Header decorative image
Kir Żałobny

Wyemitują obligacje, by spłacić zadłużenie

Wyemitują obligacje, by spłacić zadłużenie

Ruda Śląska do końca roku wyemituje obligacje komunalne o wartości 32 mln zł. Kwota przeznaczona zostanie na wykup obligacji z lat 2006 i 2008 oraz spłatę pożyczek otrzymanych na budowę kanalizacji z funduszy europejskich. Miasto od końca 2010 r. skutecznie redukuje swoje zadłużenie, które w ciągu 2 lat zmniejszyło się o 60 mln zł.

Władze miasta musiały w tegorocznym budżecie zabezpieczyć środki na wykup obligacji z 2006 i 2008 r. o łącznej wartości 28 mln zł oraz 4 mln zł na spłatę pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”. Środki na ten cel pochodzić będą z emisji nowych obligacji. Zapis o tym znalazł się w uchwalanym pod koniec ubiegłego roku budżecie miasta na 2013 r.

Potrzebne 32 mln zł pochodzić będzie z emisji nowych obligacji, na co dziś zgodę wyrazili radni. Obligacje wyemitowane zostaną do końca roku w ośmiu seriach, a ich wartość wyniesie od 2,5 do 6 mln zł. Wykup obligacji nastąpi w latach 2018-2021. Po emisji tegorocznych obligacji oraz wykupie tych z poprzednich lat, zadłużenie miasta z tytułu obligacji na koniec roku wyniesie 95,5 mln zł.

Ruda Śląska od ponad 2 lat skutecznie ogranicza zadłużenie. Ma to niezwykle ważne znaczenie w kontekście nowej perspektywy finansowej budżetu unijnego na lata 2014 – 2020. – Przygotowujemy się do sięgnięcia po unijne pieniądze, a trzeba pamiętać, że im mniejsze zadłużenie miasta, tym większa szansa na unijne środki na inwestycje – komentuje prezydent Grażyna Dziedzic. Zmniejszenie zadłużenia ważne jest również z innego powodu – Jako miasto musimy spełnić wskaźnik spłaty zadłużenia o którym mówią przepisy ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik ten liczony jest według wzoru, jako średnia za 3 ostatnie lata – wyjaśnia Ewa Guziel, skarbnik miasta

Zadłużenie Rudy Śląskiej pod koniec 2010 r., czyli na początku kadencji obecnych władz miasta, wynosiło około 220 mln zł. Na koniec 2012 roku zadłużenie Rudy Śląskiej wyniosło 161 mln zł. W 2013 roku miasto w dalszym ciągu zmniejszać będzie zadłużenie, które po koniec grudnia ma wynieść około 155 mln. Tegoroczna nadwyżka budżetowa miasta, która powinna kształtować się na poziomie 5,9 mln zł, w całości przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań związanych z realizacją współfinansowanego ze środków unijnych projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter