Kir Żałobny

Wspólnie po unijne środki

Wspólnie po unijne środki

2,6 mln złotych otrzymają wspólnie ze środków Unii Europejskiej Ruda Śląska, Chorzów i Świętochłowice. Pieniądze zostały przyznane na opracowanie dokumentów, które posłużą do ubiegania się o środki w rozdaniu unijnych pieniędzy na lata 2014 – 2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało listę projektów, które objęło dofinansowaniem. Wśród nich znalazło się wspólne przedsięwzięcie trzech śląskich miast.

Ideą przyświecającą organizowanemu przez ministerstwo konkursu była promocja rozwoju wspólnych obszarów miejskich, a jednym z wymogów stawianych przed wnioskodawcami było to, by projekt realizowany był przez co najmniej dwóch partnerów. – Ruda Śląska, Chorzówi Świętochłowice to miasta sąsiadujące ze sobą, które mają wspólną historię i podobne problemy gospodarcze, przestrzenne i społeczne. Dzięki środkom, które otrzymamy, będziemy mogli podjąć działania na rzecz rozwoju i zagospodarowania przestrzennego wspólnych obszarów. Udział w projekcie to szansa na rozwiązanie części naszych problemów, tym bardziej, że w realizację działań zaangażowani zostaną mieszkańcy – ocenia wiceprezydent Michał Pierończyk.

Doceniony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wspólny projekt Chorzowa /lider projektu/, Rudy Śląskiej i Świętochłowic pozwoli opracować dokumenty strategiczne i planistyczne, np. programy rewitalizacji, polityki mieszkaniowej czy renowacji podwórek. Miasta będą mogły opracować również strategie rozwiązywania problemów społecznych. – Dokumenty opracowywane zostaną dla wspólnego obszaru, a podejmowane działania dodatkowo będą konsultowane z mieszkańcami. Będą mieli oni realny wpływ na ostateczny kształt dokumentów. – tłumaczy Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

Co istotne, w ramach projektu każde z miast będzie mogło opracować koncepcje zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zdegradowanych, która umożliwi wykorzystanie środków unijnych w przyszłej perspektywie finansowej budżetu unijnego na lata 2014 – 2020. – W naszym przypadku będziemy mogli przygotować dokumentację obejmującą takie projekty jak: rewitalizacja Orzegowa czy zagospodarowanie obszaru dworca w Chebziu na jedno z miejsc przesiadkowych w regionie – komentuje prezydent Grażyna Dziedzic. – Od 2 lat skutecznie zmniejszamy swoje zadłużenie. W ten sposób już teraz chcemy przygotować się do sięgnięcia po unijne pieniądze przeznaczone na lata 2014 - 2020 – dodaje prezydent.

Śląskie miasta otrzymają 90% dofinansowania na realizację wartego blisko 3 mln zł projektu. Wkład własny wyniesie zaledwie 10%. Przedsięwzięcie realizowane będzie od lipca 2013 r. do marca 2015 r.

Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konkurs odbywał się w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Ministerstwo przeznaczyło na ten cel 50 mln zł. Spośród 77 projektów z całej Polski wyłoniono 32, które otrzymają wsparcie. Minimalna wartość projektu, o którego dofinansowanie ubiegali się beneficjenci, wynosiła 400 tys. zł, maksymalna 3 mln zł.

Miasto już od pewnego czasu czyni starania, by dobrze przygotować się do pozyskania środków unijnych z następnego budżetu unijnego na lata 2014 – 2020. - Trzeba pamiętać o tym, że pozyskiwanie funduszy jest działaniem przemyślanym, perspektywicznym i planowym. Dlatego do kilku miesięcy aktywnie współpracujemy przy konstruowaniu listy rudzkich projektów do realizacji w ramach Subregionu Centralnego – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. Do tej pory miasto zgłosiło 26 projektów o wartości 62 mln zł na listę rankingową Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach ścieżki pozakonkursowej. Lista musi zostać jeszcze zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Ponadto w ubiegłym tygodniu Urząd Marszałkowski opublikował listy rankingowe projektów transportowych przewidywanych do realizacji z funduszy unijnych w latach 2014 - 2020. W kategorii projektów regionalnych Ruda Śląska zajęła drugie miejsce, dzięki czemu może otrzymać 300 mln zł dofinansowania na kolejne etapy budowy trasy N-S.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter