Kir Żałobny

We wrześniu głosowanie nad budżetem obywatelskim na 2018 rok

We wrześniu głosowanie nad budżetem obywatelskim na 2018 rok

32 projekty zakwalifikowały się do głosowania w budżecie obywatelskim Rudy Śląskiej na 2018 rok. W tej liczbie zawiera się jedno zadanie ogólnomiejskie i 31 lokalnych. Głosowanie potrwa od 4 do 15 września br. Zdecydowana większość projektów zgłoszonych przez mieszkańców dotyczy utworzenia lub modernizacji miejsc sportowo-rekreacyjnych. Do podziału na poszczególne zadania przeznaczona została kwota ponad 2,8 mln zł. W sumie mieszkańcy zgłosili w tym roku 58 projektów.

- Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w inicjatywę budżetu obywatelskiego i zgłosili swoje pomysły – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Przed tymi, których projekty zakwalifikowały się do etapu głosowania, teraz kolejne zadanie – przekonanie jak największej liczby rudzian, że to właśnie ich propozycje zasługują na głos i realizację - dodaje.

W sumie mieszkańcy zgłosili 58 zadań – 4 ogólnomiejskie i 54 dzielnicowe. Do etapu głosowania zakwalifikowano 1 projekt ogólnomiejski i 31 lokalnych. – Najczęstszą przyczyną, przez którą zmuszeni byliśmy odrzucić projekty, był koszt ich realizacji, który po weryfikacji przekraczał określone limity środków – mówi Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta. – Niektóre projekty zweryfikowane zostały negatywnie, gdyż zlokalizowane miały być na terenach nie należących do gminnego zasobu nieruchomości, inne generowałyby zbyt duże koszty w przyszłości – dodaje.

Budżet obywatelski w Rudzie Śląskiej na 2018 rok wyniesie 2 mln 815 tys. zł, z tego 1 mln zł przeznaczony został na zadania ogólnomiejskie. Taka właśnie jest wartość jedynego projektu, który w tej kategorii pozytywnie przeszedł weryfikację. Mowa tu o „rolkowisku” przy parku Strzelnica, czyli torze do jazdy na rolkach i wrotkach, wyposażonym w pachołki do slalomu, z zielenią i ławkami w otoczeniu. Całość ma stworzyć miejsce sportowo–rekreacyjne, gdzie mieszkańcy będą mogli aktywnie spędzać czas.

Pomimo tego, że tylko jeden wniosek o charakterze ogólnomiejskim został zweryfikowany pozytywnie, a jego wartość wynosi tyle, ile pula środków przeznaczonych na zadania ogólnomiejskie, musi on zostać poddany pod głosowanie, aby mógł osiągnąć określoną uchwałą minimalną liczbę głosów potrzebną do jego realizacji (30).

Na projekty lokalne, dotyczące poszczególnych dzielnic, przeznaczono 1 mln 815 tys. zł, po 165 tys. zł na każdą dzielnicę. W tej kategorii do głosowania zakwalifikowały się następujące zadania: mini park linowy z tyrolką i trampolinami przy ul. Kolberga w Wirku, remont boiska i ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 23 w Bykowinie, rekreacyjny skwer przy ul. Katowickiej w Bykowinie, kort tenisowy w parku Strzelnica w Bielszowicach, mini boisko, ławki i urządzenia zabawowe w ogrodzie Miejskiego Przedszkola nr 39 w Halembie, zagospodarowanie terenu przy zabytkowym piecu chlebowym, tzw. piekaroku w Rudzie, plac zabaw w ogrodzie Miejskiego Przedszkola nr 35 w Halembie, siłownia plenerowa przy ul. Bielszowickiej w Bielszowicach, boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół nr 4 Specjalnych w Bielszowicach, boisko wielofunkcyjne przy ul. Tołstoja w Czarnym Lesie, plac zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 45 w Bykowinie, kreatywna strefa gier przy Szkole Podstawowej nr 40 w Goduli, boisko wielofunkcyjne na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Czarnym Lesie, modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 Specjalnych w Rudzie, plac zabaw przy ul. Noblistów Śląskich w Bielszowicach, siłownia napowietrzna i system urządzeń do street workout między ul. Racławicką i Kosynierów w Halembie, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 8 w Halembie, rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Orzegowie, rozbudowa placu zabaw na plantach w Kochłowicach, modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 42 w Kochłowicach, modernizacja oraz rozbudowa toru modelarskiego przy ul. Kolberga w Wirku, strefa sportu i rekreacji w Parku Dworskim w Nowym Bytomiu, wybieg dla psów w Bykowinie, boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Wirku, plac zabaw w rejonie ul. Piłsudskiego w Kochłowicach, kreatywna strefa dla ciała i umysłu przy Zespole Szkół nr 5 w Wirku, chodnik od Placu Chopina 3 do placu zabaw za posesją przy ul. Wolności 13 w Rudzie, terenowe trasy rowerowe w parku Strzelnica w Bielszowicach, parking na rogu ul. Kochłowickiej i Kaczmarka w Halembie, siłownia plenerowa przy ul. Gierałtowskiego w Rudzie, rozbudowa strefy aktywności przy ul. Górnosląskiej w Bykowinie.

Wszyscy wnioskodawcy, których projekty zweryfikowane zostały negatywnie, otrzymali pisemne uzasadnienia powodów odrzucenia wniosków. Więcej informacji o projektach zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2018 rok można znaleźć na stronach internetowych www.rudaslaska.pl oraz www.rudaslaska.bip.info.pl.

Głosowanie potrwa od 4 do 15 września br. - Będą mogli wziąć w nim udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy miasta. Na karcie do głosowania będzie można wskazać zadanie ogólnomiejskie i jedno dzielnicowe – mówi Grażyna Janduła-Jonda. Głosowanie przeprowadzone będzie w wyznaczonych punktach oraz w Internecie – za pośrednictwem platformy SEKAP. Ogłoszenie wykazu zwycięskich projektów nastąpi do 29 września br.

Realizowane będą te zadania, które uzyskają najwyższą liczbę głosów (nie mniej niż 30) i będą mieściły się w przewidzianej puli środków. Jeżeli pozostaną niewykorzystane środki, to będą mogły zostać przesunięte na inne zadania. W pierwszej kolejności w ramach danej dzielnicy, według liczby uzyskanych głosów, a środki niewykorzystane w dzielnicach po zsumowaniu będą przeznaczane na zadania z największą liczbą głosów w skali miasta. Już teraz wiadomo, że jako niewykorzystane zostaną rozdysponowane środki przeznaczone dla Chebzia, ponieważ żaden z dwóch projektów zgłoszonych w tej dzielnicy nie zakwalifikował się do głosowania.

Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to piąta tego typu inicjatywa, realizowana w Rudzie Śląskiej. W 2014 roku były to 2 mln zł, w 2015 roku - 2,375 mln zł, w 2016 roku – 2,65 mln zł, a w 2017 roku – 2,815 mln zł. W pierwszym głosowaniu wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostatnim – ponad 6,4 tys.

W ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej realizowanych jest 12 zadań – 2 ogólnomiejskie i 10 dzielnicowych. Największą inwestycją jest budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Kolberga, na którą przeznaczono 750 tys. zł. Opracowana jest już dokumentacja, trwa procedura przetargowa na wykonanie tej inwestycji. Drugie zadanie ogólnomiejskie to modernizacja boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 - wyłoniono już wykonawcę. Zadania dzielnicowe to: budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 41 (przetarg rozstrzygnięty), wymiana nawierzchni oraz montaż urządzeń zabawowych w ogrodzie Miejskiego Przedszkola nr 25 (zrealizowane), budowa kreatywnych stref gier przy Szkole Podstawowej nr 6 (ponowny przetarg) i Szkole Podstawowej nr 1 (ponowny przetarg), budowa parkingu przy ul. Okopowej (rozpoczęcie prac planowane w tym miesiącu), budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 (ponowny przetarg), plac zabaw w formie statku w strefie aktywności przy ul. Górnośląskiej (zrealizowane), budowa boiska do siatkówki w strefie aktywności przy ul. Plebiscytowej (trwa przetarg), budowa chodnika łączącego ul. Dworaka z ul. 1 Maja (trwa opracowanie dokumentacji) oraz budowa ścieżki rowerowej przy ul. Joanny (realizacja w tym miesiącu).

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter