Header decorative image
Kir Żałobny

Wsparcie dla branży hotelarskiej, gastronomicznej, turystycznej i kulturalnej

Logotyp Rudzkiej Agencji Rozwoju "Inwestor"

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” jest jedną z sześciu instytucji otoczenia biznesu, które zawiązały konsorcjum dla realizacji przedsięwzięcia o niespotykanej wcześniej skali wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z branży hotelarskiej, gastronomicznej, turystycznej i kulturalnej, dotkniętych skutkami pandemii Covid-19. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała na realizację projektu ponad 223 mln zł.

- Przedsiębiorcy w ostatnich latach mierzą się z wyjątkowo trudnymi warunkami działalności wobec kolejnych kryzysowych sytuacji zagrażających stabilności gospodarki. Inicjatywy służące ich wsparciu są więc niezwykle cenne i bardzo pozytywnie oceniam udział naszej miejskiej spółki, którą jest RAR „Inwestor”, w tym konsorcjum – mówi prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.

Liderem konsorcjum realizującego projekt „HoReCa Dotacje na inwestycje” jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z Bielska Białej, a partnerami oprócz RAR „Inwestor” Sp. z o.o. są także Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Fundacja Rozwoju Śląska z Opola, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Projekt zakłada udzielenie wsparcia dla 673 przedsięwzięć MŚP z branży hotelarskiej i gastronomicznej, turystycznej i kulturalnej, które doświadczyły spadku obrotów o co najmniej 30% w latach 2020 lub 2021. Wsparcie obejmie przedsięwzięcia na terenie trzech województw: śląskiego, opolskiego oraz łódzkiego, z myślą o wzmocnieniu ich odporności na zmieniającą się sytuację rynkową.

- Pandemia zachwiała rynkiem HoReCa. Mimo tego zauważyliśmy, że praktycznie każde przedsiębiorstwo starało się przetrwać. Nie mówię tu tylko o korzystaniu z tarczy antykryzysowej czy innych form wsparcia, ale o szukaniu nowych możliwości i dodatkowych form zarobku – mówi Katarzyna Wochnik, prezes Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor. – Od 1996 r. wspieraliśmy tysiące przedsiębiorstw o praktycznie każdym profilu działalności. Dlatego mogę powiedzieć, że gdy firma w normalnych warunkach funkcjonuje dobrze, to jest w stanie rozwiązać niejedną sytuację kryzysową – dodaje.

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” wspólnie z Agencjami Rozwoju z Bielska – Białej i Częstochowy odpowiedzialna będzie za wsparcie śląskich przedsiębiorstw. W naszym województwie zostanie rozdysponowanych co najmniej 401 dotacji. Obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem naboru dla przedsiębiorców.

- Pierwszy nabór planujemy na przełomie kwietnia i maja 2024 r. Zainteresowanie projektem jest bardzo duże, co świadczy o potrzebach branży HoReCa. Dzięki zaangażowaniu bardzo silnych partnerów oraz ponad 20 letniemu doświadczeniu RAR we wspieraniu przedsiębiorców, projekt ma szansę stać się kluczowym narzędziem naprawy i przyszłego rozwoju tych sektorów gospodarki – podkreśla Katarzyna Wochnik.

Wartość maksymalna kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorstwa może wynieść do 600 tys. zł, a maksymalna dotacja to 540 tys. zł, co stanowi aż 90% dofinansowania. - To nie tylko pomoc finansowa, to inwestycja w przyszłość. Przedsiębiorstwa zyskają możliwość inwestowania w nowoczesną bazę, wytworzenie nowych produktów lub usług z wykorzystaniem nowoczesnych technologii IT, a także inwestycje związane z zieloną transformacją i ograniczaniem wytwarzania odpadów. Wsparcie można uzyskać również na podnoszenie kwalifikacji pracowników i usługi rozwojowe – mówi prezes RAR „Inwestor”.

Projekt zaplanowano do końca maja 2026 r., co daje przedsiębiorstwom wystarczająco dużo czasu na skorzystanie z oferowanego wsparcia, wdrożenie niezbędnych zmian i rozliczenie wydatków.

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. jest instytucją mającą na celu wspieranie i promocję przedsiębiorczości w mieście i regionie. Działalność ukierunkowana jest głównie na problematykę o charakterze publicznym, opiera się głównie na stymulowaniu rozwoju gospodarczego miasta oraz wspieraniu i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w regionie. Miasto Ruda Śląska jest właścicielem 82% udziałów w spółce.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter