Kir Żałobny

Wnioski w ramach programów „Dobry start” oraz „Rodzina 500+”

Wnioski w ramach programów „Dobry start” oraz „Rodzina 500 ”

Już od 1 lipca można składać elektronicznie wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”, które obejmie teraz wszystkie dzieci oraz świadczenia w ramach programu „Dobry start”, przysługującego na nowy rok szkolny 2019/2020. W sierpniu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej uruchomi dodatkowe punkty przyjmowania wniosków papierowych.

Od 1 lipca 2019 r. program „Rodzina 500+” obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Ponadto przyznanie świadczenia wychowawczego dla osób samotnie wychowujących dziecko nie będzie uzależnione od zasądzenia świadczenia alimentacyjnego.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie jest uprawniony do pobierania tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi wypłatę świadczenia wychowawczego na nowych zasadach z wyrównaniem od lipca br. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 roku, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Wniosek złożony:
- w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca br., zostanie wypłacone do 31 października 2019 r.
- we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca br., zostanie wypłacone do 30 listopada 2019 r.
- w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października br., zostanie wypłacone do 31 grudnia 2019 r.
- w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada br., zostanie wypłacone najpóźniej do 31 stycznia 2020 r.
- w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do 29 lutego 2020 r.

Ważne jest, że rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób od 1 lipca br. zostanie ustalone prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie jest przyznane świadczenie 500+) oraz od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 roku). Należy zatem pamiętać, że aby otrzymać świadczenie 500+ na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br., należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do 30 września 2019 r.

Świadczenie w ramach programu „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego jednorazowo w wysokości 300 zł, według miejsca zamieszkania dziecka lub osoby uczącej się. Przysługuje ono rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych lub samym osobom uczącym się.

Świadczeniem „Dobry start” są objęte dzieci lub osoby uczące się do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności – do ukończenia 24. roku życia. Co istotne, świadczenie nie przysługuje na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne oraz realizujące naukę w szkole policealnej i szkole dla dorosłych. Warto też pamiętać, że świadczenie przysługuje także w przypadku ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego (w przypadku osób niepełnosprawnych odpowiednio 24. roku życia).

Ostateczny termin złożenia wniosku na świadczenie z programu „Dobry start” upływa 30 listopada 2019 r. Wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym, w przypadku wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu br., ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz jego wypłata nastąpi nie później niż do 30 września.

Wnioski o przyznanie świadczeń z programów „Dobry start” oraz „Rodzina 500+” będzie można złożyć:
• drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 r. - za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej,
• drogą tradycyjną od 1 sierpnia 2019 r. - w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Markowej 20 (w sierpniu: poniedziałek i czwartek od 8.00 do 16.30, wtorek od 8.00 do 15.00, środa i piątek od 8.00 do 13.30) lub wysłać pocztą.

W 2018 r. ze świadczenia „Dobry start” w Rudzie Śląskiej skorzystało 14 957 dzieci, ta liczba nie powinna zmienić się znacząco w 2019 r. Natomiast świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie otrzymało 12 965 dzieci, a prognozuje się, że liczba dzieci objętych programem od lipca 2019 roku wzrośnie nawet do 23 tys. Dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomi w sierpniu dodatkowe punkty obsługi klientów, w których będzie można składać wnioski zarówno w ramach programu „Rodzina 500+”, jak i „Dobry start”:
- w sekcjach pracowników socjalnych (Godula, Orzegów ul. Przedszkolna 6; Ruda ul. Wolności 14; Kochłowice ul. Tunkla 1; Bykowina ul. Sławika 1a; Halemba ul. Solidarności 7; Bielszowice ul. Bielszowicka 114b; Wirek ul. Jankowskiego 8) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,
- w Urzędzie Miasta Ruda Śląska przy ul. Jana Pawła II 6 (poniedziałek, wtorek, środa od 8:00 do 16:00, czwartek od 10:00 do 18:00, piątek od 8:00 do 14:00).

Druki wniosków można będzie pobrać na stronie www.mops.rsl.pl.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter