Header decorative image
Kir Żałobny

Wybitny rzemieślnik

Wybitny rzemieślnik

Rzemieślnik, ojciec, działacz społeczno – polityczny, pisarz ludowy, a nade wszystko Ślązak – Antoni Sieroń to kolejna związana z Rudą Śląską postać prezentowana w ramach Szkiców Śląska.

Antoni Sieroń urodził się 3 stycznia 1866 roku w Rudzie. Pierwsze swoje lata spędził na nauce w szkole podstawowej do której uczęszczał w latach 1872 – 1880. Mając 14 lat rozpoczął naukę w zawodowej szkole dokształcającej w Bytomiu, gdzie jednocześnie uczył się rzemiosła ślusarskiego u niemieckiego majstra. W roku 1884 rozpoczął on pracę zawodową u mistrza kowalskiego w Bytomiu. W kolejnych latach pracował w hucie „Pokój”, w walcowni Borsiga w Zabrzu, a następnie w Chebziu w warsztatach kolejowych. W 1898 roku zdał mistrzowski egzamin, co umożliwiło mu otwarcie własnego warsztatu ślusarskiego. W krótkim czasie klienci Antoniego Sieronia przekonali się, że jest on dobrym fachowcem, a jego warsztat stawał się coraz popularniejszy w Rudzie. Po ukończeniu szkół i egzaminów Antoni Sieroń podejmuje kolejną ważną życiową decyzję żeniąc się z Florentyną z domu Ruda. Owocem ich małżeństwa była trójka dzieci – syn i dwie córki.

Sieroń był bardzo aktywnie zaangażowany w sprawy Rudy, która wówczas była odrębną gminą. Dzięki temu w latach 20. XX wieku sprawował funkcję naczelnika gminy. Sieroń należał do grona wybitnych działaczy społeczno – politycznych, a także był znanym pisarzem ludowym. Jego wiersze publikowane były między innymi w „Gwieździe Górnośląskiej”, „Katoliku”, i bytomskim „Świetle”, był inicjatorem utworzenia w Rudzie Towarzystwa Alozjanów i Towarzystwa Chrześcijańskich Przemysłowców. Przyczynił się on także do założenia w Rudzie koła śpiewaczy o nazwie „Echo”. Działalność społeczno – polityczna Antoniego Sieronia bardzo szybko wybiegła poza granice Rudy. W czasie swojego życia był bowiem sekretarzem w Związku Katolików Robotników im. św. Barbary w Zabrzu, był także członkiem Zarządy Towarzystwa dla Popierania Elementarzy Polskich im. ks Engla w Bytomiu, a także działał w zarządzie Polskiego Towarzystwa Ludowego dla Katolików na Śląsku. W latach 1907 – 1910 był zaangażowanym i aktywnym członkiem Polskiego Komitetu Wyborczego dla Śląska. Organizował w związku z członkostwem zebrania i wiece wyborcze, a także był wydawcą gazetki wyborczej o nazwie „Cel”.

Oprócz działalności czysto społecznej i politycznej Antoni Sieroń zabiegał również o sprawy Ślązaków pracujących w rzemiośle, należał bowiem do Tymczasowej Komisji Wykonawczej, która miała za zadanie zorganizowanie polskiego rzemiosła na Górnym Śląsku. Warto wspomnieć, że Antoni Sieroń w roku 1928 był kandydatem na posła do Sejmu RP z listy Śląskiego Bloku Katolicko – Ludowego. Zmarł 22 grudnia 1936 roku i został zapamiętany jako zasłużony mieszkaniec Rudy.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter