Kir Żałobny

Wsparcie w starcie z inkubatorem

Wsparcie w starcie z inkubatorem

Niskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub utworzenie nowego miejsca pracy – to nowa oferta Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości, przygotowana wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego MARR. Dodatkowo Rudzki Inkubator oferuje pomoc w wypełnieniu wniosku, jak również zapewnia bezpłatne usługi doradcze i szkoleniowe dla pożyczkobiorców.

- Współpraca z Agencją Rozwoju Regionalnego MARR umożliwia nam wyjście z kolejną atrakcyjną ofertą skierowaną do osób chcących rozpocząć swój własny biznes. Wierzę, że nasza propozycja przyczyni się w ten sposób do rozwoju przedsiębiorczości w naszym mieście – podkreśla Joanna Sochacka, prezes Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Dzięki podpisanej przez Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości umowie z Agencją Rozwoju Regionalnego MARR osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej mogą liczyć na pożyczkę w maksymalnej kwocie ok. 75 tys. zł. Jest to aktualna kwota, gdyż wartość pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczka udzielana jest na okres maksymalnie 7 lat, a oprocentowanie określone zostało na poziomie 0,56 proc. w skali roku. – O wsparcie ubiegać się mogą przede wszystkim osoby bezrobotne, ale również studenci ostatniego roku studiów wyższych oraz absolwenci szkół średnich i uczelni wyższych – wyjaśnia Małgorzata Janus z Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Udzielona pożyczka powinna zostać przeznaczona na wydatki związane z podjęciem działalności gospodarczej. Chodzi tu o zakupy środków trwałych, urządzeń, maszyn czy usług, jak również wydatki związane z pozyskaniem lokalu na potrzeby prowadzonej działalności.

Kolejna możliwość otrzymania pożyczki dotyczy wydatków związanych z utworzeniem nowego miejsca pracy. W tym przypadku wartość pożyczki nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obecnie jest to kwota ok. 22 tys. zł. Oprocentowanie wynosi 0,56 proc, a pożyczka udzielana jest na okres maksymalnie 3 lat. Skierowana jest głównie do osób, które skorzystały z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niepublicznych szkół i przedszkoli. Pożyczka ta wykorzystana może zostać na wydatki związane z utworzeniem miejsca pracy. W zależności od specyfiki prowadzonej działalności może być to zakup np. mebli biurowych, sprzętu komputerowego, maszyn i urządzeń niezbędnych do pracy na danym stanowisku. - Co ważne, w przypadku tej pożyczki istnieje możliwość umorzenia jej części. Warunkiem jest jednoczesne korzystanie z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz utworzenia nowego stanowiska pracy. Ponadto należy zatrudnić osobę bezrobotną skierowaną przez Powiatowy Urząd Pracy oraz utrzymać miejsce pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy – wylicza Małgorzata Janus.

Co istotne pożyczki, o które można się starać w ramach programu „Wsparcie na starcie”, nie mogą być łączone ze środkami pochodzącymi z innych funduszy publicznych, w tym funduszy unijnych, tj. na podjęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie danego stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, w tym bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy.

Oprócz samych pożyczek Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości zapewnia wsparcie merytoryczne dla osób starających się o pożyczkę, jak również samych pożyczkobiorców. – Przede wszystkim udzielamy informacji o warunkach udzielania pożyczek, oferujemy również pomoc sporządzeniu wniosku o wsparcie. Natomiast dla osób, które uzyskają pożyczkę, proponować będziemy usługi doradcze i szkoleniowe w okresie pół roku od podpisania umowy – wyjaśnia Joanna Sochacka.

Dodatkowo osoby takie mogą skorzystać z oferty Inkubatora „Biurko na start”, czyli wyposażonego stanowiska pracy. Przez pierwsze sześć miesięcy koszt takiej usługi wynosi 10 zł miesięcznie.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter