Header decorative image
Kir Żałobny

W Rudzie Śląskiej powstaje nowa siedziba Straży Pożarnej

W Rudzie Śląskiej powstaje nowa siedziba Straży Pożarnej

Dziś uroczyście podpisano akt erekcyjny oraz wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej strażnicy dla rudzkich strażaków. - Podczas wizyty w Rudzie Śląskiej w grudniu 2021 r. po raz pierwszy poinformowaliśmy o tej inwestycji, dziś obserwujemy, jaka ona powstaje. To ważna inwestycja dla całej lokalnej społeczności - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Nowa siedziba rudzkiej Straży Pożarnej gotowa ma być na przełomie 2023 i 2024 roku, a koszt wszystkich robót budowlanych ma wynieść ponad 37,5 mln zł. Pierwsze prace rozpoczęły się jeszcze pod koniec ubiegłego roku.

Nowa siedziba znajdować się będzie przy ul. Niedurnego w rejonie kopalni Pokój. - Lokalizacja jednostki w centralnej części miasta umożliwi szybki dojazd do zdarzeń przez służby ratowniczo-gaśnicze w każdy rejon miasta. To ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców. Ponadto nowa infrastruktura i zaplecze poprawią komfort pracy samych strażaków – podkreśla prezydent miasta Michał Pierończyk.

Nowy obiekt ma zastąpić dwie dotychczasowe siedziby, znajdujące się w dwóch różnych dzielnicach miasta - w Wirku i Orzegowie. Są one już niewystarczające dla potrzeb jednostki oraz nie spełniają wymaganych standardów. Ponadto w wyniku długoletniej eksploatacji górniczej w budynkach wystąpiły uszkodzenia.

Rozpoczęta inwestycja przewiduje budowę nowej komendy, w której znajdzie się m.in.: 18 stanowisk garażowych dla wozów strażackich, część biurowa, sale szkoleniowe, sala sztabowa, a także salka edukacyjna „Ognik”, służąca do spotkań z dziećmi w wieku szkolnym. Powstanie też zaplecze logistyczne ze sprzętem. Budynek będzie dostosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Obiekt zostanie wyposażony w instalacje: elektryczne wysokoprądowe i niskoprądowe, wodną, kanalizacyjną sanitarną i deszczową, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, ładowania pojazdów elektrycznych oraz fotowoltaiczną.

Koszt inwestycji to ponad 37,5 mln zł. Jest ona finansowana z rezerwy premiera na 2022 r. oraz budżetu państwa na 2023 r.

Po wybudowaniu nowej siedziby Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej przed kilkoma laty, rudzka Straż Pożarna będzie kolejną państwową instytucją z nowoczesną infrastrukturą i zapleczem w mieście. Przy okazji tych inwestycji ważną rolę pełni także samorząd.

Przypomnijmy, że teren o powierzchni prawie 1,3 ha, na którym ma powstać nowe lokum dla Straży Pożarnej, należy do Skarbu Państwa. Znajdował się on w użytkowaniu wieczystym Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. SRK zrzekła się prawa użytkowania wieczystego, a następnie samorząd, wykonując zadania z zakresu administracji rządowej, ustanowił trwały zarząd na tych nieruchomościach na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem pod budowę nowej strażnicy PSP wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą.

W ramach Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej funkcjonują dwie Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze. Jedna w Wirku, a druga w Orzegowie. W obu jednostkach pracuje po 40 strażaków. Rudzcy strażacy do dyspozycji mają m.in. 5 wozów bojowych, jeden pojazd specjalny z drabiną o wysięgu 37 m, pojazd specjalny z podnośnikiem hydraulicznym. W 2021 roku rudzka straż pożarna przeprowadziła w sumie 1642 interwencje, z czego 406 to pożary, 1107 miejscowe zagrożenia, a 129 fałszywe alarmy.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter