Header decorative image
Kir Żałobny

Wakacje czas start!

Wakacje czas start!

Ponad 15 tys. uczniów kończy dziś zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2022/2023. To także czas podsumowań dla ponad 2 tys. nauczycieli oraz 800 pracowników administracji i obsługi rudzkich placówek. – Wszystkim dziękuję za zaangażowanie, rzetelność i serce do wypełniania pedagogicznej misji – podkreśla Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta ds. społecznych. – Uczniom gratuluję wyników i życzę, by rozpoczynające się wakacje były pełne radości i słońca – dodaje.

W roku szkolnym 2022/2023 w Rudzie Śląskiej funkcjonowało 30 publicznych i niepublicznych przedszkoli, 1 zespół miejskich przedszkoli, 3 przedszkola w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz oddziały przedszkolne w 10 szkołach podstawowych, do których uczęszczało ponad 5 tys. wychowanków. W 29 szkołach podstawowych, w tym 3 specjalnych, uczyło się 10 710 uczniów, w 4 liceach ogólnokształcących - 1694, w  6 technikach - 1980, w 7  szkołach branżowych I stopnia – 653 uczniów, a w 1 szkole przysposabiającej do pracy - 19 uczniów. Nauczanie było zapewnione w oddziałach: ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych, sportowych, dwujęzycznych, przygotowania wojskowego oraz przysposabiających do pracy. W mieście prowadzone było również kształcenie artystyczne dla 381 uczniów, które zapewnił Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia.

- Okres pandemii, związanego z nią zagrożenia i obostrzeń, miał ogromny wpływ na nauczanie, ale na szczęście mamy go za sobą i w tym roku szkolnym mogliśmy w pełni powrócić do realizacji zawieszonych aktywności – mówi Klaudia Rolnik, dyrektor SP nr 24, największej, bo liczącej ponad 700 uczniów, szkoły w Rudzie Śląskiej. – Wróciliśmy m.in. do organizacji Rudzkiej Giełdy Szkół Ponadpodstawowych, a dzięki współpracy z Fundacją ING Dzieciom stworzyliśmy też „Dzieciogród”, czyli ogród prowadzony przez uczniów w ramach zajęć przyrodniczych – wymienia. – Myślę, że po wakacjach wszyscy wrócimy z nowymi pomysłami i świeżą energią do realizacji kolejnych wyzwań – dodaje.

Możliwość kształcenia była zapewniona również dorosłym. Skorzystało z niej 217 osób. 105 słuchaczy uczęszczało do publicznego liceum ogólnokształcącego, 71 do branżowej szkoły II stopnia, 34 do szkoły policealnej, a 7 słuchaczy do szkoły podstawowej. Warto dodać, że kształcenie i wychowanie wspomagały placówki publiczne: Centrum Kształcenia Zawodowego, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Młodzieżowy Dom Kultury, a także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która realizowała zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu.

Przy okazji zakończenia roku szkolnego warto wspomnieć, że miasto zapewniło środki, które zostały rozdysponowane m.in. na organizację transportu dla 248 dzieci i uczniów niepełnosprawnych,co kosztowało 1 686 417,84 zł. Z kolei 991 419,87 zł przeznaczono na realizację programu bezpłatnych podręczników. Dodatkowo 179 uczniów zostało objętych rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na łączną kwotę 69 344,26 złotych. Ponad 588 tys. wydano ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2022 oraz I półroczu roku 2023.

Ponadto placówki realizowały szereg projektów współfinansowanych ze środków rządowych. I tak 11 przedszkoli i 3 licea ogólnokształcące włączyły się w  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. 4 szkoły podstawowe realizowały projekt „Posiłek w szkole i w domu”, a w dwóch powstały „Zielone pracownie”. 3 szkoły podstawowe i 5 szkół ponadpodstawowych uczestniczyło w projekcie „Poznaj Polskę”. Z kolei projekt „Aktywna Tablica” realizowały 4 szkoły podstawowe i 2 szkoły ponadpodstawowe. Warto również przypomnieć, że w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Herberta Clarka Hoovera w ramach programu „Strzelnica w powiecie 2022” organizowanego przez Ministra Obrony Narodowej została utworzona wirtualna strzelnica. Całkowity koszt utworzenia wirtualnej strzelnicy wyniósł 222 404, 23 złotych, natomiast wysokość dotacji wyniosła 177 920,49 złotych. Miasto otrzymało także wsparcie finansowe na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce”, który będzie wdrażany w Szkole Podstawowej nr 36 im. Juliusza Słowackiego.

 

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter