Kir Żałobny

Wspomnienie o Leonie Brzezińskim

Wspomnienie o Leonie Brzezińskim

Dzisiaj w nocy zmarł Leon Brzeziński, Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska. – Z wielkim żalem przyjęłam wiadomość o śmierci Pana Leona, który był radnym z prawdziwego zdarzenia, bezinteresownym i bardzo zaangażowanym w swoją pracę – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższą sobotę.

Pamiętam go jako człowieka prawego, rzetelnego, terminowego i słownego – mówi Edmund Sroka, były prezydent miasta. – Charakteryzowały go wszystkie pozytywne cechy prawego człowieka naszego regionu – Śląska. Był bardzo koleżeński, życzliwy, posiadał dużą wiedzę i doświadczenie, a przede wszystkim był patriotą, Polakiem z krwi i kości – podkresla.

- Byliśmy razem radnymi w II kadencji. Pan Leon był moim nauczycielem, kiedy objąłem po nim stanowisko przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – wspomina Józef Osmenda, radny Rady Miasta Ruda Śląska. - Zawsze mogłem liczyć na jego doświadczenie, wskazówki i pomoc. Dla Leona Brzezińskiego uczciwość, praworządność i pomoc drugiemu człowiekowi były nadrzędnymi wartościami. Nigdy nie liczyły się dla niego układy polityczne, czy przynależność partyjna, tylko praca dla dobra rudzkiego samorządu – podkreśla.

Leon Brzeziński urodził się w 1922 roku w Nowym Bytomiu i tutaj spędzi całe swoje życie. W 1939 ukończył szkołę zawodową, a w 1963 został absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Był też absolwentem Studium Nauczycielskiego w Katowicach. Swoje życie zawodowe związał z hutą „Pokój”, gdzie przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego od ucznia do inżyniera mechanika, oraz z Zespołem Szkół Zawodowych, gdzie pracował jako wykładowca i zastępca dyrektora szkoły. Od najmłodszych lat Leon Brzeziński był również zaangażowany w działalność Związku Harcerstwa Polskiego, w którym był zastępowym, przybocznym, drużynowym i sekretarzem hufca w stopniu podharcmistrza.

Swoje idee niepodległej Polski realizował także jako współorganizator NSZZ „Solidarność”, którą współtworzył przy Hucie „Pokój”. 1 października 1980 roku został wybrany na przewodniczącego związku. W grudniu 1981 roku, po wprowadzaniu stanu wojennego, został internowany w obozie w Jastrzębiu-Szerokiej, a po zwolnieniu z internowania został zwolniony z pracy. Od maja 1982 przebywał na emeryturze. Po demokratycznych wyborach został wybrany do Rady Miasta Ruda Śląska jej I i II kadencji. Leon Brzeziński był odznaczony Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Obrony Kraju, a w 2005 roku przyznano mu tytuł „Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska”.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę, 7 grudnia o godz. 10.00 w kościele pw. św. Pawła.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter