Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Wodno-kanalizacyjne inwestycje

Wodno-kanalizacyjne inwestycje

Budowa i modernizacja blisko 19 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za ponad 12 mln zł – tak wyglądają plany inwestycyjne rudzkich wodociągów na najbliższe trzy lata. Pierwsze z zaplanowanych inwestycji ruszą w przyszłym roku. Najwięcej prac zaplanowano w Bielszowicach.

Zaplanowane przez rudzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na najbliższe trzy lata inwestycje ujęte zostały w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019”. – Program, zgodnie z przepisami, musiał najpierw zostać zatwierdzony przez prezydenta miasta, m.in. pod kątem zgodności z kierunkami rozwoju gminy i planem zagospodarowania przestrzennego. Ostatnim krokiem było przyjęcie programu uchwałą rady miasta – wyjaśnia wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Przyjęty na ostatniej sesji Rady Miasta plan rozwoju infrastruktury wodno – kanalizacyjnej PWiK zakłada budowę i przebudowę w ciągu trzech lat 10,8 km sieci kanalizacyjnej i 8,1 km sieci wodociągowej. Inwestycje te będą realizowane ze środków własnych przedsiębiorstwa, m.in. z wypracowanych zysków oraz ze środków zewnętrznych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. - Chcemy uzbrajać tereny przeznaczone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, dodatkowo w miejscach, gdzie w ostatnim czasie powstały nowe zabudowania i rozwija się mieszkalnictwo, będziemy budować i rozwijać sieć kanalizacyjną – podkreśla Grzegorz Rybka, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej.

Jak zapowiadają władze spółki, inwestycje realizowane będą również tam, gdzie obecnie gospodarka ściekowa realizowana jest z wykorzystaniem zbiorników bezodpływowych. Oprócz budowy nowej infrastruktury przeprowadzone zostaną remonty tej istniejącej, m.in. zniszczonej przez eksploatację górniczą.

Jeśli chodzi o szczegółowy plan inwestycji, to znane są już zadania, które realizowane będą w przyszłym roku. I tak w przypadku sieci kanalizacyjnej największe inwestycje obejmą budowę blisko 1,5 km sieci kanalizacyjnej przy ul. Ks. Niedzieli od ul. Górnej do ul. Zajęczej oraz 1,3 km kanalizacji w rejonie ul. Kingi i Na Piaski. Ponadto kanalizacja będzie budowana m.in. przy ul. Pawłowskiej, Zielonej, Partyzantów, Poziomkowej, Kwiatowej.

W przypadku inwestycji związanych z siecią wodociągową, to w przyszłym roku przebudowany zostanie wodociąg w rejonie Al. Dworcowej, Tunkla, Zjednoczenia, przy ul. Mazurskiej, Kwiatowej i Dworaka. Wykonana zostanie również nowa sieć wodociągowa od ul. Kingi 24 do ul. Na Piaski 79. Ponadto przygotowane zostaną projekty modernizacji sieci wodociągowej, m.in. przy ul. Żeleńskiego, Mikołowskiej, Szczudlaka, Studziennej i Modrzejewskiej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej dostarcza wodę poprzez sieć wodociągową o długości 439,9 km, natomiast do odbioru ścieków służy mu sieć kanalizacyjna o długości 313,8 km. PWiK eksploatuje obecnie 6 pompowni wody, 42 przepompowni ścieków oraz 3 oczyszczalnie: „Halemba Centrum”, „Barbara” i „Orzegów”.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter