Header decorative image
Kir Żałobny

Wybuduj dom w Rudzie Śląskiej!

Wybuduj dom w Rudzie Śląskiej!

Aż 17 uczestników wzięło udział w przeprowadzonym dziś pierwszym przetargu związanym z uruchomionym w tym roku w Rudzie Śląskiej programem wspierania jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego. Użytkownik wieczysty nieruchomości w dzielnicy Godula, po spełnieniu określonych warunków, będzie mógł ją po pięciu latach wykupić z 75-procentową bonifikatą.

- Duże zainteresowanie potwierdza, że przygotowany przez nas program był dobrym pomysłem, a Ruda Śląska jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Cały czas pracujemy również nad inwestycjami, dzięki którym tym, którzy wybiorą nasze miasto, będzie się tu mieszkało jeszcze wygodniej – dodaje.

Dzisiejszy przetarg dotyczył nieruchomości przy ul. Smoluchowskiego przy granicy ze Świętochłowicami, o powierzchni 459 m2. Cena wywoławcza wynosiła 60 200 zł netto. Zwycięzca ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku jednorodzinnego zaoferował 290 030 zł netto, czyli kwotę prawie pięciokrotnie wyższą. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wyniesie 15% wylicytowanej kwoty powiększone o podatek VAT, kolejne opłaty roczne wyniosą 1% + VAT. Umowa zostanie podpisana, jeżeli w terminie 7 dni żaden z uczestników przetargu nie złoży odwołania od jego wyniku.

- Jeżeli budynek zostanie postawiony oraz zgłoszony do użytkowania i opodatkowania, a użytkownik wieczysty zamieszka w nim w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, to po pięciu latach będzie mógł wykupić nieruchomość za 25 procent wartości – przedstawia szczegóły programu Michał Pierończyk, zastępca prezydenta miasta ds. gospodarki nieruchomościami.

Nabywca będzie musiał również zapłacić cenę nieruchomości jednorazowo do dnia zawarcia umowy sprzedaży, nie posiadać zaległych zobowiązań finansowych względem miasta i nie korzystać z ulg w spłacie należności przypadających miastu. Prawo do tej bonifikaty wygaśnie po upływie 10 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

Już w lipcu odbędą się przetargi na oddanie w użytkowanie wieczyste kolejnych 4 nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne. Odbędą się one w następujących terminach: 15 lipca – ul. Kingi (2 nieruchomości), 27 lipca – ul. Barbary, 29 lipca - ul. Jankowskiego.

Łącznie z wymienionymi terenami miasto chce w tym roku przeznaczyć do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu 54 gminne nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową. 22 z nich zlokalizowane są w dzielnicy Bielszowice (ul. Górna, Narutowicza, Mierosławskiego, Grottgera, Wysoka, Kingi, Na Piaski), 16 w dzielnicy Godula (ul. Smoluchowskiego i Akacjowa), 12 w dzielnicy Kochłowice (ul. Barbary, Borówkowa, Wirecka, Grobla Kolejowa, Kochłowicka), 3 w dzielnicy Wirek (ul. Kałusa, Strażacka, Jankowskiego), 1 w dzielnicy Bykowina (ul. Korfantego). Powierzchnia działek wynosi od 0,06 ha do 0,38 ha.

54 GMINNE NIERUCHOMOŚCI POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ PRZEZNACZONE DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W 2015 ROKU (stan na 22.06.2015)

Program wspierania jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego opiera się na dwóch uchwałach, przyjętych w lutym tego roku przez Radę Miasta na wniosek prezydent Grażyny Dziedzic. - Dla użytkowników wieczystych nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, którzy nie będą chcieli skorzystać z bonifikaty, uchwała wprowadziła możliwość wykupu na własność bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków – podkreśla Michał Pierończyk. Dotychczas było to możliwe po 20 latach istnienia prawa użytkowania wieczystego i 10 latach dysponowania nim przez zainteresowaną osobę. Dla nieruchomości wykorzystywanych w innych celach uchwała zmniejszyła oba okresy o połowę.

Tymczasem w maju br. wojewoda śląski skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę, zawierającą wniosek o stwierdzenie nieważności części uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

Wojewoda zakwestionował dwa przepisy uchwały. Pierwszy dotyczy zastosowania 75-procentowej stawki bonifikaty, kiedy nieruchomość sprzedawana jest użytkownikowi wieczystemu, pod warunkiem istnienia prawa użytkowania wieczystego od co najmniej 5 lat oraz wybudowania budynku, zgłoszenia go do użytkowania i opodatkowania oraz zamieszkania w nim w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. Drugi stanowi, że prawo do bonifikaty wygasa po upływie 10 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. Wojewoda stoi na stanowisku, że takie ograniczenie kręgu podmiotów, które mogą ubiegać się o bonifikatę, narusza konstytucyjną zasadę równości oraz nie jest zgodne z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Władze miasta nie zgadzają się z tymi zarzutami. – Będziemy bronić naszego stanowiska przed sądem, ponieważ uważamy je za przemyślane i dobre dla rozwoju miasta. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom osób młodych, które chcą wybudować domy jednorodzinne – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. Co istotne, fakt skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie wstrzymuje wykonania uchwały.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter