Header decorative image
Kir Żałobny

Wnioski do budżetu obywatelskiego po weryfikacji

Wnioski do budżetu obywatelskiego po weryfikacji

36 projektów zostało zakwalifikowanych do etapu głosowania w rudzkim budżecie obywatelskim na 2023 rok. Do tej edycji zgłoszonych zostało w sumie 47 pomysłów. Głosowanie będzie odbywało się od 5 do 11 września br. Pula środków na rudzki budżet obywatelski w 2023 r. wyniesie prawie 4,7 mln zł.

Do budżetu obywatelskiego na 2023 r. łącznie zgłoszono 47 zadań. Najwięcej projektów (9) dotyczy dzielnicy Bielszowice. Pozostałe wnioski obejmują swym zakresem Wirek (8), Bykowinę (7), Rudę (5), Kochłowice (4), Godulę (4), Nowy Bytom (4), Orzegów (2), Czarny Las (2) i Halembę (2).

10 propozycji mieszkańcy określili jako projekty duże (koszt realizacji zadania wynosi ponad 340 tys. zł), a 37 jako małe (z kosztem realizacji do 340 tys. zł). Co istotne, w wyniku weryfikacji szacunkowych kosztów realizacji, trzy z tych ostatnich przekwalifikowano na projekty duże, zgodnie z zapisami uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska.

Wszystkie złożone wnioski zostały poddane weryfikacji formalnej oraz weryfikacji co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, właściwego oszacowania kosztów realizacji (z uwzględnieniem określonego przez projektodawcę zakresu rzeczowego, aktualnych cen rynkowych) oraz rocznych kosztów utrzymania. W ten sposób zespół ds. budżetu obywatelskiego do etapu głosowania zakwalifikował 11 projektów dużych oraz 25 projektów małych.

W przypadku zadań dużych są to: budowa skateparku w Parku Strzelnica w dzielnicy Bielszowice, budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS nr 7 w dzielnicy Ruda, budowa boiska wielofunkcyjnego oraz rozbudowa placu zabaw przy SP 11 w dzielnicy Bielszowice, wykonanie parkingu na 30 miejsc postojowych przy SP 11 w dzielnicy Bielszowice, rewitalizacja skweru oraz wyeksponowanie miejsca pamięci ofiar dawnego podobozu KL Auschwitz przy ul. Piotra Skargi w dzielnicy Halemba, budowa kompleksu sportowego przy ul. Górnośląskiej/Karskiego w dzielnicy Bykowina, budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS nr 4 w dzielnicy Czarny Las, budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy SP nr 8 w dzielnicy Wirek, remont kompleksu boisk Orlik przy ul. Gwareckiej 2 w dzielnicy Bykowina, budowa wybiegu dla psów w parku Adama Mickiewicza w Goduli oraz budowa strefy relaksu w tym parku.

Wśród zadań małych do głosowania zakwalifikowały się: budowa wybiegu dla psów w Parku Strzelnica w Bielszowicach, budowa ścieżki rekreacyjnej dla seniorów przy ul. Zgrzebnioka w Bykowinie, budowa placu zabaw przy SP nr 6 w dzielnicy Orzegów, przeprowadzenie warsztatów jazdy na rolkach w  Parku Strzelnica, wymiana nawierzchni oraz urządzeń na placu zabaw przy SP 40 w dzielnicy Godula, budowa placu zabaw przy SP 13 w dzielnicy Bielszowice, rozbudowa terenowych tras rowerowych w Parku Strzelnica w dzielnicy Bielszowice, modernizacja boiska przy ul. Dworaka w dzielnicy Czarny Las, budowa placu zabaw przy MP nr 7 w dzielnicy Ruda, budowa mini boiska do piłki nożnej oraz montaż nowych urządzeń na placu zabaw przy MP 19 w Wirku, budowa placu zabaw przy MP 17 w Nowym Bytomiu, nasadzenie roślinności oraz montaż elementów małej architektury w parku im. Adama Mickiewicza w dzielnicy Godula, wykonanie parkingu przy „Górze Antonia” w Wirku, budowa mini parku przy ul. Szczęść Boże w dzielnicy Ruda, budowa ogrodzenia oraz bieżni lekkoatletycznej na terenie IV LO w Orzegowie, stworzenie ogólnodostępnej strefy muzycznej na placu Jana Pawła II w dzielnicy Nowy Bytom, oświetlenie toru rolkarskiego przy ul. Jasnej w Bielszowicach, budowa naukowego placu zabaw przy SP nr 1 w Nowym Bytomiu, wykonanie parkingu przy ul. Szpaków w Bykowinie, budowa eko-parku w dzielnicy Bykowina, budowa miejsca odpoczynku dla pieszych i rowerzystów z samoobsługowym  punktem naprawy rowerów przy ul. Piłsudskiego i Oświęcimskiej w dzielnicy Kochłowice, rewitalizacja skweru Żwirki i Wigury w dzielnicy Ruda, rekultywacja boiska do koszykówki przy ul. Szarotek w dzielnicy Nowy Bytom, rewitalizacja kochłowickiego rynku, modernizacja strefy rekreacji na Górze Antonia.

W przypadku projektów niedopuszczonych do głosowania wszyscy projektodawcy otrzymali pisemne uzasadnienia negatywnej weryfikacji swoich wniosków. Wnioskodawcom negatywnie zweryfikowanych projektów przysługuje możliwość złożenia odwołania od wyniku weryfikacji. - Odwołanie wraz z uzasadnieniem będzie można złożyć w terminie od 1 do 5 sierpnia, do godz. 14:00. Ostateczną decyzję podejmie wówczas pełniący funkcję prezydenta miasta, po zapoznaniu się z treścią odwołania i opinią zespołu ds. budżetu obywatelskiego – informuje Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta, przewodnicząca zespołu ds. budżetu obywatelskiego na 2023 rok.

Z kolei wszystkie pozytywnie zweryfikowane projekty zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, które prowadzone będzie od 5 do 11 września, za pośrednictwem platformy elektronicznej pod adresem www.rudaslaska.budzet-obywatelski.org oraz w formie tradycyjnej – w wyznaczonych punktach. - Do realizacji zostaną wybrane zadania, które uzyskają najwyższą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 30 i będą mieściły się w przewidzianej puli pieniędzy – tłumaczy Grażyna Janduła-Jonda. Lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana 23 września.

Szczegółowe opisy wszystkich złożonych projektów do budżetu obywatelskiego na 2023 r. wraz z informacją o wynikach weryfikacji można znaleźć na wspomnianej platformie elektronicznej. Wykazy zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w zakładce konsultacje społeczne/budżet obywatelski/budżet obywatelski na 2023 rok.

Przypomnijmy, że podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok rudzianie wybrali do realizacji jeden duży projekt oraz jedenaście małych. Jako duży projekt wygrało zadanie polegające na doposażeniu kompleksu sportowego Burloch Arena w kolejne atrakcje, w tym wielofunkcyjne boisko do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej oraz urządzenia zabawowe dla starszych dzieci takie jak: huśtawki, duża piramida linowa, urządzenia wspinaczkowe i równoważnie, a także ławki i schody terenowe. Oprócz projektu dużego wykonanych zostanie 11 projektów małych: wybieg dla psów przy ul. Paderewskiego, plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 35, rozbudowa terenowych tras rowerowych w Parku Strzelnica, pumptrack na Burloch Arenie, strefa odpoczynku przy Szkole Podstawowej nr 4, parking przy Szkole Podstawowej nr 3, plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 9, plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 20, rewitalizacja skweru w rejonie ul. Katowickiej i Siekiela, modernizacja ciągu pieszego pomiędzy ul. Górnośląską, Grzegorzka i Zgrzebnioka oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Jankowskiego 6.

Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to dziesiąta tego typu inicjatywa realizowana w Rudzie Śląskiej. W 2014 roku były to 2 mln zł, w 2015 roku - 2,375 mln zł, w 2016 roku – 2,650 mln zł, w 2017 i 2018 roku – 2,815 mln zł, w 2019 roku – 3,720 mln zł, w 2020 roku – 3,994 mln zł, w 2021 roku – 4,122 mln zł, a w 2022 roku – 4,222 mln zł. W pierwszym głosowaniu wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostatnim – ponad 8,1 tys.

Wykaz zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter