Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Wnioski do budżetu obywatelskiego na 2024 r. zweryfikowane

Grafika przedstawiająca osobę przy biurku pełnym różnych przedmiotów, tekst "Budżet obywatelski Ruda Śląska 2024. Kalendarz wydarzeń"

Do budżetu obywatelskiego na 2024 rok zgłoszono łącznie 71 wniosków. Jeden z nich został jednak wycofany przez wnioskodawcę, a dwa zawierały braki formalne, które nie zostały uzupełnione. Zespół ds. budżetu obywatelskiego weryfikował więc 68 projektów. Koszt realizacji 4 projektów, zgłoszonych jako zadania małe, podczas weryfikacji oszacowany został na kwotę przewyższającą obowiązujący dla nich limit 380 tys. zł, a więc zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska projekty te zostały automatycznie przekwalifikowane na zadania duże.

Poddane weryfikacji wnioski zostały sprawdzone co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, właściwego oszacowania kosztów realizacji (z uwzględnieniem określonego przez projektodawcę zakresu rzeczowego, aktualnych cen rynkowych) oraz rocznych kosztów utrzymania. Do etapu głosowania zespół ds. budżetu obywatelskiego zakwalifikował 12 projektów dużych (11 inwestycyjnych, „twardych” i 1 „miękki”) oraz 22 projekty małe (20 „twardych” i 2 „miękkie”).

W przypadku zadań dużych są to: budowa parkingu przy Górze Antonia w dzielnicy Wirek, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 7 w dzielnicy Ruda, wykonanie nowego boiska i modernizacja infrastruktury kompleksu sportowego przy ul. Górnośląskiej/Karskiego w dzielnicy Bykowina, aranżacja zielonej przestrzeni na osiedlu Podlas w dzielnicy Godula, budowa placu zabaw przy ul. Kokota/Kempnego w dzielnicy Czarny Las, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 11 w dzielnicy Bielszowice, modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 44 w dzielnicy Godula, budowa siłowni plenerowej i remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 27 w dzielnicy Halemba, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 8 w dzielnicy Wirek, budowa strefy wypoczynku i integracji dla osób niepełnosprawnych i sprawnych przy ul. Sygietyńskiego/Paderewskiego w dzielnicy Wirek, budowa integracyjnego placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 14 w dzielnicy Chebzie oraz organizacja serii wydarzeń kulturalnych w różnych częściach miasta.

Wśród zadań małych do głosowania zakwalifikowały się: budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 7 w dzielnicy Ruda, budowa strefy zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w dzielnicy Czarny Las, budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13 w dzielnicy Bielszowice, budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 30 w dzielnicy Bielszowice, utworzenie wybiegu dla psów w parku Adama Mickiewicza w dzielnicy Godula, budowa eksperymentalnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 21 w dzielnicy Kochłowice, remont chodnika wzdłuż ul. Brodzińskiego w dzielnicy Halemba, zagospodarowanie i upiększenie terenu ośrodka rekreacyjno-sportowego Burloch Arena w dzielnicy Orzegów, budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 32 w dzielnicy Kochłowice, budowa oświetlenia toru rolkarskiego przy parku Strzelnica w dzielnicy Bielszowice, budowa integracyjnego placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 43 w dzielnicy Bykowina, zagospodarowanie placu Jana Koniecznego w dzielnicy Ruda, budowa miniboiska i doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 35 w dzielnicy Halemba, budowa piaskownicy przy ul. Dunajewskiego/Czempiela w dzielnicy Ruda, budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w dzielnicy Ruda, budowa bieżni lekkoatletycznej z dodatkową infrastrukturą przy IV Liceum Ogólnokształcącym w dzielnicy Orzegów, modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w dzielnicy Ruda, budowa parku dla psów w rejonie ul. Górnośląskiej w dzielnicach Bykowina/Kochłowice, modernizacja małej architektury przy alei pieszo-rowerowej w dzielnicy Bykowina, miejsce postojowe przy obwodnicy rowerowej w rejonie ul. Kochłowickiej w dzielnicy Halemba, organizacja rozgrywek sportowych dla dzieci we wszystkich dzielnicach miasta oraz organizacja rozgrywek sportowych dla mieszkańców miasta.

Wszyscy wnioskodawcy, których projekty nie zostały dopuszczone do głosowania, otrzymali pisemne uzasadnienia negatywnej weryfikacji swoich wniosków. Od 7 do 11 sierpnia br. przysługuje im możliwość złożenia odwołania wraz z uzasadnieniem. Ostateczną decyzję podejmie wówczas prezydent miasta po zapoznaniu się z treścią odwołania i opinią zespołu ds. budżetu obywatelskiego.

Pozytywnie zweryfikowane projekty zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, które prowadzone będzie od 4 do 10 września, za pośrednictwem platformy elektronicznej pod adresem www.rudaslaska.budzet-obywatelski.org oraz w formie tradycyjnej – w wyznaczonych punktach. Lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana 22 września.

Szczegółowe opisy wszystkich złożonych projektów do budżetu obywatelskiego na 2024 r. wraz z informacją o wynikach weryfikacji można znaleźć na wspomnianej platformie elektronicznej. Wykazy zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter