Header decorative image
Kir Żałobny

Wspólna DTŚ-ka

Wspólna DTŚ-ka

Koniec z nierównym odśnieżaniem Drogowej Trasy Średnicowej. Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice i Zabrze porozumiały się w sprawie wspólnego całorocznego utrzymania DTŚ-ki. W przyszłym tygodniu  / 28.02.2013 / w siedzibie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego prezydenci czterech miast podpiszą porozumienie dotyczące utrzymania DTŚ-ki. – Interesuje nas najwyższy standard utrzymania tej popularnej wśród mieszkańców naszych miast trasy – zapewnia przewodniczący GZM, Dawid Kostempski.

Czterem miastom zależy na tym, by w następnym sezonie zimowym, od 1 listopada br., Drogowa Trasa Średnicowa była już objęta jednolitym, najwyższym standardem utrzymania. Wspólny przetarg na utrzymanie trasy ma poprawić poziom bezpieczeństwa na całym odcinku DTŚ-ki. – Zależy nam, by kierowcy jadący trasą z Zabrza do Katowic i w odwrotnym kierunku, nie byli narażeni na różne warunki jazdy – podkreśla prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.  – Oprócz bezpieczeństwa zyskamy jeszcze jeden efekt – oszczędności – dodaje prezydent. W przygotowanym do podpisu dokumencie czytamy, że miasta podpisują porozumienie w celu „uzyskania najkorzystniejszej oferty mechanicznego całorocznego utrzymania Drogowej Trasy Średnicowej”.

Na razie do porozumienia nie przystępują Katowice. Prezydent Piotr Uszok poinformował pozostałych sygnatariuszy, że spowodowane to jest obowiązującą do 2014 roku umową, jaką miasto podpisało z firmą zajmującą się utrzymaniem DTŚ-ki w obszarze Katowic. Z powodów oczywistych do porozumienia nie przystąpią Gliwice -  trasa na obszarze tego miasta  jest dopiero budowana. – Jesteśmy przekonani, że w następnych latach oba miasta dołączą do tegoż porozumienia – powiedział przewodniczący GZM Dawid Kostempski.

Zgodnie z zapisami porozumienia postępowanie przetargowe na utrzymanie DTŚ-ki w imieniu wszystkich sygnatariuszy przeprowadzą Świętochłowice.  Miasta zobowiązują się w ciągu 30 dni od zawarcia porozumienia do zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych „do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego”. Również w ciągu 30 dni prezydent Świętochłowic ma obowiązek powołać specjalną komisję przetargową, składającą się z 9 osób, w tym co najmniej 3 kandydatów wskazanych przez pozostałych sygnatariuszy porozumienia.  Każde z miast podpisze odrębną umowę na całoroczne utrzymanie Drogowej Trasy Średnicowej z firmą, która złoży najkorzystniejszą ofertę.  – Podobnie postępowaliśmy przy grupowym zakupie energii elektrycznej. Jak wiadomo udało się nam wtedy zaoszczędzić ponad 8 mln złotych  – przypomina prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Tuż po podpisaniu porozumienia miasta przystąpią do sporządzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przetarg na wspólne utrzymanie DTŚ-ki zostanie ogłoszony prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia br.

Głównym zadaniem przebiegającej przez środek metropolii Drogowej Trasy Średnicowej jest obsługa ruchu wewnętrznego aglomeracji. Budowa trasy rozpoczęła się w 1986 roku. W ciągu pierwszych 20 lat / 1986 – 2006 / wybudowano nieco ponad 15,5 kilometrów trasy. Inwestycja była finansowana ze środków z budżetu państwa, środków własnych miast, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.  W sumie na budowę tego odcinka wydano ponad 1,7 mld złotych.  W kolejnych latach  / 2008 – 2011 / Drogowa Trasa Średnicowa wydłużyła się , kosztem ponad 502 mln złotych,  o prawie 5 kolejnych kilometrów. Dzięki temu można dziś dojechać nią z Katowic do Zabrza. Obecnie trwa budowa ostatnich odcinków DTŚ-ki położonych na terenie Gliwic.

Porozumienie w sprawie wspólnego utrzymania DTŚ-ki jest kolejnym przedsięwzięciem realizowanym przez samorządy z inicjatywy Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. W tym roku Metropolia Silesia planuje zorganizować kolejny przetarg na grupowy zakup energii. Już teraz wiadomo, że przystąpią do niego samorządy, które nie uczestniczyły w ubiegłorocznym. – Mamy już pozytywne deklaracje ze strony Gliwic, Rudy Śląskiej i samorządu wojewódzkiego – podkreśla przewodniczący GZM. Również w tym roku GZM planuje przeprowadzić przetargi na opracowanie i wykonanie Metropolitalnego Systemu Wypożyczalni Rowerów dla miast Metropolii Silesia. Związek stara się również o dotację na opracowanie systemu metropolitalnych ścieżek rowerowych.

 [Źródło: GZM]

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter