Header decorative image
Kir Żałobny

W tym roku za psa 66 złotych!

W tym roku za psa 66 złotych!

Posiadacze psów muszą pamiętać, że w tym roku opłata od posiadania psów wynosi w Rudzie Śląskiej 66 zł. Część z nich wpłaca 60 zł, czyli stawkę obowiązującą w latach 2013-2017. Opłatę należy uiścić do 31 marca, dlatego osoby, które wpłaciły tylko 60 zł, po tym terminie będą miały 6 zł zaległości.

Co ważne, uchwała Rady Miasta przewiduje zwolnienie z podatku dla osób, które przygarną psa ze schroniska dla zwierząt w Rudzie Śląskiej. Ponadto kolejne zwolnienia z opłaty przewidział ustawodawca w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. W ten sposób z opłaty zwolnione są: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa; osoby niepełnosprawne z tytułu posiadania psa asystującego; osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa; podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

W roku 2017, podobnie jak w latach ubiegłych, wpływy z opłaty od posiadania psów (206 300 zł) zostały przeznaczone na część wydatków związanych z utrzymaniem schroniska dla zwierząt (498 tys. zł), zakupem torebek na psie odchody (17 564 zł) i usługą chipowania psów (1 204 zł). Maksymalna możliwa stawka opłaty od posiadania psów, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów, w 2018 r wynosi 121,24 zł.

Przypominamy również, że 15 marca upływa dla osób fizycznych termin płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, a 31 marca – opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i służebność gruntową. Płatności można dokonać w kasie urzędu bądź przelewem – numery indywidualnych rachunków podane są w decyzjach ustalających wysokość podatków, a w przypadku opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i służebność gruntową informację o numerze indywidualnego rachunku można uzyskać pod numerem telefonu 32 244 90 00, wew. 2220, 2221, 2222.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter