Kir Żałobny

Wnioski o dodatki tylko do 30 listopada

Wnioski o dodatki tylko do 30 listopada

30 listopada to ostatni dzień na złożenie wniosku o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pelet, inny rodzaj biomasy, drewno kawałkowe, skroplony gaz LPG i kotły olejowe).

W Rudzie Śląskiej wnioski przyjmuje i realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wniosek można:

  • złożyć osobiście w siedzibie MOPS
  • wysłać listem poleconym (w tym przypadku liczy się data wpływu do MOPS)
  • wysłać drogą elektroniczną poprzez ePUAP oraz profil zaufany

Uwaga! Wnioski złożone po 30 listopada pozostaną bez rozpoznania.

30 listopada upływa także termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej. Dotyczy to m.in. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów świadczących podstawowe usługi użyteczności publicznej. Dzięki temu będą one mogły skorzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh.

Uwaga! Stosowne oświadczenie należy złożyć do swojego sprzedawcy energii.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter