Header decorative image
Kir Żałobny

Wiedeń na życzenie

Wiedeń na życzenie

Za bardzo dobre wyniki w nauce mogli zdecydować, gdzie pojadą na wycieczkę zagraniczną. Wybrali Wiedeń. W czerwcu, pod koniec roku szkolnego, 19 najzdolniejszych uczniów rudzkich szkół spotkało się z prezydent miasta Grażyną Dziedzic. W nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce prezydent miasta zaproponowała laureatom konkursów przedmiotowych wycieczkę i poprosiła, aby sami zdecydowali, gdzie chcą jechać. W najbliższy czwartek, 6 września rudzianie wyruszą w stronę „miasta geniuszy”.

Zwiedzą m.in. serce miasta, słynną Katedrę św. Szczepana. Powstała na cześć Świętego Szczepana - pierwszego męczennika chrześcijaństwa, jest najważniejszą i jedną z najstarszych świątyń w stolicy Austrii. Na szlaku turystów znajdzie się ponadto stare miasto, pałac Hofburg - niegdyś rezydencja władców austriackich, opera, ratusz i parlament. Podczas wizyty w Wiedniu nie zabraknie zabawy w Praterze, słynnym parku rozrywkowym oraz zwiedzania dawnej letniej rezydencji cesarskiej Schönbrunn. - Życzę uczestnikom wycieczki niezapomnianych wrażeń i natchnienia do dalszej nauki w nowym roku szkolnym – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Liderem wśród „rudzkich geniuszy” okazała się Aleksandra Kusiak z gimnazjum nr 12 w zespole szkół ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka, która wygrała 4 konkursy przedmiotowe: z języka angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Jej sposobem na naukę jest skupienie uwagi na lekcjach i uważne słuchanie nauczycieli, dzięki czemu w domu nie trzeba się już tyle uczyć. Ważne jest też podejście pedagoga. - Nauczyciel, dla którego jego zawód jest pasją, potrafi „zarazić” ucznia miłością do przedmiotu. Uczniowie, którzy mają takich nauczycieli mają większe szanse na sukces – mówi Ola.

Najlepsze też wśród rudzkich szkół okazało się gimnazjum nr 12, którego uczniowie zdobyli 10 tytułów laureata, czyli połowę wszystkich z Rudy Śląskiej. To również jeden z lepszych wyników na tle pozostałych miast. Swoją receptę na sukces w pracy z młodzieżą zdradziła Angelika Waloszczyk, nauczycielka języka angielskiego w gimnazjum nr 12, która będzie opiekować się młodzieżą na wycieczce. Trójka jej podopiecznych znalazła się w gronie laureatów. Zdaniem pedagoga najważniejsza jest odpowiednia motywacja oraz stosowanie ciekawych i nowoczesnych form przekazu, np. takich jak Internet. Aby zapracować na swój sukces wszyscy laureaci przechodzili przez kolejne poziomy eliminacji. Najpierw na etapie szkolnym, następnie rejonowym, by na samym końcu wziąć udział w finale wojewódzkim.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter