Header decorative image
Kir Żałobny

Wolontariusze 2012 roku

26 osob i 5 organizacji otrzymało dzisiaj tytuły Aniołów Wolontariatu. Specjalne wyróżnienia trafiły również do Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt Fauna oraz Anny Szymańskiej i Oliwii Wieczorek z Biura ds. wolontariatu.

Dzisiejsza gala była okazją do nagrodzenia wolontariuszy oraz do podsumowania zadania publicznego pod nazwą „Wolontariat jest trendy”, który współfinansowany ze środków miasta realizowany był od kwietnia bieżącego roku. „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” – przytoczyła podczas uroczystości słowa bł. Jana Pawła II Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta. – Serdecznie dziękuję wszystkim wolontariuszom. Niech dobro, którym dzielicie się z innymi ludźmi wraca do was po stokroć większe – mówiła.

W ciągu 9 miesięcy realizacji zadania „Wolontariat jest trendy” zorganizowano 7 szkoleń, podczas których 53 kandydatów na wolontariusza dowiedziało się o prawach i obowiązkach gwarantowanych każdemu wolontariuszowi przez ustawę. Przeprowadzono również 2 szkolenia skierowane do koordynatorów prac wolontariuszy. – Spotkaliśmy się również z dyrektorami rudzkich szkół oraz seniorami – wyliczała Anna Szymańska, koordynator Biura ds. wolontariatu. – Naszym największym sukcesem jest jednak baza wolontariuszy, ludzi wielkiego serca – podsumowała.

Choć wolontariat kojarzy się przede wszystkim z niesieniem pomocy, daje również wiele korzyści, na co uwagę zwracał Piotr Płonka, trener prowadzący prelekcje o wolontariacie. – Są one oczywiste i należy je podkreślać - mówił. To ważny aspekt w kontekście spotkań, które organizowała w rudzkich szkołach Oliwia Wieczorek z Biura ds. wolontariatu. – Niestety, świadomość młodzieży szkolnej dotycząca wolontariatu jest dość niska – mówiła. – Młodzież uważa, że jeśli nie da się na czymś zarobić, to nie warto „w to wchodzić” – dzieliła się uwagami czerpanymi ze spotkań.

Wolontariat można traktować jako przygotowanie zawodowe – zwracała uwagę Anna Nawrot z Centrum Pomocy i Aktywności Osób Starszych.

O trudniejszych stronach wolontariatu i zagrożeniach mówił Adam Podgórski, ekspert Dobrego Wolontariatu w Pracownik Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. – Nieznajomość podstaw prawnych, kwestii ubezpieczenia, a czasem także słaba organizacja zakresu pracy wolontariusza są częstymi przyczynami niskiego standardu wolontariatu – mówił. – A wolontariusze to najlepsi ambasadorzy naszej organizacji – podkreślał Podgórski.

Podczas spotkania podano również wyniki akcji „Szlachetna paczka”, która po raz trzeci jest organizowana na terenie Rudy Śląskiej. Akcja, której inicjatorką jest Paulina Pudło, z roku na rok zatacza szersze kręgi. – W 2010 roku pomogliśmy 30 rodzinom, w 2011 szlachetna paczka trafiła do 50 rodzin, a w tym roku mogę państwu zdradzić, że 68 rodzin zostanie obdarzonych paczką – mówił Dawid Bratkowski, lider regionu.

Największe wzruszenie wszystkich obecnych na gali wywołał występ 16-letniego wolontariusza Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt Fauna – Fabiana Kołodziejczyka. – Wolontariat rozpoczynałem pod okiem mamy. Pomagam pracownikom przy karmieniu zwierząt, robię zdjęcia do ogłoszeń, by szybciej znalazły nowy dom, w schronisku spędzam właściwie cały swój wolny czas – opowiadał jeden z aniołów wolontariatu 2012.

Choć w Rudzie Śląskiej nie brakuje osób o wielkim sercu, ciągle jest duże zapotrzebowanie na wolontariuszy. Obecny na spotkaniu Łukasz szuka osoby, która zachce spędzać z nim wolny czas. Porusza się na wózku inwalidzkim, więc potrzebuje pomocy, by wyjść na spacer, załatwić urzędowe sprawy. – Jeśli tylko ktoś może poświęcić Łukaszowi trochę czasu serdecznie zapraszam do Biura ds. wolontariatu – zachęcała Joanna Golicz, koordynator projektu.

ANIOŁY WOLONTARIATU 2012

NOMINOWANI WOLONTARIUSZE:

1. Marta Pyrkosz- Stowarzyszenie Wspierania Ekonomii Etycznej „Pro Ethica”

2. Bożena Stokłosa- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Miś”

3. Marek Wacław Judycki- Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew OPP

4. Krystyna Brudys- Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew

5. Barbara Podgórska- Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew OPP

6. Marek Sadowski- Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Nie jesteś sam”

7. Fabian Kołodziejczyk- Stowarzyszenie Animatorów Profilaktyki przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika

8. Katarzyna Honcek- Stowarzyszenie Animatorów Profilaktyki przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika

9. Damian Skrzypiec- Stowarzyszenie Animatorów Profilaktyki przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika

10. Joanna Danisz- Stowarzyszenie Animatorów Profilaktyki przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika

11. Bogusława Grzyśka- Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”

12. Aleksandra Dąbrowska- Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”

13. Krystyna Urbanek- Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”

14. Kamila Kowalska – Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna”

15. Małgorzata Cebula- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna”

16. Roman Kubica- Ruch Autonomii Śląska

17. Anna Krawczyk- Rudzkie Konto Pomocy/ Biuro Porad Obywatelskich/ Pracowania Edukacji Społecznej Obywatel@60Plus

18. Magdalena Anioł - Rudzkie Konto Pomocy/ Biuro Porad Obywatelskich/ Pracowania Edukacji Społecznej Obywatel@60Plus

19. Sebastian Oleś- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”

20. Sebastian Kubica- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”

21. Bogdan Blaut- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ruda Śląska

22. Piotr Wiącek- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”

23. Stefania Dziuba- Janicka- Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek „Relaks”

24. Paulina Gancarz- Związek Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności

25. Dawid Bratkowski- Akcja „Szlachetna Paczka” Stowarzyszenie WIOSNA

26 Natalia Sikora- Akcja „Szlachetna Paczka” Stowarzyszenie WIOSNA

NOMINOWANE ORGANIZACJE:

1. Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew OPP

2. Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”

3. Ruch Autonomii Śląska

4. Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy

5. Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek „Relaks”

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter