Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Wsparcie dla żłobków i klubów dziecięcych

Wsparcie dla żłobków i klubów dziecięcych

Rada Miasta podjęła dziś decyzję o przyznaniu podmiotom prowadzącym żłobki oraz kluby dziecięce dotacji celowej na 2023 rok. Jej miesięczna wysokość w przeliczeniu na jedno dziecko zamieszkałe w Rudzie Śląskiej i objęte opieką w takiej placówce wynosić będzie od przyszłego roku 200 zł. - Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców podjęliśmy decyzję o dofinansowaniu pobytu ich pociech w prywatnych żłobkach oraz klubach dziecięcych, działających na terenie miasta - mówi prezydent miasta Michał Pierończyk.

O dotację będą mogły wnioskować podmioty prowadzące na terenie Rudy Śląskiej żłobki lub kluby dziecięce poprzez złożenie stosownego formularza. Udzielona dotacja celowa przyczyni się do obniżenia kosztów opłaty przypadającej na dziecko, nad którym sprawowana jest opieka. Dzięki temu rodzicom łatwiej będzie zdecydować o podjęciu lub powrocie do pracy zawodowej. - Koszty związane z utrzymaniem działalności gospodarczej w ostatnim czasie znacząco wzrosły, dotyczy to również żłobków i klubów dziecięcych. Mam nadzieję, że dofinansowanie pozwoli na obniżenie opłat ponoszonych przez rodziców - mówi Anna Krzysteczko, wiceprezydent miasta ds. społecznych.

W Rudzie Śląskiej działają obecnie dwa żłobki miejskie: Żłobek Miejski przy ulicy 1 Maja 286 wraz z drugim oddziałem przy ulicy Piasecznej 2 oraz Żłobek Miejski „Misiakowo” przy ulicy Kościelnej 35. Dysponują one łącznie 154 miejscami dla dzieci. Wśród kryteriów przyjęcia dziecka do żłobka miejskiego w Rudzie Śląskiej znajduje się m.in.: zamieszkanie na terenie miasta, zatrudnienie rodziców, orzeczona niepełnosprawność u dziecka, wychowywanie przez samotnego rodzica, pochodzenie z rodziny wielodzietnej. Rodzice mogą zapisać dziecko do żłobka w dowolnym momencie roku poprzez system elektroniczny, który funkcjonuje w mieście od trzech lat. Najlepiej zrobić to zaraz po nadaniu dziecku numeru PESEL.

Na terenie miasta funkcjonują także placówki prywatne. Obecnie to 12 żłobków, które dysponują 425 miejscami oraz 2 kluby dziecięce z 38 miejscami. Informacje o liczbie oraz dostępności wolnych miejsc można sprawdzać na bieżąco na portalu informacyjno-usługowym Empatia (www.empatia.mpips.gov.pl), prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter