Kir Żałobny

Ważny wybór

Ważny wybór

Już po raz dziewiętnasty kilkanaście miejskich placówek zaprezentuje swoją ofertę edukacyjną gimnazjalistom. W najbliższy wtorek, 26 kwietnia, rusza Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych. Weźmie w niej udział około 1500 uczniów. Będzie to okazja dla młodzieży, by w jednym miejscu zapoznać się z proponowanymi kierunkami kształcenia szkół z Rudy Śląskiej. Giełda odbędzie się w hali sportowej MOSiR w Rudzie Śląskiej – Halembie, przy ul. Kłodnickiej 95. Uroczyste otwarcie o godz. 9.00.

W ramach giełdy będą odbywały się pokazy, prezentacje i występy, będzie też okazja do porozmawiania z uczniami poszczególnych szkół i nauczycielami. – Co roku szkoły ponadgimnazjalne z Rudy Śląskiej przygotowują prezentacje swoich ofert edukacyjnych. Dzięki temu w jednym miejscu gimnazjaliści poznają programy nauczania w poszczególnych placówkach oraz zapoznają się z ofertą praktyk zawodowych realizowanych w zakładach rzemieślniczych naszego miasta – wyjaśnia Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta Ruda Śląska. - Jestem przekonana, że rzetelna informacja i bezpośredni kontakt pomoże im podjąć właściwe decyzje o wyborze szkoły i zawodu – dodaje.

Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych cieszy się dużym zainteresowaniem rudzkiej młodzieży. W tym roku uczestniczyć w niej będzie ok. 1500 uczniów klas trzecich gimnazjum, a swoją ofertę będzie prezentować 13 placówek kształcenia ponadgimnazjalnego. - Z naszej oferty korzysta również młodzież z miast ościennych:  Mikołowa, Chorzowa, Świętochłowic i Zabrza. Po raz kolejny będziemy także gościć przedstawicieli rudzkiego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości, którzy będą przekonywać, że nauka w zasadniczych szkołach zawodowych, połączona z praktykami pod okiem znakomitych mistrzów, jest efektywną drogą edukacji dla młodych ludzi - mówi Klaudia Rolnik, dyrektor Gimnazjum nr 8, organizator giełdy.

W 20 rudzkich gimnazjach uczy się około 3,7 tys. uczniów, a w szkołach ponadgimnazjalnych około 3,85 tys. Każdego roku rudzkie gimnazja opuszcza około 1230 uczniów.

W Rudzie Śląskiej funkcjonują 4 licea ogólnokształcące, 6 techników, 7 zasadniczych szkół zawodowych oraz szkoła muzyczna II stopnia. Młodzież może kształcić się w każdym zawodzie ujętym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. W latach 2016/2017 same technika planują kształcić w 26 zawodach. Nowym kierunkiem będzie technik przemysłu mody oraz technik eksploatacji portów i terminali. Po raz drugi prowadzona będzie również rekrutacja do klasy kształcącej w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień, a po raz trzeci nabór do klasy kształcącej techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Zasadnicze szkoły zawodowe proponują aż 24 zawody, takie jak: blacharz samochodowy, elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, fotograf, kucharz, lakiernik, piekarz czy sprzedawca. – Nasze szkoły wychodzą naprzeciw potrzebom rynku pracy i oczekiwaniom gimnazjalistów, dlatego też stale dostosowują kierunki kształcenia do aktualnych trendów. Dzięki temu młodzież łatwiej będzie mogła znaleźć zatrudnienie czy kontynuować naukę na studiach wyższych – wyjaśnia wiceprezydent Krzysteczko.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter