Kir Żałobny

Wiceprezydenci kontynuują pracę

Wiceprezydenci kontynuują pracę

Anna Krzysteczko i Michał Pierończyk nadal będą wiceprezydentami Rudy Śląskiej. – Oboje sprawdzili się na swoich stanowiskach w poprzedniej kadencji, dlatego w tej też będą pełnić funkcje moich zastępców – mówi Grażyna Dziedzic, którą 30 listopada rudzianie po raz drugi wybrali na prezydenta miasta.

Nie zmienia się również zakres spraw, którymi zajmują się wiceprezydenci. Michał Pierończyk jako pierwszy zastępca prezydenta miasta nadzoruje gospodarkę nieruchomościami. Podlegają mu: Biuro Geodety Miasta, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Spraw Lokalowych, Wydział Inwestycji, Wydział Zamówień Publicznych, Wydział Rozwoju Miasta. Nadzoruje też zadania realizowane przez spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego i Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Annie Krzysteczko, jako zastępcy prezydenta miasta ds. społecznych, podlegają: Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Komunikacji, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Oświaty, Wydział Kultury i Kultury Fizycznej, Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Pod jej nadzorem pozostaje także realizacja zadań przez Powiatowy Urząd Pracy, Izbę Wytrzeźwień, Miejski Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej, instytucje kultury i sportu, placówki oświatowe i szkoły wyższe oraz realizujące zadania zlecone przez miasto: stowarzyszenia działające w zakresie kultury i sportu, placówki służby zdrowia, żłobki i kluby dziecięce, stowarzyszenia działające w zakresie promocji zdrowia.

Zarówno Anna Krzysteczko, jak i Michał Pierończyk w niedawnych wyborach samorządowych zostali wybrani do Rady Miasta. W tej sytuacji zrezygnują z zasiadania w radzie, a komisarz wyborczy ogłosi wygaśnięcie ich mandatów. Komisarz wyda również postanowienie o wstąpieniu na te miejsca kandydatów z tej samej listy w tym samym okręgu wyborczym, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Podobnie jest w przypadku prezydent Grażyny Dziedzic, która również została wybrana do Rady Miasta.

Zgodnie z protokołem z wyborów, w okręgu wyborczym nr 1, w którym startowała prezydent miasta, kolejną osobą z największą liczbą głosów na liście KWW Grażyny Dziedzic jest Jacek Jarocki. W okręgu nr 2, w którym na radnego został wybrany Michał Pierończyk, na liście tego samego komitetu jest to Grzegorz Handler, a w okręgu nr 3, gdzie wybrano Annę Krzysteczko – Witold Hanke.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter