Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

W oczekiwaniu na zimę

W oczekiwaniu na zimę

1 600 ton zmagazynowanej soli oraz docelowo 31 jednostek usuwających śnieg i lód z dróg – tak Ruda Śląska przygotowała się do tegorocznej „Akcji Zima”. Miasto na zimowe utrzymanie dróg i chodników zabezpiecza blisko 3 mln zł.

Choć za oknami króluje jeszcze piękna pogoda, która nie zwiastuje rychłego przyjścia zimy, to Ruda Śląska jest już przygotowana na jej przyjście. Miasto jeszcze we wrześniu rozstrzygnęło przetarg na zimowe utrzymanie dróg, w wyniku którego za stan dróg I, II, III i IV kolejności zimowego utrzymania odpowiadać będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej. – Zgodnie z zawartymi umowami, jeżeli prognoza pogody wskazywać będzie pogorszenie warunków atmosferycznych, firma prowadzić będzie całodobowo pogotowie zimowe, natomiast w momencie wystąpienia pierwszych zjawisk atmosferycznych, które wymagają użycia sprzętu, w przeciągu 30 minut firma podejmie odpowiednie działania w terenie – wyjaśnia Ewa Wyciślik, naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Co ważne umowa z firmą została tak skonstruowana, że miasto płacić będzie za faktycznie wykonaną pracę. – Miasto ponosić będzie koszty pracy sprzętu w czasie odśnieżania dróg oraz koszty związane z utrzymaniem gotowości w czasie pogotowia zimowego. Natomiast, jeżeli warunki pogodowe i prognozy będą korzystne mamy możliwość odwołać „Akcję Zima” i wtedy nie będziemy ponosić żadnych kosztów – dodaje Ewa Wyciślik.

Firma odpowiedzialna za zimowe utrzymanie rudzkich dróg dysponuje 11 jednostkami do ich odśnieżania, a w przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu poprzez dzierżawę sprzętu od innych firm, zgodnie z zawartymi umowami rudzki PUK ma zabezpieczać łącznie 31 jednostek. Wykorzystywany do odśnieżania sprzęt stanowią samochody ciężarowe/specjalne wyposażone w pługi i posypywarki wraz z instalacją do zraszania soli, pojazdy wyposażone w pługi, koparko-ładowarki, samochody ciężarowe o ładowności 3 t. Ponadto już teraz w magazynie firmy zabezpieczono 1 600 ton soli. Dla porównania ubiegłej zimy do odśnieżania rudzkich dróg zużyto 1 800 ton soli.

Na tegoroczną akcję zima miasto zamierza zabezpieczyć blisko 3 mln zł. Są to środki przeznaczone na odśnieżanie dróg, a także chodników i parkingów, których miasto jest właścicielem. – 900 tys. zł na utrzymanie zimowe dróg i chodników zabezpieczonych jest w tegorocznym budżecie. Pozostałe środki zostaną zaplanowane w budżecie na rok 2013. Taki podział środków spowodowany jest tym, że podpisywane umowy i sama „Akcja Zima” dotyczą sezonu zimowego, który rozpoczyna się pod koniec jednego roku, a kończy się w pierwszych miesiącach roku następnego – tłumaczy Ewa Wyciślik. O tym, jakie faktycznie będą koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników, zadecyduje już sama zima. Jeżeli będzie łagodna jak poprzednio, miasto wyda mniej – w sezonie 2011/2012 była to kwota 1,4 mln zł. Dla porównania w sezonie 2010/2011 było to 2,4 mln, a zimą 2009/2010 – 1,9 mln zł.

W czasie trwania akcji zimowej priorytetem jest zapewnienie przejezdności dróg I i II kolejności odśnieżania. Tych pierwszych w mieście jest 101 km i są to wszystkie drogi, po których odbywa się komunikacja zbiorowa (drogi wojewódzkie, powiatowe i wybrane gminne). Drogi II kolejności odśnieżania, których w Rudzie Śląskiej jest 51 km, obejmują pozostałe drogi powiatowe i wytypowane drogi gminne mające duże znaczenie w układzie komunikacyjnym miasta. – Dopiero po zapewnieniu przejezdności tych dróg, sprzęt może zostać przerzucony na drogi o pozostałym standardzie odśnieżania – objaśnia Ewa Wyciślik. - W większości przypadków odśnieżanie dróg III i IV kolejności odśnieżania odbywa się po zgłoszeniach mieszkańców, którzy wskazują konkretne odcinki dróg lokalnych – dodaje Ewa Wyciślik.

Co ważne miasto odpowiada za odśnieżanie dróg, których jest administratorem. Za utrzymanie przejezdności dróg wewnętrznych, które nie są własnością miasta odpowiadają natomiast ich zarządcy. Podobnie sprawa wygląda z odśnieżaniem chodników. Właściciele nieruchomości mają obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości. Właściciel nieruchomości musi odśnieżyć i zlikwidować lód również z bramy i podwórza swojej posesji, a także usunąć sople i zwały śniegu z dachu budynku i zabudowań gospodarczych znajdujących się na jego terenie. Natomiast odgarnięty śnieg winien składować w miejscu, w którym nie powodowałby zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter