Header decorative image
Kir Żałobny

W terenie o rewitalizacji

W terenie o rewitalizacji

W Rudzie Śląskiej trwają intensywne prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji /GPR/. Po czterech spacerach studyjnych z ekspertami po dzielnicach miasta w przyszłym tygodniu od 12 do 14 grudnia w kilku punktach Rudy Śląskiej pojawi się mobilny punkt konsultacyjny. Będą w nim dyżurować eksperci oraz pracownicy magistratu, którzy udzielać będą informacji o pracach nad GPR oraz zbierać uwagi i propozycje do dokumentu.

Mobilny punkt konsultacyjny stacjonować będzie w centralnych częściach dzielnic od 12 do 14 grudnia. Najpierw pojawi się we wtorek 12 grudnia przy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Chebziu, gdzie będzie stacjonować w godz. od 13:00 do 15:00. Następnie w tym samym dniu od godz. 16:00 do 18:00 punkt funkcjonować będzie w Rudzie na pl. im. Jana Koniecznego. Dzień później punkt zagości w Wirku, gdzie od godz. 15:00 do 18:00 dyżurować będzie przed wejściem do CH Plaza. Natomiast 14 grudnia od godz. 15:00 do 18:00 punkt działać będzie na pl. Jana Pawła II w Nowym Bytomiu.

- Punkt stanowić będzie oznaczony namiot, w którym dyżurować będą eksperci z zakresu rewitalizacji oraz pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta. Mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje na temat prac nad GPR oraz wskazać miejsca jak również inne propozycje związane z określeniem obszarów zdegradowanych i rewitalizacyjnych – tłumaczy Michał Adamczyk z Wydziału Rozwoju Miasta.

Punkt konsultacyjny w terenie to kolejne działanie z zakresu konsultacji GPR. W tym tygodniu w mieście przeprowadzone zostały cztery spacery badawcze z ekspertami po Nowym Bytomiu, Rudzie i Wirku. To podczas nich „na żywo” oglądano miejsca zdegradowane i zaniedbane oraz zastanawiano się jak je zrewitalizować i nadać im nowe funkcje.

Ponadto cały czas można składać uwagi poprzez wypełnianie do 27 grudnia br. formularzy konsultacyjnych dostępnych na stronie internetowej miasta oraz w siedzibie Urzędu Miasta. Można je również składać ustnie podczas wizyty w Urzędzie Miasta (p. 306). Na stronie internetowej w zakładce poświęconej rewitalizacji można się również zapoznać z diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych. Do jej opracowania posłużyły dane zawarte w LPR oraz najnowsze dane statystyczne i demograficzne. Cała ta wiedza w połączeniu z uwagami i propozycjami mieszkańców wypracowanymi podczas konsultacji społecznych posłuży do precyzyjnego określenia obszarów zdegradowanych oraz rewitalizacyjnych.

Zostaną one wyznaczone jeszcze w grudniu. Dalsze prace będą prowadzone na początku przyszłego roku, kiedy to określane zostaną konkretne propozycje przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych. Następnie przygotowany zostanie projekt całego GPR-u, a ostatnim akordem prac nad tym dokumentem będzie jego przyjęcie uchwałą przez Radę Miasta. Wszystkie prace mają się zakończyć w I kwartale 2018 r.

- Na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji pozyskaliśmy środki zewnętrzne w kwocie ok. 90 tys. zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Wszystkie gminy mają obowiązek przyjąć takie programy do roku 2023. Teraz w Rudzie Śląskiej obowiązuje dokument przyjęty w 2015 r., jednak aktualna ustawa o rewitalizacji wymusza na nas stworzenie programu według nowych zasad - dodaje.

- Obecnie funkcjonujący „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Ruda Śląska do roku 2030” to opracowanie oparte na współpracy wielu rudzkich instytucji. To kompendium wiedzy na temat szans i zagrożeń dla miasta w obszarach rewitalizacji w ujęciu kilkunastu lat rozwoju. Dzięki niemu miasto może ubiegać się o środki zewnętrzne na realizację zamieszczonych w nim projektów – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk. W przyszłym roku dokument ten zastąpiony zostanie Gminnym Programem Rewitalizacji. Zmianę wymuszają przepisy zawarte w przyjętej dwa lata temu nowej Ustawie o rewitalizacji oraz zalecenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wynikające z zaktualizowanych wytycznych dotyczących opracowania tych dokumentów.

Warto dodać, że rudzki Lokalny Program Rewitalizacji w ubiegłym roku jako pierwszy w regionie został oceniony pozytywnie przez Śląski Urząd Marszałkowski. Znalazło się w nim 60 projektów stanowiących konsekwencję analiz społecznych, przeprowadzonych wśród rudzian ankiet, spotkań, warsztatów, wizyt studialnych oraz konsultacji społecznych. Do projektów już zrealizowanych zaliczyć można: rewitalizację ośrodka „Burloch Arena” w Orzegowie, rewitalizację basenu przy ul. Ratowników oraz rewitalizację Parku im. Augustyna Kozioła.

Aktualnie w mieście trwają prace przy kilku projektach związanych z rewitalizacją. Wymienić tu należy przebudowę historycznego centrum Orzegowa, adaptację zabytkowego budynku dworca w Chebziu pod siedzibę biblioteki oraz rewitalizację części osiedla Kaufhaus w rejonie ul. rotmistrza Witolda Pileckiego.

W 2018 r. na rewitalizację władze miasta zamierzają przeznaczyć aż 21 mln zł. - W przyszłym roku zakończymy rewitalizację hałdy w rejonie ul. 1 Maja, rozpocznie się także budowa Traktu Rudzkiego, czyli rewitalizacja 35 ha terenów zielonych głównie w Wirku i Nowym Bytomiu. Ruszy także rewitalizacja podwórek. Tylko na te działania zabezpieczono 7,5 mln zł – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk. Ponadto zakończą się rozpoczęte w tym roku dwie inwestycje, czyli przebudowa centralnej części Orzegowa oraz rewitalizacja zabytkowego budynku dworca w Chebziu. Władze miasta w 2018 r. rozpocząć chcą również kompleksowy remont willi Florianka w Nowym Bytomiu oraz rewitalizację terenu po dawnej koksowni Orzegów. W przyszłorocznym planie ujęto również rewitalizację 5 hektarów cennego przyrodniczo obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Bujoczka a ul. Kościelną w dzielnicy Ruda.

W dalszej perspektywie czasowej miasto planuje przeprowadzić rewitalizację szybów: Andrzej i Mikołaj, rewitalizację Placu Niepodległości, Parku Dworskiego czy Wielkiego Pieca Hutniczego, a także utworzenie terenów rekreacyjnych wzdłuż rzeki Bytomki.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter