Header decorative image
Kir Żałobny

Wsparcie dla rodzin 3+

Wsparcie dla rodzin 3

Ponad 700 kart dla ponad 130 rodzin wydał już w tym roku rudzki magistrat w ramach  programu „Rudzka Karta Rodziny 3+”. Posiadacze pomarańczowej dyskietki korzystają z preferencyjnych cen i ulg w miejskich jednostkach kulturalnych oraz instytucjach i podmiotach, które przystępują do programu. Rudzka Karta Rodziny jest już uznawana w wielu miejscach w całym mieście. Z każdym dniem przyłączają się do programu kolejne podmioty i placówki.

 Niższe ceny biletów wstępu na miejskie baseny, 50% zniżki za wejście  do Muzeum Miejskiego oraz ulgi w opłatach za zajęcia dodatkowe w rudzkich placówkach kulturalnych, to tylko niektóre preferencje dla rodzin wielodzietnych mieszkających w Rudzie Śląskiej. Do programu dołączają kolejne instytucje i przedsiębiorcy. - Cieszę się, że miasto wprowadziło Kartę 3 +. Dzięki temu z pewnością moje dzieci będą częściej korzystać z miejskich basenów – mówi Agnieszka Belok, która już odebrała Kartę 3+ dla swojej rodziny. Z posiadania karty jest także zadowolona Ania Błachno, mama trójki dzieci. – Oferowane zniżki z pewnością odciążą mój domowy budżet – podkreśla. – Mam nadzieję, że oferta ulg dostępnych w ramach programu będzie się poszerzać – dodaje pani Ania.

 Program „Rudzka Karta Rodziny 3+„ został wprowadzony w życie zaledwie 2 miesiące temu, a skorzystało z niego już ponad 130 rodzin.  Mam nadzieję, że program  będzie cieszył się coraz większym zainteresowaniem także ze strony lokalnych przedsiębiorców – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic. - Partnerstwo w programie „Rudzkiej Karty Rodziny 3+" z pewnością wpłynie na pozytywny wizerunek firmy, działającej na rzecz rozwoju mieszkańców – podkreśla prezydent miasta.

 Do programu, poza miejskimi instytucjami dołączył już „Aquadrom”, sklep z podręcznikami szkolnymi „Omega”, Ośrodek Szkolenia Kierowców „Dobra szkoła” oraz szkoła Języków Obcych „Bodar”. Program ma charakter otwarty, tzn. instytucje i firmy, które chcą zostać jego partnerami, mogą to uczynić na każdym etapie jego funkcjonowania. Partnerzy programu otrzymują specjalne naklejki promujące Kartę, które zamieszczają jako informację o swoim udziale w programie,
w miejscu świadczenia swoich usług.

 „Rudzka Karta Rodziny 3+” to wsparcie dla dużych rodzin, czyli wychowujących co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat (do 24 lat o ile dzieci uczą się lub studiują), zameldowanych i zamieszkałych w Rudzie Śląskiej. Z karty mogą korzystać też osoby prowadzące rodzinną pieczę zastępczą, mające na utrzymaniu troje i więcej dzieci oraz rodzinne domy dziecka działające w mieście, mające na utrzymaniu troje lub więcej dzieci. W Rudzie Śląskiej program dotyczy prawie 9,5 tys. dzieci. O kartę mogą ubiegać się również rodzice i opiekunowie prawni, co łącznie daje prawie 15 tys. osób.

 Żeby otrzymać Rudzką Kartę Rodziny 3+, trzeba wypełnić odpowiedni druk, który dostępny jest  na stronie internetowej miasta. Karta wydawana jest na 3 lata. Wszystkie podmioty zainteresowane uczestnictwem w programie – poprzez udzielenie ulg na określonych przez siebie warunkach - mogą przystąpić do programu na podstawie deklaracji złożonej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska, tel. 32 244 90 00,wew. 3292, email: zdrowie@ruda-sl.pl.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter