Header decorative image
Kir Żałobny

W mieście powstanie Śląski Teatr Impresaryjny im. H. Bisty

W mieście powstanie Śląski Teatr Impresaryjny im. H. Bisty

Ruda Śląska już wkrótce będzie mogła pochwalić się nową, ambitną i nowoczesną instytucją kulturalną na swoim terenie, która będzie łączyć w sobie cechy profesjonalnego teatru oraz nowatorskiego centrum animacji kulturalnej. Za kilka miesięcy w miejsce istniejącego Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty powstanie Śląski Teatr Impresaryjny. Instytucja będzie miała tego samego patrona. Radni uchwałę w tej sprawie podjęli na ostatniej sesji Rady Miasta.

- W mieście powstanie nowa, nowoczesna instytucja kultury, prowadząca profesjonalną działalność artystyczną oraz szeroko pojętą działalność impresaryjną, społeczną i edukacyjną na rzecz społeczności lokalnej - powiedziała Grażyna Dziedzic, prezydent miasta. – Tym samym Ruda Śląska dołączy do grona śląskich miast, w których mieszkańcy będą mieć dostęp do tzw. kultury wysokiej, rozumianej nie jako sztuka dla elit, ale jako sztuka dla każdego, tworzona przez profesjonalnych artystów. Naszym celem jest, by nowa placówka była doskonałą wizytówką miasta, wpływającą na jego prestiż - dodaje.

Śląski Teatr Impresaryjny rozpocznie działalność wraz z dniem likwidacji Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty, będzie prowadził własną działalność artystyczną, producencką, jak również będzie pełnił funkcję społeczną i edukacyjną. - Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty nie mogło w pełni realizować wymogów dotyczących wszystkich tych ról, dlatego też została podjęta decyzja o przekształceniu. Godny podkreślenia jest fakt, że zmiany te będą zachodzić bez konieczności ponoszenia znaczących nakładów finansowych - wyjaśnia Anna Krzysteczko, wiceprezydent miasta. – Warto dodać, że przeobrażenia, o których mówimy, są rozszerzeniem działalności. Nie ma takiego zagrożenia, by zostały zlikwidowane wydarzenia czy festiwale, które do tej pory odbywały się w Miejskim Centrum Kultury – dodaje.

Nowa instytucja artystyczna w swym założeniu ma być otwarta oraz wielofunkcyjna, ma łączyć w sobie cechy profesjonalnego teatru oraz centrum animacji kulturalnej, działalność impresaryjną oraz działalność z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego. - Będziemy prezentować przedstawienia gościnne, tworzyć własne produkcje artystyczne w systemie projektowym, organizować projekty społeczne, służące aktywizacji mieszkańców oraz adresowane do wszystkich grup społecznych, w tym defaworyzowanych. Przewiduję także organizację cyklicznych festiwali sztuki o zasięgu krajowym. W zakresie działalności impresaryjnej wdrożymy autorski program „Scena Mistrzów”, w ramach którego będziemy prezentować wybitne produkcje z udziałem gwiazd polskich scen - informuje Katarzyna Furmaniuk, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury. – Nowoczesna instytucja kultury jest miejscem żywym, stymulującym lokalną aktywność. Ludzie do niej przychodzący nie są tylko biernymi widzami, ale twórcami i animatorami. Jesteśmy otwarci na współpracę m.in. z organizacjami pozarządowymi, artystami, animatorami kultury, szkołami, bibliotekami. To miejsce ma szansę stać się prawdziwym centrum życia miasta – dodaje.

Na skutek przeprowadzonych zmian, nowa jednostka przejmie mienie ruchome Miejskiego Centrum Kultury, wszelkie wierzytelności i zobowiązania. - Wszyscy pracownicy staną się pracownikami Śląskiego Teatru Impresaryjnego, który przejmie wszelkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy - mówi Katarzyna Furmaniuk, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury. – Sama zmiana nazwy jest głęboko przemyślana i konieczna z wielu względów. Przede wszystkim musi ona oddawać charakter instytucji oraz rodzaj prowadzonej działalności, z kolei dzięki jej unikatowości i niepowtarzalności wzrośnie rozpoznawalność instytucji, co ułatwi działania promocyjne i marketingowe – dodaje.

Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty na przełomie 2018 roku zorganizowało 204 różne wydarzenia, współorganizowało kolejnych 86. Wzięło w nich udział prawie 37 000 osób.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter