Header decorative image
Kir Żałobny

Wkrótce pierwszy dzwonek

Ponad 15,5 tys. rudzkich uczniów rozpocznie za tydzień rok szkolny. Na wielu z nich czekają wyremontowane sale lekcyjne oraz nowe obiekty sportowe. Również za tydzień naukę rozpocznie ponad 4,3 tys. rudzkich przedszkolaków. Wszystkich będzie uczyć ponad 2,3 tys. nauczycieli.

W rozpoczynającym się roku szkolnym w Rudzie Śląskiej ok. 4,3 tys. dzieci rozpocznie zajęcia w 33 (w tym 4 niepublicznych) przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. W 25 szkołach podstawowych naukę rozpocznie ogółem ok. 7,5 tys. uczniów, w tym nieco ponad 1,3 tys. pierwszoklasistów, wśród których jest 111 sześciolatków. Dla porównania, w ubiegłym roku pierwszoklasistów było 1,2 tys., a wśród nich 89 sześciolatków. Z kolei w 20 (w tym 1 dla dorosłych) gimnazjach naukę podejmie ok. 4 tys. uczniów, a w 12 zespołach szkół ponadgimnazjalnych – ok. 3,9 tys. Zajęcia praktyczne rudzcy uczniowie rozpoczną także w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego, a osoby dorosłe i gimnazjaliści od 16. roku życia, którzy nie mogą ukończyć szkoły młodzieżowej w normalnym trybie, będą kontynuować swoją edukację w Centrum Kształcenia Ustawicznego. W porównaniu do roku ubiegłego naukę rozpocznie około 100 uczniów mniej.

- Choć wakacje trwają, w rudzkich szkołach przez cały czas myśli się o nowym roku szkolnym. Całe lato w poszczególnych placówkach prowadzone są prace modernizacyjne, by uczniowie wrócili do przyjaznych szkół, w których zastaną nie tylko życzliwych pedagogów, ale także odpowiednią infrastrukturę – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. W tegorocznym budżecie miasto zarezerwowało na inwestycje w oświatę ponad 17 mln złotych, czyli około 1,5 mln złotych więcej niż w roku ubiegłym. Na samą modernizację instalacji elektrycznych i centralnego ogrzewania, remonty sal gimnastycznych, wymianę okien i drzwi, które przeprowadzono w wakacje, wydano ponad 2 mln zł. – Wydział Inwestycji przeznacza 60% swojego budżetu na remonty placówek oświatowych – podkreśla prezydent Rudy Śląskiej. – Mam  nadzieję, że dzieci i młodzież z przyjemnością będą się uczyć – dodaje.

Optymistycznie wygląda również kwestia zatrudnienia nauczycieli. – Na ponad 2.300 pedagogów tylko 15 z nich otrzymało wypowiedzenia ze skutkiem na 31 sierpnia, a 1 nauczycielowi nie przedłużono umowy ze względu na brak godzin w placówce  – informuje Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty. – Z 5 nauczycielami rozwiązano umowy na ich własną prośbę, również 5 przeszło w tym roku na emeryturę - mówi.

Również rudzka Straż Miejska przygotowuje się do roku szkolnego. – Już rozpoczęliśmy działania profilaktyczno - prewencyjne pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły” – informuje Andrzej Nowak, rzecznik rudzkiej jednostki. – Eliminujemy z otoczenia rudzkich placówek oświatowych zagrożenia stwarzające niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia nie tylko najmłodszych mieszkańców naszego miasta – wyjaśnia. Strażnicy miejscy kontrolują oznakowania poziome i pionowe przejść dla pieszych, sprawdzają sygnalizację świetlną oraz zabezpieczenia w otoczeniu rudzkich placówek oświatowych. - Przez cały wrzesień będziemy patrolować przejścia dla pieszych wymagające naszego specjalnego dozoru – wyjaśnia Andrzej Nowak. – Strażnicy egzekwują od pieszych zgodne z przepisami i zasadami bezpieczeństwa korzystanie z przejść, czuwają nad prawidłowym zachowaniem się kierowców w ich obrębie oraz pomagają dzieciom w przechodzeniu przez jezdnię – wymienia. We wrześniu rudzcy strażnicy przeprowadzą pogadanki i specjalne zajęcia w terenie, które będą miały na celu m.in. nauczenie najmłodszych w jaki sposób powinni bezpiecznie korzystać z drogi i jak zachowywać się w sytuacjach, jakie mogą je spotkać w drodze do przedszkola, czy szkoły.

Przypomnijmy, że do 10 września uczniowie spełniający określone warunki mogą ubiegać się o pomoc na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. O informacje dotyczące programu i wnioski należy pytać w szkole, do której uczęszcza dziecko w roku szkolnym 2013/2014. W ubiegłym roku z „Wyprawki szkolnej” skorzystało 930 uczniów, a pomoc wyniosła łącznie 186 235,41 zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter