Kir Żałobny

Wirtualne kompendium

Wirtualne kompendium

Ewidencja i opisy zabytków, trasy turystyczne, historia poszczególnych dzielnic miasta oraz życiorysy najwybitniejszych postaci związanych z dzisiejszą Rudą Śląską – to wszystko można znaleźć na uruchomionej właśnie stronie internetowej www.wirtualnaruda.pl. Zostało tam też udostępnionych blisko 14 tysięcy archiwalnych dokumentów budowlanych oraz pełny opis rudzkich obiektów militarnych.

Przypomnijmy, że Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej od roku 2012 prowadzi Gminną Ewidencję Zabytków. Z kolei rok temu na ponad 100 zabytkach - najważniejszych obiektach poprzemysłowych, kamienicach, budynkach użyteczności publicznej oraz zabytkach małej architektury - pojawiły się tablice informacyjne z ich krótkim opisem w trzech językach oraz zdjęciem. Od teraz informacje te będą również dostępne w Internecie. - Od kiedy rok temu na rudzkich obiektach zabytkowych pojawiły się tablice informacyjne, mieszkańcy coraz częściej pytali o stronę, na której znaleźliby pełną listę oznaczonych budynków. Pracujemy właśnie nad projektem „Wirtualne Zabytki Rudy Śląskiej” i pomyśleliśmy, że powstająca w jego ramach strona byłaby idealnym miejscem na zamieszczenie tej, a także wielu innych informacji - tłumaczy dr Łukasz Urbańczyk, Miejski Konserwator Zabytków.

Na stronie www.wirtualnaruda.pl pojawiła się także zakładka, która poświęcona została historii Rudy Śląskiej, a dokładniej - historii jej dzielnic. Obok informacji ogólnych, na każdej podstronie znajdziemy listę obiektów zabytkowych z terenu danej dzielnicy oraz wytyczoną trasę turystyczną. Pod tą zakładką kryje się także galeria wyjątkowych postaci związanych z miastem, gdzie nie brak takich osobowości, jak np. Joachim Achtelik, Hrabia Franciszek II von Ballestrem, Günter Bialas, Henryk Bista, Maksymilian Chrobok, czy Witold Czapla. Warto przy tym dodać, że wystawa stała dotycząca najwybitniejszych postaci związanych z dzisiejszą Rudą Śląską znajduje się na osiedlu robotniczym Ficinus przy ul. Kubiny.

Zamieszczone na stronie wirtualnaruda.pl informacje dotyczące zabytków podzielone zostały na kilka sekcji: oznakowane obiekty zabytkowe, obiekty sakralne, obiekty militarne oraz zabytkowe osiedla. W zakładce znajduje się również przekierowanie do gminnej ewidencji zabytków. – Na stronie zamieściliśmy również „historyczne ciekawostki”, czyli informacje, które mogłyby zaginąć w natłoku danych. Na tej podstronie znajdziemy m.in. krótki opis piekaroka, chóru Słowiczek, wielkiego pieca huty “Pokój”, starej drukarni, dawnej synagogi oraz klubu sportowego KS 27wymienia Urbańczyk.

Wirtualnaruda.pl z pewnością spodoba się miłośnikom militariów. Na stronie dokładnie opisane zostały wszystkie grupy bojowe z terenu Rudy Śląskiej należące do pasma umocnień Obszaru Warownego Śląsk. Obiekty militarne z obszaru miasta zostały zinwentaryzowane, a ponieważ duża ich cześć zlokalizowana jest na terenach niezurbanizowanych, w nazwie przy każdym obiekcie podano jego położenie w postaci długości i szerokości geograficznej, co umożliwia za pomocą ogólnodostępnych map internetowych jednoznaczne określenie ich lokalizacji w terenie oraz wytyczenie optymalnej trasy dojścia do danego obiektu.

Kolejną ciekawostką, jaka znalazła się na nowopowstałej stronie, jest galeria archiwalnych, stuletnich akt budowlanych z obszaru Rudy Śląskiej. Galeria zawiera ponad 13 600 dokumentów mieszczących się w 538 archiwalnych teczkach. - Do tej pory archiwalne akta ze względu na zły stan techniczny były udostępnianie niezwykle rzadko, ponieważ niemal każde ich otwarcie powoduje lub może powodować ich dalsze uszkadzanie. Dlatego też zdecydowaliśmy się je zeskanować, dzięki czemu wszyscy chętni będą mieli dostęp do ich kopii cyfrowych – podkreśla konserwator.

Choć strona wirtualnaruda.pl już teraz prezentuje całą gamę informacji, w przyszłości poszerzona zostanie o kolejne elementy. W zależności od pozyskanych środków zewnętrznych w ramach projektu „Wirtualne Zabytki Rudy Śląskiej” w ciągu kolejnych 2 lat udostępnione zostaną efekty laserowego skanowania 3D najcenniejszych zabytkowych obiektów wraz z możliwością ich wirtualnego zwiedzania.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter