Kir Żałobny

Więcej środków na koksownię

Więcej środków na koksownię

Ponad milion złotych więcej dołoży Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kosztów rewitalizacji terenów po byłej koksowni w Rudzie Śląskiej - Orzegowie. Dofinansowanie wzrośnie z 17 do 18 mln zł. Całość inwestycji ma kosztować ok. 21,2 mln zł, czyli o ok. 1,3 mln zł więcej niż zakładał początkowy kosztorys. Zmiana wartości przedsięwzięcia ma związek z aktualną sytuacją na rynku budowlanym, na którym w ostatnim czasie wzrosły ceny usług i materiałów. Aktualnie toczy się procedura przetargowa, mająca na celu wyłonienie wykonawcy, który zaprojektuje i zrealizuje przedsięwzięcie.

- Wniosek o dofinansowanie inwestycji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożyliśmy w czerwcu ubiegłego roku, zaś pierwszy przetarg zorganizowany został w kwietniu tego roku. Nie został on rozstrzygnięty z uwagi na to, że oferty przekraczały środki, jakie miasto zamierzało przeznaczyć na ten cel. Drugi przetarg przyniósł podobny rezultat – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic. – Rynek jest dynamiczny, wzrastają ceny materiałów budowlanych, brakuje pracowników. Od oszacowania wartości projektu minął rok, dlatego postanowiliśmy dostosować się do zmiennych zasad rynku i wystąpić do NFOŚiGW o zwiększenie dofinansowania. Z Unii Europejskiej otrzymamy dodatkowo pond 1 mln zł – dodaje. Środki zewnętrzne pochodzą z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Aktualnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy. Inwestycja zrealizowana zostanie w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Oznacza to, że wyłoniony w przetargu wykonawca zarówno opracuje dokumentację projektową, jak i zrealizuje całość inwestycji. - Procedurę przetargową chcielibyśmy zakończyć jesienią tego roku. Inwestycja ma być gotowa w 2021 roku – zdradza Łukasz Urbańczyk, Miejski Konserwator Zabytków.

W ramach przedsięwzięcia do życia przywróconych zostanie prawie 5 ha zdegradowanego terenu po byłej koksowni w Orzegowie. Najważniejszą częścią inwestycji będzie zneutralizowanie niebezpiecznych związków, które zalegają nie tylko w gruncie, ale i w wodach podziemnych. W dalszej kolejności uporządkowana zostanie dzika roślinność. Na całym obszarze utworzone zostaną alejki z latarniami, pojawią się także ławki i inne obiekty małej architektury. Wybudowany zostanie również parking dla samochodów.

Istotną częścią przedsięwzięcia będzie  zabezpieczenie ruin budowli po byłej koksowni. – Planujemy utworzyć ścieżkę dydaktyczną, która obejmowałaby pozostałości po dawnym zakładzie oraz teren, na którym się znajdował. Byłyby tam informacje o historii tego miejsca i funkcjonowaniu koksowni – mówi Łukasz Urbańczyk.

Historia koksowni Orzegów, która pierwotnie nazywała się „Gotthard”, sięga 1900 r., kiedy rozpoczęły się pierwsze prace przy jej budowie. W 1903 r. powstała pierwsza 35-komorowa bateria pieców koksowniczych. W 1908 r. funkcjonowały już trzy baterie pieców oraz pięć kotłów. Węgiel do koksowni sprowadzano z pobliskiej kopalni Karol. Pod koniec II wojny światowej zakład został poważnie zniszczony. Pierwszy remont przeprowadzono już w latach 1947 – 1949, kolejne w następnych latach. Zakład swoją działalność zakończył ostatecznie w 1976 r. Koksownia Orzegów reprezentuje ostatni i najstarszy tego typu zakład na terenie Polski. Do dziś zachował się budynek wieży węglowej, fragment ciągu komór pierwszej baterii koksowniczej wraz z odcinkiem drogi dojazdowej oraz zbiornik smoły.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter