Kir Żałobny

W Rudzie Śląskiej jest bezpieczniej

W Rudzie Śląskiej jest bezpieczniej

Spadek wszczętych postępowań, ograniczenie przestępczości, mniejsza liczba wypadków i poprawa poziomu bezpieczeństwa na drogach – to efekt pracy rudzkich policjantów w minionym roku. Statystyki pokazują, że z roku na rok w Rudzie Śląskiej jest coraz bezpiecznej. Poprawiła się także wykrywalność przestępstw, w tym wykrywalność kradzieży. Takie wnioski przedstawił podczas rocznej odprawy Miejski Komendant Policji - Grzegorz Strzęciwilk.

- Liczby mówią same za siebie i pokazują, że mieszkańcy Rudy Śląskiej dzięki pracy naszych policjantów mogą czuć się bezpiecznie. Ubiegły rok był dla służb mundurowych bardzo intensywny, a funkcjonariusze podejmowali wiele różnorodnych działań, które miały na celu zapewnienie porządku i poprawę bezpieczeństwa w naszym mieście. Dlatego nie mam zastrzeżeń do ich pracy i bardzo za nią dziękuję - powiedział Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. - Możemy być dumni ze współpracy naszej policji z jednostkami zajmującymi się pilnowaniem porządku i dbaniem o bezpieczeństwo, bo układa się ona bardzo dobrze. Mam nadzieję, że tak jak w latach ubiegłych, będzie się ona nadal wzorowo układała - dodał.

Rok 2019 był pełen działań i akcji podejmowanych przez rudzką policję. - To był czas ciężkiej i pełnej zaangażowania pracy. Najważniejszym wnioskiem wypływającym ze statystyk jest fakt, że w ciągu ostatnich 5 lat, czyli od 2015 roku, odnotowaliśmy znaczący spadek postępowań dotyczących różnego rodzaju przestępstw. W roku 2015 było ich przeszło 3,5 tysiąca, a w roku 2019 nieco ponad 2,5 tysiąca – podał komendant Grzegorz Strzęciwilk. - Zaznaczę też, że priorytetem naszych działań było przede wszystkim poprawienie bezpieczeństwa na drogach oraz ograniczenie przestępczości kryminalnej, co udało się zrealizować – dodał.

Analizując statystyki wyraźnie widać też, że od 2015 do 2019 roku zmalała liczba wszczętych powstępowań w zakresie samych przestępstw kryminalnych. I tak w 2015 roku było ich przeszło 2,7 tys., a w 2019 niewiele ponad 1,8 tys. Ogólnie w przeciągu 5 lat odnotowano spadek tych postępowań o 917. Jeśli zaś chodzi o przestępstwa gospodarcze to w roku 2019 postępowań w tym zakresie wszczęto 343, a na przykład w roku 2015 – 327. Wzrosła też wykrywalność tych przestępstw. Rudzka policja może pochwalić się również dobrymi wynikami w zakresie wykrywalności przestępstw narkotykowych. W ciągu minionego roku policjanci zabezpieczyli takie środki odurzające jak: amfetamina, marihuana, ecstasy, mdma i konopie o czarnorynkowej wartości przeszło 500 tys. zł.

Jeśli zaś chodzi o przestępstwa w siedmiu kategoriach (przestępczość rozbójnicza, bojki, pobicia, uszkodzenia ciała, kradzieże z włamaniem, kradzieże mienia, kradzieże samochodu oraz zniszczenie mienia), to w ciągu 5 lat odnotowano spadek o 833 postępowania. Jeżeli chodzi natomiast o ostatni czas, to w 2018 roku postępowań takich wszczęto 928, a w 2019 - 862. Wzrosła jednak wykrywalność tych przestępstw.

- Cieszy nas to, że na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy spadek liczby przestępstw kryminalnych czy też kradzieży z włamaniem. Pozwala to stwierdzić, że w Rudzie Śląskiej można czuć się bezpiecznie – zaznacza asp. Arkadiusz Ciozak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. – Odnotowaliśmy także mniej postępowań, jeśli chodzi o przestępczość rozbójniczą, bójki i pobicia oraz uszkodzenia ciała – dodaje.

Dobrze prezentują się także statystyki dotyczące stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które świadczą, że z roku na rok bezpieczeństwo to się zwiększa. - W dalszym ciągu na polskich drogach ginie wiele osób. My jednak możemy poszczycić się tym, że w naszym mieście ta tendencja jest spadkowa - podkreślił komendant. W ubiegłym roku na rudzkich drogach doszło do 86 wypadków. Dla porównania w roku 2018 było ich 125, a w 2017 roku - 121. Istotny okazuje się również fakt, że rannych w tych wypadkach w 2019 roku zostało zdecydowanie mniej osób niż w latach poprzednich. Przykładowo w roku 2015 było to 128 osób, w roku 2016 - 149, w roku 2017 - 146, a w ubiegłym - 97.

- Cieszy spadek wypadków z udziałem pieszych. W roku minionym było ich 31. Niestety, w jednej statystyce policja nie odnotowała poprawy, a wręcz przeciwnie. Otóż gwałtownie wzrosła liczba osób nietrzeźwych za kierownicą. W ubiegłym roku zatrzymano 433 takich kierowców, a w roku 2018 - 281 - podkreślił wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Jeśli zaś chodzi o wypadki, w których sprawcami byli piesi, to liczba ich w 2019 roku także zmalała w stosunku do lat poprzednich W 2019 roku było ich 10, w 2018 - 13, a w 2017 - 19. Z kolei liczba nietrzeźwych kierowców w 2019 roku (433) była porównywalna do tej w 2016 roku (447), z kolei większa niż w roku 2017 (284) i 2018 (281). Warto też dodać, że w ubiegłym roku policjanci przeprowadzili 91.123 badania na zawartość alkoholu, czyli o 1424 więcej niż w 2018 roku.

Rudzcy funkcjonariusze w 2019 roku nałożyli ogółem 6.216 mandatów, a w tym 447 mandatów drogowych, a także ujawnili 1.441 wykroczeń, które zakończyły się skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. Funkcjonariusze ujawnili także 1.401 wykroczeń przeciwko porządkowi publicznemu, 95 przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, 2.563 przeciwko porządkowi w ruchu na drogach,1.484 przeciwko obyczajności. Wykazano także wykroczenia przeciwko mieniu (1.910), urządzeniom pożytku publicznego (927), przepisom o wychowaniu w trzeźwości (5.747) oraz innym przepisom (961). W 2019 r. w Rudzie Śląskiej 5 razy powoływano Nieetatowe Pododdziały Prewencji celem zabezpieczenia miasta oraz innych miast województwa śląskiego podczas imprez kulturalnych i sportowych. Łącznie podczas działań pododdziałów brało udział 72 funkcjonariuszy.

Na spotkaniu omówiono również Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, z której korzysta coraz więcej mieszkańców. Najczęściej zgłaszane wykroczenia za pomocą tej aplikacji to: nieprawidłowe parkowanie, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych czy przekroczenie dozwolonej prędkości.

Rudzka jednostka realizuje szereg działań prewencyjnych, w których skład wchodzą akcje takie jak: „Bezpieczny weekend”, „Bezpieczny przejazd”, „Bezpieczne przejście”, „Alkohol i narkotyki”, „Pasy”, „Prędkość”, „Trzeźwa DTŚ”, „Telefon”, „Smog”. Poza tym policjanci organizują spotkania w placówkach oświatowych z dziećmi i młodzieżą oraz pedagogami, rodzicami i seniorami. W sumie zrealizowano 993 spotkania, w których brało udział 23.809 mieszkańców.

Podsumowując, każdego dnia 2019 roku policjanci w Rudzie Śląskiej średnio dokonali zatrzymania 2 osób poszukiwanych i sprawców na gorącym uczynku przestępstwa oraz przyjęli 65 zgłoszeń i przeprowadzili 43 interwencje. Co więcej, spędzili 355 godzin w służbie patrolowej, 250 razy badali stan trzeźwości, legitymowali 117 osób, a także ujawnili 78 wykroczeń. Organizowali też 3 spotkania profilaktyczne, w których średnio brało udział 65 mieszkańców oraz realizowali 9 doprowadzeń.

Na terenie Rudy Śląskiej funkcjonuje Komenda Miejska Policji oraz 5 komisariatów. W Komendzie pracuje 131 osób, a w poszczególnych komisariatach 199. Obecnie 13 wakatów czeka na obsadzenie.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter