Kir Żałobny

Wybory do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej

Wybory do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej

Śląska Izba Rolnicza informuje, że 3 kwietnia 2011 r.  odbędą się wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej.

Zasady wyborów:
1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członków RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do rady powiatowej izby rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.
2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do rady powiatowej izby wybiera się – jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się – dwóch członków tej rady. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jednego przedstawiciela.
3. W każdym powiecie ziemskim zostanie utworzona rada powiatowa izby rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada powiatowa izby wybiera, ze swego składu, po dwóch delegatów do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.
4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka rady powiatowej izby rolniczej musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w każdym urzędzie gminy lub w biurach Śląskiej Izby Rolniczej. Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2011 r. na adres: Śląska Izba Rolnicza, 40 – 159 Katowice, ul. Jesionowa 15, tel. 32 258 04 45.
5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy (miasta) najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść  w tej sprawie zażalenie.
    
                IZBA ROLNICZA – TO SAMORZĄD REPREZENTUJĄCY INTERESY WSZYSTKICH ROLNIKÓW

Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej można uzyskać na stronie internetowej www.sir-katowice.pl oraz w biurach izby pod numerami telefonów:

Katowice: 32 258 04 45
Bielsko – Biała: 33 814 91 79
Częstochowa: 34 368 15 12
Racibórz: 32 415 39 25
Lubliniec: 34 356 10 90

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter