Kir Żałobny

Wybrać zawód z pasją

Wybrać zawód z pasją

- Życzę Wam, abyście dokonali dobrego wyboru, abyście wybrali zawód, który jest waszą pasją, bo wtedy będziecie szczęśliwi w życiu - mówiła dziś do uczniów rudzkich gimnazjów prezydent Grażyna Dziedzic podczas XVI giełdy szkół ponadgimnazjalnych. Swoją ofertę edukacyjną dla tegorocznych absolwentów gimnazjów zaprezentowało w Halembie 14 szkół.

Z roku na rok zainteresowanie giełdą szkół ponadgimnazjalnych rośnie. Średnio uczestniczy w niej około 1500 uczniów rocznie. Wśród nich są również absolwenci gimnazjów z miast ościennych: z Mikołowa, Chorzowa, Zabrza i Świętochłowic. Większość młodych ludzi nie ma jeszcze sprecyzowanych planów na przyszłość, dlatego uważają, że organizowanie takiej giełdy to bardzo dobry pomysł. – Nie wiem jeszcze jaką szkołę wybiorę, przyjrzę się dzisiejszym prezentacjom i zdecyduję – zastanawiała się Martyna z Gimnazjum nr 9. - Na pewno nie będę kierowała się wyborem koleżanki, tylko moimi zainteresowaniami i możliwościami, jakie daje szkoła – dodała jej przyjaciółka Ewa.

Sporym zainteresowaniem tegorocznych absolwentów gimnazjów cieszyła się oferta otwieranej z nowym rokiem szkolnym zasadniczej szkoły zawodowej o profilu górniczym oraz Technikum nr 3. Dla Mateusza i Rafała z Gimnazjum nr 5 gwarancja zatrudnienia po szkole jest mocnym atutem, dlatego chłopcy wypytywali o szczegóły Ireneusza Koniecznego, nauczyciela przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 5, w skład którego wchodzą te dwie placówki. – Otwieramy dwa nowe kierunki: monter elektryk i ślusarz ze specjalizacją w pracy na kopalni – informował Mateusza i Rafała Ireneusz Konieczny. - Absolwentom tych klas Kompania Węglowa gwarantuje zatrudnienie na podstawie indywidualnych umów o prace z uczniami – wyjaśniał nauczyciel.

Jak już wcześniej informowaliśmy, władze Rudy Śląskiej w porozumieniu z Kompanią Węglową w Katowicach, po latach przerwy, powracają do kształcenia zawodowego górników. Początkowo w nowej szkole górniczej zostaną otwarte dwie klasy. Jeżeli jednak zainteresowanie nauką w placówce będzie większe, miasto rozważy otwarcie jeszcze jednej, trzeciej klasy. Warto podkreślić, że absolwenci tej szkoły już teraz, przed rozpoczęciem nauki, będą mieć gwarancję zatrudnienia.

Każda ze szkół uczestniczących w giełdzie starała się pokazać z jak najlepszej strony. Wszystkie prezentacje były oceniane przez gimnazjalistów. Podczas giełdy można było obejrzeć pokaz strojów zaprojektowanych i wykonanych przez uczniów Zespołu Szkół Odzieżowych w Katowicach oraz prace plastyczne uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach. Z kolei klasy o profilu wojskowym i policyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej zaprezentowały pokazy sztuk walk obronnych.

W Rudzie Śląskiej jest 20 gimnazjów i tyle samo szkół ponadgimnazjalnych. W pierwszych placówkach uczy się około 4,2 tys. uczniów, a w drugich około 4 tys. Każdego roku rudzkie gimnazja opuszcza około 1350 uczniów. Młodzież najchętniej podejmuje naukę w liceach ogólnokształcących. Ci, którzy decydują się na dalszą naukę w zasadniczych szkołach zawodowych, najczęściej wybierają takie zawody jak: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz i informatyk. Rudzkie szkoły oferują młodym ludziom również naukę innych zawodów: technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik cyfrowych procesów graficznych i mechatronik.

Patronat Honorowy nad XVI Giełdą Rudzkich Szkół Ponadgimnazjalnych objęła prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter