Kir Żałobny

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola zakończona

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola zakończona

Od dziś  (1 kwietnia) rodzice mogą sprawdzić w systemie elektronicznym, do którego rudzkiego przedszkola zakwalifikowane zostało ich dziecko od września 2019 r. Właśnie zakończyła się weryfikacja wniosków. Do końca tego tygodnia (piątek, 5 kwietnia) rodzice muszą podpisać w placówkach, do których przydzielono ich pociechy, potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Niedopełnienie tego obowiązku w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.

Rodzice sprawdzając stan złożonego wniosku korzystają  z systemu elektronicznego, dostępnego pod adresem www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl. Listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są również w każdej placówce.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola zostanie podana do publicznej wiadomości 8 kwietnia. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji w przedszkolach będą jeszcze wolne miejsca, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. Termin jej ewentualnego rozpoczęcia to 6 czerwca br.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 7 lat.

W roku szkolnym 2019/2020 dzieci w wieku 3 - 5 lat (urodzone w latach 2014 - 2016) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Natomiast dzieci w wieku 6 lat (urodzone w 2013 r.) są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Co za tym idzie, rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe w Rudzie Śląskiej.

W przypadku wolnych miejsc, wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dzieci które ukończyły 2,5 roku. Będzie je mógł przyjąć dyrektor na wolne miejsca od września 2019 r.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter