Header decorative image
Kir Żałobny

Wirek będzie rewitalizowany

Wirek będzie rewitalizowany

Rekultywację hałdy, budowę trasy pieszo-rolkarsko-rowerowej, renowację części podwórek oraz większe nakłady na utrzymanie zieleni zapowiedziały mieszkańcom Wirku i Czarnego Lasu władze Rudy Śląskiej podczas dzisiejszego spotkania poświęconego sprawom tych dzielnic. – Nie zapominamy o Wirku, wiemy, że dzielnica ta w sposób szczególny dotknięta została skutkami szkód górniczych, dlatego będziemy tu inwestować. Zaczynamy już w przyszłym roku – zakomunikował wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Problematyka rewitalizacji zdominowała już poprzednie spotkanie władz Rudy Śląskiej z mieszkańcami Wirku i Czarnego Lasu, które odbyło się wiosną tego roku. Po kilku miesiącach, które upłynęły od tego czasu, część konkretnych działań ruszyło „do przodu”. - Przede wszystkim zaczęliśmy budowę stadionu lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej. Przekazaliśmy już plac budowy i lada moment pojawi się tam już ciężki sprzęt. Dodatkowo zaawansowane są prace związane z przygotowaniem do rekultywacji hałdy przy ul. 1 Maja – podkreślał wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Jeśli chodzi o tę inwestycję, to opracowany został harmonogram robót, a także badania struktury gruntu hałdy. Kończą się też prace nad specyfikacją potrzebną do ogłoszenia zamówienia na wykonanie dokumentacji, trwają także konsultacje  z mieszkańcami. Prace w terenie mają ruszyć w przyszłym roku. - Oprócz prac związanych z formowaniem terenu i nasadzeniami roślin wchłaniających lub zatrzymujących metale ciężkie, kluczowym będzie utworzenie specjalnej przestrzeni pod funkcje rekreacyjne. Chcemy, żeby było to miejsce unikatowe na skalę kraju. Jednym z założeń całego projektu jest bowiem przeprowadzenie rewitalizacji hałdy, będącej jednocześnie wzorem dla innych tego typu przedsięwzięć – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk.

Kolejną inwestycją z zakresu rewitalizacji ma być Trakt Rudzki, czyli trasa, która połączy istniejące i planowane obiekty sportowe, parki, skwery oraz miejsca związane z historią znajdujące się pomiędzy Wirkiem, a Nowym Bytomiem. Głównym celem projektu jest rewitalizacja przestrzeni, przez którą przebiegać będzie trakt. Chodzi tu  przede wszystkim o odnowienie parków i skwerów.  – Wiosną złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych. Teraz czekamy na rozstrzygnięcie konkursu – wyjaśniał wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Kolejnymi inwestycjami z zakresu rewitalizacji będą renowacje podwórek. Część z nich odnowionych zostanie właśnie w Wirku, m. in. w rejonie ul. Tuwima, Dąbrowskiego, czy Krasińskiego. Miasto chce uzyskać dotację do tych inwestycji ze środków europejskich. Wniosek w tej sprawie zostanie złożony w chwili, gdy tylko zostanie ogłoszony odpowiedni konkurs.

Ważną wiadomością dla mieszkańców była zapowiedź przeznaczenia większych środków finansowych na utrzymanie zieleni  w mieście, w tym także w pasie drogowym. – Planujemy w przyszłym roku te nakłady zwiększyć, chcemy też, żeby zadanie to przejęło nasze MPGM TBS - zapowiedział  Krzysztof Mejer. Mieszkańcy mogli się dowiedzieć, że m. in. w przyszłym roku poprawi się estetyka ronda przy ul. 1 Maja/Obrońców Westerplatte/Głównej.

Ponadto realizowane będą także drobne działania. Jeszcze w tym roku powstanie gigantyczny mural na dwóch budynkach przy ulicach Tuwima i Sienkiewicza, natomiast przy ul. Różyckiego powstanie ścieżka rowerowa. Podczas spotkania poruszane były także inne tematy ważne dla mieszkańców, a dotyczące najbliższego otoczenia,  m. in. kwestie naklejania ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych, czy kwestii bezpieczeństwa w rejonie ul. Tuwima.

Jedno z pytań podczas dzisiejszego spotkania dotyczyło także dalszych losów programu „Dzwonię i jadę” fundacji „Aktywni My”, tu głos zabrała wiceprezydent Anna Krzysteczko: - Chcemy, żeby ten program dowozu osób starszych do lekarza był dalej realizowany, dlatego zabezpieczamy środki  na ten cel – tłumaczyła.

Spotkanie z mieszkańcami Wirku i Czarnego Lasu było drugim z jesiennych spotkań w dzielnicach. Kolejne spotkanie władz Rudy Śląskiej z mieszkańcami odbędzie się w poniedziałek, 10 października, w R.O.D. Sielanka przy ul. Plebiscytowej. Będzie ono poświęcone problemom Bykowiny.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter