Header decorative image
Kir Żałobny

Więcej środków w budżecie obywatelskim

Więcej środków w budżecie obywatelskim

Ponad 2,8 mln zł przeznaczy Ruda Śląska w 2017 roku na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego. Będzie to już czwarta inicjatywa tego typu realizowana w mieście. Radni podjęli uchwałę w tej sprawie. – Co roku zwiększamy pulę na budżet obywatelski. Mam nadzieję, że będzie też rosła liczba głosujących mieszkańców – mówi prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic. Propozycje obywatelskich inwestycji można zgłaszać do 17 czerwca br. Pomysły, które pozytywnie przejdą ocenę formalną, zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.

- Budżet obywatelski to nie tylko umożliwienie mieszkańcom bezpośredniego decydowania o przeznaczeniu części miejskich pieniędzy, ale także sposób aktywizacji rudzian – podkreśla Grażyna Dziedzic. – Zgłaszający zadania muszą przecież nie tylko przygotować projekt, ale również przekonać jak najwięcej osób do poparcia danej inicjatywy – dodaje.

Propozycje zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może złożyć każdy, kto ukończył 16. rok życia i jest zameldowany w Rudzie Śląskiej. Zgłaszane zadania będą musiały zostać wpisane do specjalnego formularza, do którego trzeba będzie dołączyć listę poparcia. Powinno ją podpisać co najmniej 30 mieszkańców miasta. Należy pamiętać, że zgłaszane przez mieszkańców propozycje muszą dotyczyć gminnych zasobów nieruchomości i – co ważne – mieć charakter ogólnodostępny. Tym samym z budżetu obywatelskiego wyłączone będą inwestycje i remonty w placówkach oświatowych. Informacje dotyczące własności gruntów dostępne są na stronie Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej - http://www.psip.rudaslaska.pl.

Formularze niezbędne do zgłoszenia zadania będzie można pobrać ze strony internetowej miasta lub w Biurze Obsługi Mieszkańców UM, gdzie będzie też można uzyskać pomoc w razie trudności związanych z opracowaniem wniosku. – Zgłaszać będzie można zadania ogólnomiejskie, które służyć będą mieszkańcom więcej niż jednej dzielnicy oraz lokalne – mówi Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta. – Muszą to być działania zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowiące zadania własne gminy – przypomina.

Wnioski będzie można składać do 17 czerwca bieżącego roku. Po tym czasie nastąpi etap ich weryfikacji, a wykaz zakwalifikowanych do głosowania inwestycji zostanie opublikowany do 19 sierpnia. W głosowaniu, które potrwa do 16 września, będzie mógł wziąć udział każdy, kto ukończył 16. rok życia i jest zameldowany w Rudzie Śląskiej. Na karcie do głosowania będzie można wskazać jedno zadanie o charakterze ogólnomiejskim oraz dwa projekty dzielnicowe. Głosowanie przeprowadzone będzie w wyznaczonych punktach oraz w Internecie – za pośrednictwem platformy SEKAP.

Realizowane będą te zadania, które uzyskają najwyższą liczbę głosów (nie mniej niż 30) i będą mieściły się w przewidzianej puli środków. Do rozdysponowania są 2 mln 815 tys. zł – 1 mln zł na zadania ogólnomiejskie i 1 mln 815 tys. zł na zadania lokalne (po 165 tys. zł dla każdej z dzielnic). – Jeżeli pozostaną niewykorzystane środki, to będą mogły zostać przesunięte na inne zadania – zaznacza Grażyna Janduła-Jonda. - W pierwszej kolejności w ramach danej dzielnicy, według liczby uzyskanych głosów, a środki niewykorzystane w dzielnicach po zsumowaniu będą przeznaczane na zadania z największą liczbą głosów w skali miasta – tłumaczy.

Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to czwarta tego typu inicjatywa, realizowana w Rudzie Śląskiej. W 2014 roku były to 2 mln zł, w 2015 roku - 2,375 mln zł, a w 2016 roku – 2,65 mln zł. Przybywało też głosujących – od 3,5 tys. w pierwszej edycji do 6,1 tys. w ostatnim głosowaniu.

W ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej realizowanych będzie 14 zadań. Właśnie rozpoczęła się rozbudowa strefy aktywności przy ul. Górnośląskiej w dzielnicy Bykowina. W ubiegłym tygodniu ogłoszony został przetarg na remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6. Na etapie przygotowywania dokumentacji lub postępowania przetargowego są pozostałe inwestycje: zagospodarowanie brzegu stawu Kokotek, rozbudowa parku aktywności „Basen – Stara Bykowina”, remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 18 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, budowa siłowni plenerowej w Chebziu, rewitalizacja parku Gorgol w Rudzie, modernizacja hali zapaśniczej przy ul. Markowej, remont chodników przy Domu Kultury w Bielszowicach, remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 5, zagospodarowanie Skweru Boboli w Wirku oraz przebudowa i adaptacja pomieszczeń na Centrum Rozwoju Rodziny w Halembie. Trwa też procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla wybrukowania parkingu
przy cmentarzu w Kłodnicy.

Budżet obywatelski, zwany także partycypacyjnym, powstał w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w brazylijskim mieście Porto Alegre. Wprowadzony został jako inicjatywa oddolna i był wynikiem współpracy mieszkańców z władzami Miasta, jako wspólna odpowiedź na walkę z wojskową dyktaturą, która rządziła krajem w latach 1964–1985. Projekt okazał się wielkim sukcesem i wkrótce zyskał ogromną popularność w Brazylii. Do 2008 r. w tym kraju wprowadziło go około 200 miast. Następnie idea budżetu partycypacyjnego upowszechniła się kolejno w Ameryce Południowej (ponad 500 miast) i Europie (200 miast). Pierwszy budżet obywatelski w Polsce wprowadziły władze Sopotu w 2011 r.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter