Header decorative image
Kir Żałobny

Wsparcie dla żłobków i klubów dziecięcych będzie kontynuowane

Dziecko bawi się klockami.

W 2024 roku podmioty prowadzące żłobki oraz kluby dziecięce w Rudzie Śląskiej nadal będą mogły wnioskować o dotację celową wysokości 200 zł miesięcznie na jedno dziecko zamieszkałe w mieście. Rada Miasta podjęła dziś uchwałę w tej sprawie.

- W moim programie wyborczym zapowiedziałem takie dotacje w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców i już w tym roku były one realizowane. Podobnie będzie w przyszłym roku – mówi prezydent Michał Pierończyk. Podmioty prowadzące na terenie Rudy Śląskiej żłobki lub kluby dziecięce będą mogły wnioskować o wsparcie poprzez złożenie formularza, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta.

Dotacja udzielana będzie na jeden rok – od stycznia 2024 w przypadku wniosków złożonych do 10 stycznia 2024 r. lub od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku w przypadku jego złożenia po 10 stycznia. Kwota udzielonej dotacji ustalana będzie według liczby objętych opieką w danej placówce dzieci zamieszkałych na terenie Rudy Śląskiej, aktualnej w pierwszym dniu miesiąca, którego dotyczy płatność.

- Mamy świadomość rosnących kosztów zarówno ponoszonych przez rodziców, jak i związanych z prowadzeniem żłobków i klubów dziecięcych. Dotacje dają placówkom pole do ograniczenia wzrostu opłat – podkreśla Anna Krzysteczko, wiceprezydent miasta ds. społecznych.

W Rudzie Śląskiej działa Zespół Żłobków Miejskich, w skład którego wchodzą obecnie: Żłobek Miejski przy ulicy 1 Maja 286 wraz z drugim oddziałem przy ulicy Piasecznej 2 oraz Żłobek Miejski „Misiakowo” przy ulicy Kościelnej 35. Dysponują one łącznie 154 miejscami dla dzieci. Wśród kryteriów przyjęcia dziecka do żłobka miejskiego w Rudzie Śląskiej znajduje się m.in.: zamieszkanie na terenie miasta, zatrudnienie rodziców, orzeczona niepełnosprawność u dziecka, wychowywanie przez samotnego rodzica, pochodzenie z rodziny wielodzietnej. Rodzice mogą zapisać dziecko do żłobka w dowolnym momencie roku poprzez system elektroniczny, który funkcjonuje w mieście od czterech lat. Najlepiej zrobić to zaraz po nadaniu dziecku numeru PESEL.

Na terenie miasta funkcjonują także placówki prywatne. Obecnie to 12 żłobków, które dysponują 435 miejscami oraz 2 kluby dziecięce z 43 miejscami. Informacje o liczbie oraz dostępności wolnych miejsc można sprawdzać na bieżąco na portalu informacyjno-usługowym Empatia, prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, wybierając odpowiednie województwo, powiat i gminę.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter