Kir Żałobny

W drodze po kolejne dotacje

W drodze po kolejne dotacje

Ponad 5,5 mln zł ze środków Unii Europejskiej może otrzymać Ruda Śląska na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii /OZE/. Wnioski o dofinansowanie zostały już złożone w Urzędzie Marszałkowskim. Dotyczą one wykonania instalacji OZE w placówkach oświatowych, budynku przychodni specjalistycznych oraz budownictwie jednorodzinnym. W ostatnich miesiącach miastu na ekologiczne inwestycje przyznano łącznie blisko 10 mln zł z funduszy unijnych i 3 mln zł z budżetu GZM.

- Pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje to nasz priorytet. Teraz, gdy na finansach jednostek samorządowych ciążą nie tylko niedawne zmiany w podatkach, ale też skutki epidemii, ten kierunek ma jeszcze większe znaczenie – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. - Robimy wszystko, żeby miejski budżet był zrównoważony, dlatego też tak ważne jest pozyskiwanie dotacji oraz realizowanie przedsięwzięć, które docelowo generują oszczędności. Takimi są właśnie zadania dotyczące efektywności energetycznej. Mają one również fundamentalne znaczenie dla naszego środowiska i zdrowia – dodaje.

Jeżeli miasto otrzyma dotację, to największa część wnioskowanej kwoty – ponad 3,9 mln zł – przeznaczona zostanie na trzeci etap dofinansowywania instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym. Do tego przedsięwzięcia zakwalifikowano 171 budynków, a jego wartość ma wynieść prawie 5 mln zł. Warto zaznaczyć, że koszty dla uczestników projektu to jedynie 15 proc. wartości netto całej instalacji oraz wartość wynoszącego 8 proc. podatku VAT za usługę montażu instalacji na dachu budynku mieszkalnego lub 23 proc. w przypadku instalacji na budynku gospodarczym lub na gruncie. Dodatkowo mieszkańcy odciążeni zostają od załatwiania spraw związanych z procedurami przygotowania projektu inwestycji, bo te bierze na siebie miasto, a prace realizuje firma wyłoniona w drodze przetargu przez magistrat.

Przypomnijmy, że w pierwszym etapie projektu w 2018 r. instalacje OZE zamontowano w 51 budynkach, a w trakcie realizacji jest drugi etap, obejmujący 172 budynki. – Na oba te etapy pozyskaliśmy z funduszy unijnych w sumie ponad 4,3 mln zł – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk.

Drugi pod względem wysokości wnioskowanej kwoty wniosek dotyczy wykonania instalacji fotowoltaicznych na dachach Szkół Podstawowych nr 2, 3, 6, 16, i 40 oraz Miejskiego Przedszkola nr 42. W sumie będzie to 766 modułów. Koszt projektu to ponad 1,4 mln zł, a dofinansowanie może wynieść ponad 1,2 mln zł. Odrębny wniosek poświęcony jest montażowi instalacji fotowoltaicznej, składającej się z 72 modułów, na dachu Zespołu Szkół Muzycznych. W tym przypadku koszt inwestycji wynosi ponad 156 tys. zł, a wnioskowane dofinansowanie –prawie 144 tys. zł.

Przedmiotem ostatniego wniosku jest budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Niedurnego 50D. Jest to siedziba Przychodni Specjalistycznej, w skład której wchodzi ponad 30 poradni i pracowni. Zadanie ma kosztować ponad 373 tys. zł, a dofinansowanie może wynieść ponad 264 tys. zł.

Wnioski zostały złożone w naborze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). – Nabór w prowadzonym przez Urząd Marszałkowski konkursie zakończył się 5 maja. Całkowita kwota przeznaczona na  dofinansowania w tym konkursie to ponad 14,2 mln zł, a listę wybranych projektów mamy poznać w grudniu tego roku – informuje Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta w rudzkim magistracie.

W ostatnich miesiącach Rudzie Śląskiej dwukrotnie przyznano już unijne dofinansowanie na ekologiczne inwestycje. Najpierw pod koniec grudnia było to blisko 6 mln zł na termomodernizacje. Inwestycje obejmą 11 budynków wielorodzinnych znajdujących się w miejskim zasobie - przy ulicach: Różyckiego 21, Cegielnianej 30, Jankowskiego 6 i 8, Sobieskiego 58, Strażackiej 16A, Kokota 127-129-131, Hallera 10, Sikorek 49, Mickiewicza 1, Bielszowickiej 112, Kokota 149. Część z nich podłączona zostanie także do nowego źródła ciepła. Dodatkowo termomodernizacji poddany zostanie budynek dyrekcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

W marcu miastu przyznano kolejne środki, tym razem prawie 3,9 mln zł na 5 projektów dotyczących termomodernizacji budynków wielorodzinnych - przy ul. Damrota 5, Piastowskiej 52, Bytomskiej 39-41, Chorzowskiej 9A oraz Gierałtowskiego 2. W tym przypadku był to wynik konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Fundusz Spójności).

Warto dodać, że na część wspomnianych inwestycji władze Rudy Śląskiej pozyskały również wsparcie z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020. Mowa tu o termomodernizacji budynku dyrekcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (233 tys. zł), budynków przy ul. Hallera 10, Jankowskiego 6 i Różyckiego 21 (750 tys. zł) oraz budowie instalacji OZE w budynku przy ul. Kaczmarka 38 i Raciborskiej 10 (61 tys. zł). W sumie Rudzie Śląskiej przyznano 3 mln zł. Z tych pieniędzy oprócz wymienionych zadań dofinansowano też czwarty etap modernizacji oświetlenia ulicznego (1,6 mln zł) oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego wzdłuż ul. Niedurnego (300 tys. zł).

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter