Kir Żałobny

W trosce o ucznia

W trosce o ucznia

Podręczniki szkolne powinny być rzadziej zmieniane, a tornistry uczniów odciążone – uważają rudzcy radni. Dziś rudzcy radni przyjęli w tej sprawie specjalną rezolucję.

- Podczas różnych spotkań rodzice i dziadkowie dzieci oraz dyrektorzy szkół zwracali nam uwagę na ten problem. Sami również jako rodzice i dziadkowie doświadczamy uciążliwości związanych z podręcznikami szkolnymi, dlatego Komisja Oświaty Rady Miasta zadecydowała o przedstawieniu rezolucji na sesji rady – mówi Kazimierz Myszur, przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta.

- Radni Rady Miasta Ruda Śląska wraz z nauczycielami i reszta rodziców systematycznie zmuszanych przez system oświatowy do zakupu coraz to nowych, często zmienianych podręczników dla swoich dzieci realizujących obowiązek szkolny, stanowczo protestują przeciw częstym, zwykle mało znaczącym zmianom i wprowadzaniu tzw. wydań poprawionych podręczników – czytamy w przyjętej przez radnych rezolucji. Zdaniem radnych wprowadzane w podręcznikach zmiany są często nieznaczne, dotyczą kolejności stron lub rozdziałów w podręczniku. Nie wpływa to na wiedzę zdobywaną przez uczniów, natomiast znacznie obciąża budżety domowe.

- Zmiana podręczników to efekt działalności lobby wydawnictw. Marzy mi się pisanie w zeszytach, gdyż dzieci mają trudności w pisaniu, w staranności. Wydawnictwa wydają coraz więcej ćwiczeń do uzupełniania, bo to im się opłaca – podkreśla Maria Lorens, dyrektor SP 24, która popiera rezolucję radnych.

Postulatem radnych jest ograniczenie wprowadzania nieuzasadnionych zmian w układzie i treści podręczników, co umożliwi przedłużanie ich aktualności. – Uczniowie mogliby odstępować sobie zachowujące aktualność podręczniki, co znacznie obniżyłoby koszt ich nabycia. (…)jeden zestaw mógłby służyć rodzeństwu, które dziś często nie może wykorzystać książek po swoim bracie lub siostrze(…) – zwracają uwagę rudzcy radni.

Rezolucja zwraca również uwagę na brak możliwości kompletowanie drugiego zestawu podręczników w szkołach, co odciążyłoby tornistry uczniów. W przypadku częstych aktualizacji wydawnictw jest to nieopłacalne i bezzasadne.

Radni w swojej rezolucji zwrócili również uwagę na ilość książek i ćwiczeń noszonych przez uczniów w tornistrach. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego uważa, że ciężar ten nie powinien przekraczać 10-15 procent masy ciała, a często tak jest - Dla klas I-III podręczniki trzeba kupować w komplecie, z całym zestawem ćwiczeń do uzupełnienia, nawet jeżeli nauczyciel chce skorzystać tylko z podręcznika. Nauka poprzez uzupełnianie ćwiczeń obniża jakość kształcenia, bo uczy odtwórczości, zmniejsza wysiłek. Wymaga się od szkoły lżejszych tornistrów. Wszyscy się z tym zgadzamy, ale to nie szkoły tworzą zestawy podręczników – podkreśla Maria Lorens, dyrektor SP 24 w Rudzie Śląskiej.

Rudzcy radni, popierani przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Związek Nauczycielskiej „Solidarności” w Rudzie Śląskiej, społeczności szkolne i rodziców zwrócili się do radnych miast sąsiednich, o poparcie rezolucji oraz do posłów. – Oczekujemy i prosimy w tej sprawie o wsparcie i zaangażowanie posłów ze względu na społeczny wymiar poruszonego problemu.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter