Kir Żałobny

Wiosenny atak zimy

Wiosenny atak zimy

8 pługów odśnieża rudzkie ulice, usuwając z nich padający od nocy śnieg. Na bieżąco uruchamiane są kolejne samochody. Mimo to sytuacja na rudzkich i nie tylko drogach jest trudna. Meteorolodzy ostrzegają, że padać będzie przez cały dzień.

Główne szlaki komunikacyjne miasta są na bieżąco odśnieżane, a miejsca niebezpieczne posypywane. Jednak przy ciągłych opadach drogi są stale zasypywane świeżym śniegiem. Tak będzie niestety przez cały dzień. Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB ostrzega, że intensywne opady śniegu w województwie śląskim będą utrzymywać się do końca dnia. Przewidywany jest przyrost pokrywy śnieżnej do 15 cm. Mogą również wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne.

Zgodnie z rozstrzygniętym we wrześniu przetargiem za stan dróg I, II, III i IV kolejności zimowego utrzymania odpowiada Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej. – Zgodnie z zawartymi umowami w momencie wystąpienia pierwszych zjawisk atmosferycznych, które wymagają użycia sprzętu, w przeciągu 30 minut firma musi podjąć odpowiednie działania w terenie – informuje Ewa Wyciślik, naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Podczas tegorocznej Akcji Zima /sezon 2012/2013/ Ruda Śląska wydała dotychczas na odśnieżanie dróg I, II oraz III i IV kolejności zimowego utrzymania ok. 1,8 mln zł. W tegorocznym budżecie na zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów zaplanowano 2,65 mln zł, w ubiegłorocznym blisko 3 mln zł. Poprzednia zima, w sezonie 2011/2012, kosztowała Rudę Śląską 1,4 mln zł.

W czasie trwania akcji zimowej priorytetem jest zapewnienie przejezdności dróg I i II kolejności odśnieżania. Tych pierwszych w mieście jest 101 km i są to wszystkie drogi, po których odbywa się komunikacja zbiorowa (drogi wojewódzkie, powiatowe i wybrane gminne). Drogi II kolejności odśnieżania /51 km/, obejmują pozostałe drogi powiatowe i wytypowane drogi gminne mające duże znaczenie w układzie komunikacyjnym miasta. – Dopiero po zapewnieniu przejezdności tych dróg, sprzęt może zostać przerzucony na drogi o pozostałym standardzie odśnieżania – podkreśla Ewa Wyciślik. - W większości przypadków odśnieżanie dróg III i IV kolejności odśnieżania odbywa się po zgłoszeniach mieszkańców, którzy wskazują konkretne odcinki dróg lokalnych – dodaje naczelnik Wyciślik.

Warto pamiętać o tym, że miasto odpowiada za odśnieżanie dróg, których jest administratorem. Za utrzymanie przejezdności dróg wewnętrznych, które nie są własnością miasta, odpowiadają natomiast ich zarządcy. Podobnie sprawa wygląda z odśnieżaniem chodników. Właściciele nieruchomości mają obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości. Właściciel nieruchomości musi odśnieżyć i zlikwidować lód również z bramy i podwórza swojej posesji, a także usunąć sople i zwały śniegu z dachu budynku i zabudowań gospodarczych znajdujących się na jego terenie. Natomiast odgarnięty śnieg winien składować w miejscu, w którym nie powodowałby zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter