Header decorative image
Kir Żałobny

W niedzielę wybory prezydenta Rudy Śląskiej

W niedzielę wybory prezydenta Rudy Śląskiej

W najbliższą niedzielę, 11 września, w godzinach od 7:00 do 21:00 odbędą się przedterminowe wybory prezydenta miasta Ruda Śląska.

Wyznaczono 79 obwodów wyborczych, z czego 5 odrębnych – dla osób przebywających w Szpitalu Miejskim, Domu Pomocy Społecznej Święta Elżbieta, Domu Pomocy Społecznej „Senior” i Pensjonacie „Senior”. Przynależność poszczególnych ulic do obwodów głosowania oraz lokalizację Obwodowych Komisji Wyborczych można sprawdzić w wykazie zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej.

W wyborach głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku "X" w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Znak "X" to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na Prezydenta Miasta Ruda Śląska nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, w dniu 25 września 2022 r., również w godzinach od 7.00 do 21.00, zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie (tzw. II tura), w którym sposób głosowania i warunki ważności głosu są takie jak w dniu pierwszego głosowania.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące przedterminowych wyborów prezydenta miasta znajdują się w specjalnym dziale w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter