Header decorative image
Kir Żałobny

W Rudzie po raz trzeci

W Rudzie po raz trzeci

Remont boiska i budowa dwóch nowych, termomodernizacja trzech placówek oświatowych, wymiana dachu w szkole podstawowej nr 30 – to najważniejsze inwestycje, które w najbliższym czasie zostaną wykonane w Rudzie. W sumie planowane w tej dzielnicy Rudy Śląskiej inwestycje pochłoną 3,26 mln zł. Mieszkańcy mogą liczyć też na remont chodników, przebudowę pobliskiego mostu oraz dokończenie budowy rond turbinowych.

Dzisiejsze spotkanie prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami Rudy było trzecim, które zostało zorganizowane w tej dzielnicy wiosną tego roku. – Podczas poprzednich spotkań w Rudzie docierały do mnie sygnały, że mieszkańcy z  obrzeży miasta nie mogą w nich uczestniczyć, bo mają za daleko. Stąd też podjęłam decyzję, że w przedszkolu przy ul. Sobieskiego zostanie zorganizowane dodatkowe spotkanie, tak, by wszyscy mieli okazję zgłosić swoje problemy – informuje prezydent miasta.

Podczas spotkania mieszkańcy okolic ul. Sobieskiego najczęściej zgłaszali problem zaniedbanego parku. – Chcemy sukcesywnie rewitalizować tereny zielone, ale na to potrzeba sporo pieniędzy – odpowiadała prezydent miasta. – Jesteśmy jednak dobrze przygotowani do starania się o dotacje unijne. Jeżeli je otrzymamy, to będziemy mogli przeznaczyć więcej środków na parki i zieleńce – dodawała.

Mieszkańcy Rudy poruszyli też sprawę braku informacji o mieście. Domagali się przy tym ułatwienia dostępu do „Wiadomości Rudzkich”, z których dotąd czerpali wiedzę o życiu miasta, miejskich inwestycjach i wydarzeniach kulturalnych. Sporo sugestii dotyczyło zabrudzonego boiska oraz pobliskiego stawu, który jest regularnie zanieczyszczany. Jak się jednak okazało, część terenu udało się już oczyścić w ramach prac społecznie użytecznych, a pozostały zostanie posprzątany w najbliższym czasie. Jak zauważyła przy tym prezydent Dziedzic, o czystość najbliższego otoczenia powinni dbać również jego użytkownicy, a informacje o sprawcach procederu powinny być zgłaszane na policję i do straży miejskiej.

Ruda jest naszym wspólnym dobrem i wszyscy powinniśmy o nią dbać – mówiła prezydent miasta. - Nie możemy całych środków z budżetu miasta przeznaczyć na sprzątanie, bo są ważniejsze potrzeby, chociażby inwestycyjne – dodawała. Tych ostatnich w najbliższym czasie zaś nie zabraknie, ponieważ tylko na ten rok zaplanowane zostały działania związane z remontem boiska i częściową wymianą dachu w szkole podstawowej nr 30 przy ul. Chryzantem, a także termomodernizacją szkoły podstawowej nr 3, zespołu szkól specjalnych przy ul. Magazynowej oraz przedszkola przy ul. Sobieskiego.

Jak dodała prezydent miasta, rozpoczęła się już też procedura przetargowa związana z budową boiska przy ul. Mickiewicza oraz przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na remont stolarki okiennej w gimnazjum nr 2 przy ul. Sprusa i wymianę instalacji c.o. w budynku liceum w Rudzie.

Dobra wiadomość czekała też na podopiecznych Młodzieżowego Domu Kultury, przy którym miasto planuje budowę boiska. – W Rudzie wyremontujemy też chodniki, w tym m.in. przy ul. Magnolii, Słowiańskiej i Piastowskiej – zapowiadała Grażyna Dziedzic. – Zostaną też wykonane progi wyspowe w rejonie szkoły przy ul. Gierałtowskiego – dodawała.

Spotkanie prezydent Grażyny Dziedzic w Rudzie było 14-tym w ramach wiosennego cyklu dialogu władz miasta z mieszkańcami. Ostatnie odbędzie się już jutro o godz. 17.00 w gimnazjum nr 6 przy ul. Gwareckiej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter