Header decorative image
Kir Żałobny

Wybory Prezydenta RP

Wybory Prezydenta RP

28 czerwca /niedziela/ odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przeprowadzone zostaną w szczególnych warunkach ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiczną. Do przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas głosowania zobowiązani są zarówno członkowie obwodowych komisji jak i wyborcy. Głosować będzie można od godz. 7.00 do 21.00 w 74 stałych obwodach głosowania oraz 5 obwodach odrębnych utworzonych dla pacjentów szpitala oraz mieszkańców domów opieki. Siedziby obwodowych komisji wyborczych, z dwoma wyjątkami, znajdują się w tych samych miejscach, gdzie przeprowadzone zostały  poprzednie wybory.

W Rudzie Śląskiej utworzono 79 obwodów wyborczych, w tym 5 odrębnych (dla osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej Święta Elżbieta, Domu Pomocy Społecznej „Senior”, Pensjonacie „Senior” oraz dla pacjentów Szpitala Miejskiego w dzielnicy Godula i dzielnicy Bielszowice). Granice obwodów, czyli przynależność poszczególnych ulic do obwodów głosowania, lokalizację siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych oraz ich dostępność dla osób niepełnosprawnych można sprawdzić tutaj.

W stosunku do ubiegłorocznych  wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dwóch przypadkach nastąpiły zmiany w lokalizacji siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych. W dzielnicy Ruda wyborcy, którzy dotychczas głosowali w Zespole Szkół nr 7 Specjalnych przy ul. Wiktora Bujoczka 2, z powodu remontu szkoły będą głosować w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Wincentego Janasa 28 (Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7). Z kolei w dzielnicy Orzegów, wyborcy, którzy dotychczas głosowali w Domu Pomocy Społecznej „Senior” przy ul. Aleksandra Puszkina 7, z przyczyn sanitarnych będą głosować w Miejskiej Bibliotece Publicznej „Centrum Inicjatyw Społecznych – Stary Orzegów” (CIS) przy ul. Kardynała Augusta Hlonda 29 (Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15). Ponadto mieszkańcy 2 nowych ulic:  Aroniowej w dzielnicy Kochłowice, będą głosować w Szkole Podstawowej Nr 20 przy ul. Wyzwolenia 11 (Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 60), a ul.  Wisławy Szymborskiej w dzielnicy Halemba, będą głosować w Zespole Szkolno–Przedszkolnym Nr 2, przy ul. Ignacego Kaczmarka 9 (Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 68).

W związku z możliwością głosowania korespondencyjnego w Wyborach Prezydenta RP, nie będzie organizowany dowóz osób niepełnosprawnych do siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Głosowanie odbędzie się ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Na potrzeby organizacji wyborów w Rudzie Śląskiej zostało zamówionych 8000 sztuk rękawiczek, 5000 maseczek, 900 przyłbic, 450 litrów płynów do dezynfekcji rąk oraz 450 litrów płynów do dezynfekcji przestrzeni. Zakup tych środków został sfinansowany z budżetu państwa.

Co najmniej raz na godzinę lokal wyborczy będzie wietrzony, a co najmniej 6 razy w takcie trwania glosowania powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu,  będą przemywane płynem do dezynfekcji.

Przy wejściu do lokalu wyborczego dla glosujących będzie dostępny płyn do dezynfekcji rąk. Na jednego wyborcę musi przypadać co najmniej 4 m2 powierzchni lokalu wyborczego, nie licząc członków komisji, mężów zaufania, obserwatorów i obsługi. – Prosimy o odrobinę cierpliwości przy wejściu do lokalu komisji, ponieważ wyborcy będą mogli wchodzić w określonej liczbie jednocześnie. Należy też pamiętać o obowiązku zakrycia ust i nosa oraz zachowywaniu bezpiecznej odległości, tj. co najmniej 1,5 m od drugiej osoby – apeluje Andrzej Piotrowski, Miejski Koordynator Wyborczy w Rudzie Śląskiej. - Warto też wcześniej przygotować dokument tożsamości ze zdjęciem, tak aby ograniczyć do minimum czas przebywania w pomieszczeniu. Można też ewentualne zaopatrzyć się we własny długopis i rękawiczki ochronne – dodaje.

Komisarz Wyborczy w Katowicach powołał w skład Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej 640 osób spośród mieszkańców miasta i innych gmin województwa śląskiego. Kandydatów do OKW zgłosiło 11 komitetów wyborczych. Pierwsze posiedzenia komisji zostały zwołane na 20 czerwca br. w hali sportowej MOSiR w Nowym Bytomiu. W ich trakcie członkowie OKW przy pomocy pracowników Urzędu Miasta spakowali pakiety wyborcze do głosowania korespondencyjnego. W Rudzie Śląskiej chęć takiego głosowania zgłosiły do tej pory 482 osoby.

Wyborcy, którzy teraz rozpoczną podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych mogą zgłosić zamiar glosowania korespondencyjnego najpóźniej do 26 czerwca.

Osoby zameldowane na pobyt stały w Rudzie Śląskiej, które w dniu wyborów będą przebywać poza miastem, mogą pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim będą mogły zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju. Aby otrzymać takie zaświadczenie należy zgłosić się w Wydziale Spraw Obywatelskich. Zaświadczenie odbiera się osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. Zaświadczenia są wydawane do 26 czerwca do godz. 14.00. Do tej pory o wydanie zaświadczenia zwróciło się ponad 500 osób.  Natomiast do spisu wyborców w Rudzie Śląskiej dopisało się ponad 400 osób.

Wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz ci, którzy do dnia głosowania ukończą 60 lat mogą głosować przez pełnomocnika. Aby to zrobić, musieli do 19 czerwca  złożyć w Urzędzie Miasta wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Z możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa skorzystało 46 mieszkańców Rudy Śląskiej.

Głosujący musi przedstawić Obwodowej Komisji Wyborczej dokument tożsamości ze zdjęciem. Następnie otrzyma kartę do głosowania z listą kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i informacją jak zagłosować.

Wybory Prezydenta RP 2020 - "Jak oddać głos w wyborach Prezydenta?" (j. polski migowy)  - spot informacyjny PKW:

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter