Header decorative image
Kir Żałobny

Wirtualny spacer po najpiękniejszych zabytkach

Wirtualny spacer po najpiękniejszych zabytkach

Kilka najcenniejszych rudzkich zabytków można już zwiedzać wirtualnie! Chodzi o Wielki Piec huty „Pokój”, kościół pw. św. Marii Magdaleny, kościół pw. św. Pawła Apostoła oraz kościół ewangelicki Odkupiciela w Wirku. To pierwsze efekty dofinansowanego z Funduszy Europejskich oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu „Wirtualne Zabytki Rudy Śląskiej”. Realizowane za ponad 266 tys. zł. przedsięwzięcie docelowo obejmie 11 obiektów. Ostatni z nich do wglądu internautom udostępniony zostanie w drugiej połowie przyszłego roku.

Realizowany przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków projekt opiera się na dokładnej inwentaryzacji wybranych budynków metodą skaningu laserowego 3D. Dla każdego obiektu pozyskuje się tzw. „chmurę punktów” tworzącą trójwymiarowy kolorowy model skanowanego obiektu. Dzięki temu internauta w prosty sposób może zwiedzić wybrany zabytek korzystając ze strony www.wirtualnaruda.pl /zakładka „Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej”/.

- Każdy z zeskanowanych obiektów można wirtualnie zwiedzić oraz zobaczyć jego model 3D. Dla każdego obiektu przygotowana jest też specjalna animacja – mówi dr Łukasz Urbańczyk, Miejski Konserwator Zabytków. – Istotne, iż oprócz walorów wizualnych skaning dokładnie dokumentuje stan zachowania zabytku, pozwala na wykrycie uszkodzeń, nachyleń, a także dokonywanie późniejszych zdalnych pomiarów wszystkich zeskanowanych elementów. Dzięki temu może służyć do opracowania pełnej dokumentacji architektoniczno–budowlanej obiektu – dodaje.

Projektem „Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej” docelowo zostanie objętych 10 kościołów i Wielki Piec „A” Huty Pokój. Ten ostatni obiekt został już zeskanowany, jak i trzy pierwsze świątynie: św. Marii Magdaleny, św. Pawła Apostoła oraz kościół ewangelicki Odkupiciela w Wirku. W dalszej kolejności zeskanowane zostaną następujące kościoły: św. Wawrzyńca i Antoniego, Trójcy Przenajświętszej, Matki Bożej z Lourdes, Matki Bożej Różańcowej w Halembie, Ścięcia św. Jana Chrzciciela, św. Michała Archanioła oraz Matki Bożej Różańcowej w Rudzie.

- Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o naszych zabytkach, zainteresowanie użytkownika ich historią i skłonienie go do dalszych poszukiwań lub odwiedzenia budynków. Na liście znalazły się przede wszystkim kościoły, jako obiekty najciekawsze pod względem architektonicznym. Wybrane świątynie cechuje także bogaty wystrój wnętrz. Wystarczy spojrzeć na witraże kościoła

pw. św. Wawrzyńca i Antoniego w Wirku, które są ewenementem na skalę ogólnopolską – tłumaczy Marta Lip-Kornatka z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

- Kolejność skanowania obiektów uzależniona jest od remontów prowadzonych w kościołach, stąd kościół pw. św. Michała Archanioła i kościół Matki Bożej Różańcowej w Rudzie skanowane będą na końcu. W tym pierwszym remontowany jest dach i organy, malowane jest również wnętrze. W kościele Matki Bożej Różańcowej trwają zaś prace związane z przebudową instalacji grzewczej – zdradza dr Urbańczyk.

Projekt „Wirtualne Zabytki Rudy Śląskiej” kosztował będzie 266 tys. zł. Miastu na ten cel z Funduszy Europejskich udało się pozyskać  blisko 225 tys. zł. Ponadto, kwotą ponad 30 tys. zł przedsięwzięcie wsparło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Planowany termin zakończenia projektu przypada na drugą połowę 2018 r.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter