Kir Żałobny

Użyteczny program

Użyteczny program

Ponad 52 tysiące godzin mają przepracować w przyszłym roku w Rudzie Śląskiej uczestnicy prac społecznie użytecznych. Dzięki nim zatrudnienie znajdzie 125 bezrobotnych. Rada Miasta przyjęła roczny plan potrzeb w tym zakresie.

Prace społecznie użyteczne to jedna z form aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Założeniem tego rozwiązania, zawartego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest wzmacnianie u tych osób nawyków związanych z zatrudnieniem, przy jednoczesnym zapewnieniu im dochodów. - Zaletą tego sposobu pomocy bezrobotnym jest to, że pozytywne skutki dotyczą nie tylko samych uczestników, ale również wszystkich mieszkańców korzystających z efektów prac – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

- Przyjęty przez radnych plan obejmuje m.in. prace budowlano – wykończeniowe, porządkowe, pomocnicze przy przeprowadzkach, transporcie towarów i obsłudze maszyn pralniczych oraz szwalnicze i krawieckie - wylicza Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. - Wykonywane będą w jednostkach pomocy społecznej, organizacjach i instytucjach zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej oraz na miejskich nieruchomościach - dodaje.

W Rudzie Śląskiej realizacja prac społecznie użytecznych została zapisana w Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w ramach programu „Prace społecznie użyteczne. Reintegracja społeczno – zawodowa bezrobotnych klientów MOPS. W projekcie budżetu miasta na 2014 rok na ten cel zaplanowano prawie 130 tys. zł.

- Najważniejszy cel to aktywizacja społeczna i zawodowa naszych bezrobotnych klientów. W tym roku 23 uczestników prac społecznie użytecznych podjęło później pracę, a 3 rozpoczęło staż z Powiatowego Urzędu Pracy – podkreśla Krystian Morys. Łącznie w 2013 roku w pracach społecznie użytecznych w Rudzie Śląskiej wzięło udział 220 osób. – Dodatkowo mieliśmy możliwość dokładniejszego rozeznania problemów tych osób, aby następnie zapewnić im kompleksową pomoc i wsparcie – mówi dyrektor rudzkiego MOPS.

Uczestnicy programu wykonali szereg prac remontowych, konserwatorskich i porządkowych. Uporządkowali 197 zanieczyszczonych terenów miejskich, zapełniając 1982 worki oraz 2 kontenery, co daje prawie 255 tys. litrów odpadów. Na 88 ulicach usunęli z latarni, słupów i znaków drogowych nielegalnie wywieszone ogłoszenia. Uporządkowali również 100 piwnic i strychów oraz 11 mieszkań w budynkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej. Prace remontowe, konserwatorskie i porządkowe prowadzili również w placówkach oświaty, pomocy społecznej, obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Z kolei prace remontowe dotyczyły m.in. szkół, przedszkoli, mieszkań socjalnych, mieszkań chronionych, komendy policji, kaplicy przycmentarnej w dzielnicy Nowy Bytom, zabytkowego dworca w dzielnicy Chebzie i parku w dzielnicy Ruda.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter