Header decorative image
Kir Żałobny

Wspieraj OPP i przekaż 1,5%

Wspieraj OPP i przekaż 1,5%

Do 2 maja br. jest czas, by złożyć zeznanie podatkowe. – Apeluję, żeby przy tej okazji pamiętać o przekazaniu 1,5% podatku na organizację pożytku publicznego – mówi prezydent Michał Pierończyk. – Nie ponosimy z tego tytułu żadnych kosztów, nawet kwotę wylicza za nas urząd skarbowy, a organizacje uzyskują wsparcie dla swojej działalności, z której często wszyscy korzystamy – podkreśla. Lista rudzkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% oraz spis ogólnopolski pomogą w wybraniu OPP.

Do tej pory na OPP podatnicy mogli przekazywać 1% podatku. Jednak obowiązujący od ubiegłego roku Polski Ład i podwyższenie kwoty wolnej od podatku spowodowałoby, że do organizacji wpłynęłoby mniej środków. By zapobiec stratom wprowadzono nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i od tego roku będzie to 1,5%.

- Rozliczając się z fiskusem warto upewnić się, że 1,5% podatku trafi na rzecz stowarzyszenia bądź fundacji działającej na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej i mającej status OPP – mówi prezydent Pierończyk. – Urząd skarbowy nie ma kompetencji, żeby to za nas zrobić, a procedura jest maksymalnie uproszczona, więc szkoda z tej szansy nie skorzystać – podkreśla.

W Rudzie Śląskiej do uzyskania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2022 uprawnionych jest 29 stowarzyszeń rejestrowanych i fundacji, 9 terenowych jednostek ogólnopolskich OPP oraz 2 organizacje spoza miasta działające na rzecz rudzian. Jeśli w poprzednich zeznaniach wybraliśmy adresata 1%, to nawet gdy w tym roku tego nie powtórzymy, wyliczona kwota trafi na jego konto. Jeśli do tej pory tego nie zrobiliśmy lub chcemy nasze wsparcie przekazać innej OPP, to możemy to zrobić wybierając odpowiednie dane w rubryce „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”. W przypadku gdy nie znamy danych OPP, którą chcemy wesprzeć, należy kliknąć przycisk „Pokaż mi organizacje”.  Jeśli podatnik wskaże w tej rubryce organizację, której nie ma w wykazie, kwota nie trafi do żadnej OPP tylko do budżetu państwa. Jeśli natomiast proces zostanie przeprowadzony prawidłowo, kwota trafi na konto organizacji do końca lipca br.

O 1,5% swojego podatku mogą również decydować emeryci. Mogą samodzielnie wypełnić PIT-37 na podstawie PIT-u, który przysyła ZUS lub wypełnić PIT-OP, w którym wskazuje się wybraną organizację.

Podobnie jak w latach ubiegłych wypełnione zeznania podatkowe są dostępne w usłudze Twój e-PIT na stronie rządowej podatki.gov.pl. Chociaż na rozliczenie się z fiskusem mamy czas do 2 maja br., to lepiej zrobić to jak najszybciej. Jeśli nie zmieścimy się w ustawowym terminie, nie grożą nam kary, ale skarbówka zaakceptuje PIT rozliczony automatycznie. W takim razie możemy być stratni z powodu braku odliczeń przysługujących nam ulg. Ostatecznym dowodem, że urząd skarbowy otrzymał prawidłowe i terminowe zeznanie, jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Przypomnijmy, że 1,5% mogą przekazywać OPP rozliczający się w Polsce podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku, a także emeryci. Taką możliwość wprowadziła ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2003 r., a podatnicy skorzystali z niej pierwszy raz w 2004 r. Ok. 80 tys. osób zdecydowało się wtedy skorzystać z tej okazji, dzięki czemu OPP zasiliło ponad 10 mln zł.

- Cieszy fakt, że z roku na rok do organizacji trafia coraz więcej środków – zauważa Jerzy Szczerbiński, pełnomocnik prezydenta miasta ds. organizacji samorządowych. Warto dodać, że poza wyborem organizacji podatnicy mają możliwość wskazania konkretnego celu bądź osoby, np. będącej pod opieką organizacji, która skorzysta z przekazanych pieniędzy. Wystarczy w odpowiedniej rubryce uzupełnić pole oznaczone adnotacją „Informacje dodatkowe”. – Jeśli chcemy zweryfikować, jak fundacja czy stowarzyszenie wykorzystały dochód, dane znajdziemy w rocznych sprawozdaniach, które są umieszczane na stronach internetowych podmiotów – dodaje Jerzy Szczerbiński.

W 2022 r. z rozliczeń rocznych za 2021 r. ok. 15,9 mln podatników przekazało 1% należnego podatku organizacjom pożytku publicznego. Z tego tytułu na konta OPP wpłynęły środki w wysokości 1,114 mld zł. Przeciętna kwota przekazana na rzecz organizacji wyniosła 70 zł. W skali kraju największe środki, ponad 210 mln zł, wpłynęły na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.

Na koniec 2022 r. 9197 podmiotów miało status OPP. Organizacje najczęściej prowadziły nieodpłatną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, wpierania i upowszechniana kultury, nauki i edukacji, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa, pomocy społecznej, ekologii i ochrony zwierząt czy działalność na rzecz seniorów. Warto podkreślić, że funkcjonowanie  organizacji pożytku publicznego opiera się na pracy społecznej, a ¾ personelu stanowią wolontariusze.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter