Kir Żałobny

Wstydliwa kupa nieodpowiedzialności

Wstydliwa kupa nieodpowiedzialności

Kolorowe chorągiewki z hasłami: „kupa wstydu”, „kupa nieodpowiedzialności”, „kupa bakterii”, którymi w miejskich parkach i zieleńcach oznaczone zostaną miejsca gdzie znajdują się psie odchody, to jeden ze sposobów w jaki Ruda Śląska zamierza walczyć ze zjawiskiem nie sprzątania po swoim psie. W akcję włączyły się rudzkie szkoły podstawowe, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna” oraz straż miejska, która nie będzie pobłażała właścicielom psów niesprzątającym po swoich pupilach.

Sytuacja ta powtarza się co roku. Topniejący po zimie śnieg odsłania pozostawione przez ostatnie miesiące na skwerach i zieleńcach psie nieczystości. Te nieprzyjemne pozostałości uzmysławiają skalę problemu, jakim jest nie sprzątanie po swoim pupilu. Rudzcy samorządowcy mówią dość i wytaczają walkę z tym zjawiskiem. – Jest to poważna sprawa, a o jej skali świadczą głosy mieszkańców podczas naszych spotkań w poszczególnych dzielnicach. Dlatego chcemy podjąć działania prewencyjne zapobiegające temu zjawisku. Chcemy, by właściciele psów zrozumieli, że muszą sprzątać po swoich zwierzakach. Mam nadzieję, że po tej akcji będzie im wstyd, że tego nie robią – zapowiada Grażyna Dziedzic.

Na początek wspólnie ze szkołami przeprowadzone zostaną happeningi oraz akcje edukacyjne. Uczniowie rudzkich szkół w rudzkich parkach i zieleńcach za pomocą kolorowych chorągiewek o chwytliwie brzmiących nazwach „kupa wstydu”, „kupa nieodpowiedzialności” itp. zaznaczą psie odchody. Znaczniki pozostaną w tych miejscach na kilka dni, po czym służby porządkujące zajmą się ich usunięciem. Później w tych miejscach zasadzone zostaną kwiaty. - Mamy nadzieję, że ilość wbitych chorągiewek zobrazuje problem, z jakim boryka się miasto oraz skłoni nieodpowiedzialnych posiadaczy psów do zmiany zachowania – tłumaczy Renata Młynarczuk, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.

Już jutro o godz. 11:00 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 41 kolorowe chorągiewki zamierzają rozmieścić w parku im. Kozioła w dzielnicy Ruda /ul. Ballestremów/.

W walkę z problemem psich odchodów włączyli się również strażnicy miejscy, którzy w sposób szczególny podczas patroli zwracać będą uwagę na to, czy właściciele czworonogów sprzątają po swoich pupilach. – Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie właściciel psa zobowiązany jest do uprzątnięcia nieczystości pozostawionych przez zwierzę, bez względu na to, czy jest to chodnik czy też zieleniec – tłumaczy Krzysztof Piekarz, komendant straży miejskiej.

Za niedostosowanie się do regulaminu niesubordynowanym mieszkańcom grożą mandaty karne. W kampanię włączyło się również Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna”. Organizacja zorganizowała konkurs plastyczny wśród dzieci promujący ideę sprzątania po swoich pupilach.

Wszystkie te działania, które miasto zamierza podjąć, wpisują się w kolejną odsłonę kampanii „Atrakcyjna Ruda” zatytułowaną „Zielona Ruda”. Akcja ma głównie charakter edukacyjny. – Chcemy zaangażować najmłodszych mieszkańców Rudy Śląskiej, bo od tego, czego teraz się nauczą teraz, zależy przyszły los naszego środowiska naturalnego. Ponadto dzieci w znakomity sposób potrafią wpływać na osoby dorosłe, zachęcając je do postaw proekologicznych - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Jednym z takich modelowych działań będzie zaplanowana na drugą połowę kwietnia akcja „Listy dla Ziemi”. Dzieci w ramach zajęć szkolnych wezmą udział w specjalnych lekcjach tematycznych, po czym każde indywidualnie zredaguje krótki list dotyczący prostych działań ekologicznych, jakie można zrobić w domu. Listy pełne dziecięcych oczekiwań oraz pomysłów trafią do rąk dorosłych - rodziców, dziadków, opiekunów - tak by wspólnie z pociechami mogli oni podjąć się ich realizacji. Co więcej, wybrane prace staną się przedmiotem wystaw, publicznych odczytów oraz wielu innych przedsięwzięć promujących ekologiczny styl życia.

Finałem akcji „Zielona Ruda” będzie piknik ekologiczny, który miasto współorganizować będzie z lokalnymi organizacjami ekologicznymi.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter