dotyczące ścieżki aktywizacyjnej w dzielnicy Bielszowice. – To trudny rok dla samorządów, ale udało nam się skompletować wykonawców wybranych przez mieszkańców inwestycji. Mam nadzieję, że z realizacja przebiegnie bez przeszkód i przed końcem roku będzie można korzystać ze wszystkich projektów – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Ścieżka aktywizacyjna przy Szkole Podstawowej nr 13 w dzielnicy Bielszowice to jeden z dwóch projektów dużych, które mieszkańcy wybrali do realizacji w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Obecnie na terenie inwestycji znajduje się skwer ze zniszczonymi asfaltobetonowymi alejkami. - Powstaną nowe alejki z kostki, a wzdłuż nich zlokalizowane zostaną zestaw drabinek, linarium, ścieżka balansująca, urządzenia siłowni zewnętrznej oraz pięć stolików do gier – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Od strony osiedla zaprojektowano chodnik łączący nowy obiekt z dojściem do szkoły, wykonane zostaną także nowe zieleńce. Zadanie obejmie również montaż kamer monitoringu. Koszt inwestycji to prawie 360 tys. zł, a ścieżka ma być gotowa w drugiej połowie grudnia.

Ostatni z rozstrzygniętych przetargów dotyczył wymiany ogrodzenia terenu Miejskiego Przedszkola nr 4
w dzielnicy Nowy Bytom. Wykonawca głównej części realizowanego tam zadania, którą jest plac zabaw – strefa aktywności ruchowej dla dzieci, został już wcześniej wyłoniony w osobnym postępowaniu.

Trwa realizacja projektu „Linowy zawrót głowy”. W strefie aktywności w rejonie ul. Górnośląskiej w dzielnicy Bykowina zainstalowane zostaną: tyrolka, piramida linowa, dwie okrągłe trampoliny ziemne oraz trampolina ziemna dla osób niepełnosprawnych. Prace mają się zakończyć w pierwszych dniach listopada, a ich koszt to ponad 192 tys. zł.

Pozostałe projekty, przy których trwają już prace, to: skwer przy ul. Solidarności w dzielnicy Halemba (jedno z dwóch wybranych zadań dużych), siłownia plenerowa przy Zespole Szkół nr 7 w dzielnicy Ruda, rozbudowa Halembskiej Strefy Aktywności Fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24, rewitalizacja podwórka przy ul. Husarskiej w dzielnicy Bielszowice oraz wymiana nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 40 w dzielnicy Ruda.

Plac budowy został również przekazany wykonawcy strefy gier i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 8 w dzielnicy Wirek. Rozstrzygnięty został przetarg na zadanie „Planty Kochłowice 2.0 – miejsce integracji rudzian”.

Przypomnijmy, że trzy inwestycje już się zakończyły. Przy IV Liceum Ogólnokształcącym w dzielnicy Orzegów powstało nowe boisko do siatkówki i koszykówki z oświetleniem LED, a inwestycja objęła też piłkochwyty, chodnik, ławki, kosze na śmieci oraz schody terenowe. Przy Szkole Podstawowej nr 23 w dzielnicy Bykowina zmodernizowana została infrastruktura sportowa, na placu apelowym powstała strefa gier, rozbudowany został też monitoring. Natomiast przy Szkole Podstawowej nr 6 w dzielnicy Orzegów zmodernizowane zostało boisko wielofunkcyjne do siatkówki i badmintona.

Pięć projektów z tegorocznego budżetu obywatelskiego ma szansę na dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Sportowa Polska 2020. Są to wymienione wyżej zadania zlokalizowane przy Szkołach Podstawowych nr 6, 23, 24 i 40 oraz IV Liceum Ogólnokształcącym. Łączne dofinansowanie tych inwestycji może wynieść ponad
450 tys. zł. Ogłoszenie wyników konkursu spodziewane jest w najbliższych tygodniach.

Znane są już zadania, które rudzianie wybrali do budżetu obywatelskiego na 2021 rok. Wśród projektów dużych wygrała budowa boisk do piłki nożnej i koszykówki w Halembskiej Strefie Aktywności Fizycznej.

Natomiast wybrane do realizacji zadania małe to: plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27, multifunkcyjne boisko przy Szkole Podstawowej nr 21, modernizacja boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 6, ścieżka edukacyjna w Dolinie Kochłówki, kosze w kształcie serca do zbierania plastikowych nakrętek z przeznaczeniem na cele charytatywne w każdej dzielnicy, piramida linowa i inne nowe atrakcje na placu zabaw przy Rudzkim Miasteczku Ruchu Drogowego, Street Workout Park w Bielszowicach, rozbudowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 37, sensoryczny plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 47, rozbudowa terenowych tras rowerowych w Parku Strzelnica, strefa relaksu na osiedlu Ficinus oraz plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 21.

Pula środków na rudzki budżet obywatelski w 2020 r. wynosiła 3 994 000 zł, z czego 1 024 000 zł na projekty duże (koszt powyżej 270 tys. zł) i 2 970 000 zł na projekty małe (koszt realizacji do 270 tys. zł).

Mieszkańcy w głosowaniu wybrali do realizacji 2 zadania duże i 11 zadań małych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter