Header decorative image
Kir Żałobny

Wakacyjne remonty

Wakacyjne remonty

Ponad 1,7 mln zł będą kosztowały wakacyjne remonty w rudzkich placówkach oświatowych. W sześciu szkołach trwają prace związane z przystosowaniem pomieszczeń do potrzeb oddziałów przedszkolnych. Dotyczą m.in. adaptacji sal, wykonania nowych bądź remontu istniejących sanitariatów czy modernizacji szatni. Do wyremontowanych oddziałów już od nowego roku szkolnego przyjętych zostanie w sumie 419 dzieci.

Z nowym rokiem szkolnym łącznie 20 oddziałów przedszkolnych powstanie w SP 27, SP 11, SP 3, SP 6, SP 20 i SP 24.

W Szkole Podstawowej nr 27 trwają roboty adaptacyjne dla potrzeb 3 oddziałów przedszkolnych. Wykonane zostaną nowe sanitariaty oraz  szatnie. Przewidziano również zabudowę dodatkowych schodów ewakuacyjnych. Nowe sale pomieszczą 64 dzieci. Podobny zakres prac przewidziano w SP 11, gdzie powstanie pięć oddziałów, które przyjmą 101 dzieci. W SP nr 3 5 sal zostanie przygotowanych do przyjęcia 107 dzieci, a w SP nr 6 powstaną 4 oddziały dla 82 dzieci. Z kolei w SP 20 powstanie 1 oddział dla  19 dzieci. Dodatkowo w SP 20 wykonane zostanie wyjście ewakuacyjne. Ponadto w Szkole Podstawowej nr 24 powstaną dwa oddziały przedszkolne dla 46 dzieci.

- Prace adaptacyjne wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania projektowanych oddziałów przedszkolnych do przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej – wyjaśnia Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

W SP 27 i SP 20 powstające oddziały przedszkolne będą integralną częścią szkół, w których się znajdują. W pozostałych placówkach oddziały stanowią drugą siedzibę przedszkola. W SP 11 znajdą się oddziały MP 30, w SP 3 oddziały MP 40, w SP 6 oddziały MP 44, a w SP 24 oddziały MP 39.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter