Header decorative image
Kir Żałobny

W niedzielę wybory do Sejmu i Senatu RP

W niedzielę wybory do Sejmu i Senatu RP

Ponad 111 tys. rudzian może głosować w zarządzonych na 25 października wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Prawidłową obsługę wyborów zapewni 716 członków 78 obwodowych komisji wyborczych. Niemal wszystkie siedziby komisji są w tych samych miejscach, do których mieszkańcy zdążyli się już przyzwyczaić biorąc udział w poprzednich wyborach.

Posłów i senatorów wybiera się w okręgach wyborczych, na które podzielony jest cały kraj. – W przypadku wyborów do Sejmu RP Ruda Śląska znajduje się w okręgu nr 31, wraz z powiatem bieruńsko – lędzińskim, Chorzowem, Katowicami, Mysłowicami, Piekarami Śląskimi, Siemianowicami Śląskimi, Świętochłowicami i  Tychami – mówi Andrzej Piotrowski, przewodniczący powołanego przez prezydenta miasta zespołu ds. przygotowania wyborów.

W okręgu nr 31 wybieranych jest 12 posłów. – Mieszkańcy wymienionych miast otrzymają takie same karty do głosowania – broszury formatu A4, koloru białego, zawierające 9 list kandydatów reprezentujących poszczególne komitety wyborcze – opisuje Andrzej Piotrowski. Każda z list znajdować się będzie na osobnej kartce w broszurze. Prawy górny róg broszury jest ścięty dla potrzeb niewidomych i niedowidzących.

- Przypominamy o najważniejszej zasadzie – aby głos był ważny, wyborca musi postawić tylko jeden znak „X” w całej broszurze, czyli tylko przy jednym z kandydatów – podkreśla Andrzej Piotrowski. Informację o sposobie głosowania oraz ważności głosu znajdziemy również na karcie tytułowej każdej broszury do głosowania.

W przypadku wyborów do Senatu Rzeczypospolitej, Ruda Śląska znajduje się w okręgu wyborczym nr 74, podobnie jak Chorzów, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice. - W tych wyborach obowiązuje system jednomandatowy, czyli w każdym okręgu wybierany jest jeden senator. W naszym okręgu zarejestrowanych zostało 4 kandydatów, więc nie było potrzeby drukowania broszur jak w przypadku wyborów do Sejmu – mówi Andrzej Piotrowski. Wyborcy otrzymają pojedynczą kartkę formatu A4, koloru żółtego, ze ściętym prawym górnym rogiem. Również na tej karcie można postawić tylko jeden znak „X” przy wybranym kandydacie, zawiera ona też instrukcję, jak prawidłowo głosować.

Ruda Śląska została podzielona na 78 obwodów głosowania – 74 stałe i 4 tzw. odrębne dla osób przebywających w dniu wyborów w szpitalu i domach pomocy społecznej. – Generalnie siedziby komisji pozostały bez zmian w stosunku do ostatnich wyborów. Jedynym wyjątkiem jest komisja nr 60 w dzielnicy Kochłowice, przeniesiona ze względu na remont Szkoły Podstawowej nr 20 do kawiarni „MOZZINI – Cafe – F.u.sy” przy ul. Wyzwolenia 5 – informuje Andrzej Piotrowski.

Większość siedzib komisji jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Każda komisja obwodowa będzie posiadać specjalne nakładki na karty wyborcze, opisane alfabetem Braille’a dla osób niewidomych i niedowidzących. – Tradycyjnie już prezydent miasta zapewni bezpłatny dowóz osób niepełnosprawnych do lokalu wyborczego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby pod bezpłatnym numerem 800-158-800 – przypomina Andrzej Piotrowski. Przewóz będzie wykonywany specjalistycznym samochodem z tzw. windą.

W skład obwodowych komisji wyborczych wchodzą mieszkańcy Rudy Śląskiej, zgłoszeni przez komitety wyborcze, które w obu okręgach zarejestrowały kandydatów na posłów lub senatorów.
Po przeprowadzeniu publicznego losowania kandydatów do tych komisji, w których było więcej chętnych niż miejsc, prezydent miasta zarządzeniem powołała w skład komisji 716 osób.

Uprawnionych do głosowania w Rudzie Śląskiej jest ponad 111 tys. osób. 26 osób będzie głosować korespondencyjnie, a 18 przez pełnomocnika. Jeszcze do 20 października w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta do spisu wyborców mogą dopisać się osoby, które przebywają na terenie miasta bez zameldowania stałego w Rudzie Śląskiej. – Trzeba pamiętać, że prawo głosowania mają osoby z zameldowaniem stałym oraz te, które dopisały się do spisu wyborców w Rudzie Śląskiej. Przypominamy o tym zwłaszcza osobom z zameldowaniem czasowym oraz tym, które w ogóle nie mają zameldowania – podkreśla Katarzyna Niedźwiecka – Długosz, kierownik Referatu Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich. Z kolei osoby, które wyjeżdżają z miasta i chcą głosować w innym miejscu, mogą do 23 października pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostaną przeprowadzone w niedzielę 25 października w godzinach od 7.00 do 21.00. Informacje dla mieszkańców dotyczące wyborów zamieszczone zostały na stronie www.rudaslaska.bip.info.pl w zakładce „Wybory parlamentarne 2015”. Obwieszczenie prezydenta miasta zawierające adresy siedzib komisji oraz granice obwodów dołączone zostanie również do „Wiadomości Rudzkich” z dnia 21 października br.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter