Header decorative image
Kir Żałobny

Wiosenne spotkania rozpoczęte

Wiosenne spotkania rozpoczęte

Władze Rudy Śląskiej po raz kolejny ruszyły w teren. Dziś rozpoczęła się wiosenna tura spotkań z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach miasta. Na początek „na tapet” wzięte zostały problemy Wirku i Czarnego Lasu. Rozmowy na temat codziennych problemów mieszkańców i jakości życia w mieście toczyły się w cieniu aktualnej trudnej sytuacji finansowej samorządów, które z powodu niekorzystnych dla nich zmian w prawie zmuszone były włączyć „pakiet oszczędnościowy”. - Dyskusję o tym, co nas czeka w tym roku, rozpoczęliśmy już jesienią zeszłego roku. Teraz podczas spotkań prezentujemy już konkretne liczby
i konsekwencje dla miejskiego budżetu. Niestety, decyzje zapadające na szczeblu rządowym i parlamentarnym mają duży wpływ również na samorządy i jakość życia w mieście
– wskazuje prezydent Grażyna Dziedzic. 

Przypomnijmy, że głównym źródłem problemów finansowych Rudy Śląskiej jest pozbawienie miasta w tym roku dochodów na poziomie 27 mln zł wskutek zmian w systemie podatkowym. Do tego trzeba doliczyć wzrost wydatków związanych z podwyżkami dla nauczycieli, co kosztować będzie dodatkowych 19 mln zł. Niestety, kwoty tej nie uda się pokryć z otrzymywanej od rządu subwencji oświatowej, która pokryje jedynie 65% wydatków na wynagrodzenia w oświacie. Kolejnym obciążeniem dla budżetu są wydatki związane z ustawową podwyżką pensji minimalnej od 1 stycznia 2020 r. Jest to 9 mln zł w skali całego 2020 r. - Planując budżet na 2020 rok musieliśmy w pierwszej kolejności zabezpieczyć wydatki na zadania obowiązkowe, m.in. na wynagrodzenia czy zadania związane z realizacją zadań statutowych. Dopiero potem mogliśmy dokonywać cięć i dotyczyło to tylko zadań fakultatywnych czyli nieobowiązkowych – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer. W ten sposób, jak wskazują władze miasta w budżecie Rudy Śląskiej na 2020 r. nie znalazły się środki na dotacje na sport, zabytki, organizację kolonii i półkolonii, czy stypendia naukowe i sportowe.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej miasto realizować będzie w tym roku szereg inwestycji. Nie zabraknie ich również w Wirku i Czarnym Lesie. Mieszkańcy podczas spotkania mogli zapoznać się z tymi zamierzeniami. I tak na pierwszy plan wysuwają się zadania o charakterze rewitalizacyjnym. To właśnie w ramach tych działań budowany będzie kolejny etap Traktu Rudzkiego, czyli ścieżki pieszo–rowerowej. – Chodzi o odcinek od ul. Nowary do ul. Tuwima. Inwestycja obejmuje także zagospodarowanie dwóch dużych obszarów zielonych. Będzie to zieleniec pomiędzy ul. Nowary a ul. Czajkowskiego, a także skwer przy ul. Tuwima – zapowiada wiceprezydent Michał Pierończyk. – W ostatnich dniach wyłoniliśmy wykonawcę tego zadania. Ten odcinek traktu gotowy ma być do końca października – dodaje. Kolejnym dużym projektem z zakresu rewitalizacji będzie renowacja podwórka przy ul. Sienkiewicza 11, 13, 13a, 13b. To kolejna tego typu przestrzeń odnawiana w ramach programu renowacji podwórek. Inwestycja ta ma być gotowa jesienią.

Poza tym w ramach pozyskanych środków z dofinansowania unijnego prowadzone będą termomodernizacje budynków wielorodzinnych znajdujących się w miejskim zasobie. Będą to budynki przy ul. Jankowskiego 6, Różyckiego 21 oraz Strażackiej 16. W Wirku realizowana będzie również istotna inwestycja drogowa. Mowa o budowie kanalizacji deszczowej ul. Wyzwolenia na odcinku od numeru 86 do 126.

W obu dzielnicach realizowane będą także inwestycje oświatowe. W Szkole Podstawowej nr 7 wykonana zostanie instalacja oddymiania oraz hydrantowa, kontynuowane będą prace związane z poprawą standardu użytkowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, natomiast w ramach budżetu obywatelskiego przy Szkole Podstawowej nr 8 powstanie strefa gier i rekreacji. – W przypadku wszystkich tych zadań jesteśmy już w trakcie opracowywania niezbędnej dokumentacji – informuje Michał Pierończyk. Dodatkowo zlecona została także ekspertyza budowlana stanu technicznego dachu budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 16.

W trakcie spotkania nie zabrakło tematów i problemów wskazywanych przez samych mieszkańców. Kilka głosów z sali dotyczyło szkód górniczych w Wirku i terminów ich naprawy. Obecny na spotkaniu przedstawiciel kopalni Ruda informował, że naprawy docelowe realizowane będą dopiero po zakończeniu eksploatacji w tym rejonie. Obecnie prowadzone są jednak naprawy awaryjne. Dotyczy to m.in. ul. Kopernika.

Inny z poruszanych problemów dotyczył wywozu popiołu. Mieszkańcy skarżyli się na za szybko zapełniające się pojemniki na te odpady. W odpowiedzi wiceprezydent Krzysztof Mejer poinformował, że zapotrzebowanie na dodatkowe pojemniki można zgłaszać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. Ponadto zapowiedział, że przed kolejnym przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów w mieście rozważona będzie kwestia zwiększenia częstotliwości odbioru tego rodzaju odpadów od mieszkańców.

Kolejne spotkanie władz miasta z mieszkańcami odbędzie się w najbliższy czwartek, 5 marca  o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 27 w Halembie.

Inicjatywa dzielnicowych spotkań z prezydentem jest realizowana w Rudzie Śląskiej od 9 lat. Władze miasta spotykają się  z mieszkańcami co pół roku zawsze wiosną i jesienią.

Harmonogram pozostałych wiosennych spotkań
05.03. – czwartek - godz. 17:00 – Halemba – SP nr 27, ul. Zamenhofa 12,
09.03. – poniedziałek - godz. 17:00 – Bielszowice - Dom Kultury, ul. Kokota 170,
12.03. – czwartek - godz. 17:00 - Kochłowice – III LO, ul. Oświęcimska 90,
16.03. – poniedziałek – godz. 17:00 – Nowy Bytom i Chebzie – MCK, ul. Niedurnego 69,
19.03. - czwartek - godz. 17:00 – Ruda – MDK, ul. Janasa 28,
23.03. – poniedziałek – godz. 17:00 – Godula i Orzegów – SP nr 36, ul. Bytomska 45,
30.03. – poniedziałek – godz. 17:00 – Bykowina – ROD „Sielanka”, ul. Plebiscytowa.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter